derde corona ondernemerspanel

Derde corona ondernemerspanel: investeringsbereidheid Gelderse ondernemers groeit weer

Aan het derde corona ondernemerspanel namen 1050 ondernemers uit Gelderland deel. De belangrijkste resultaten? Zestig procent van deze ondernemers heeft te maken met een omzetdaling. Tegelijkertijd besluit vijftig procent niet langer hun investeringen uit te stellen. Ook ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen en Foodvalley voelen de effecten van de langaanhoudende maatregelen.

Bekijk hier het gehele rapport

Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken wordt Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Omzetdaling blijft

Bij zestig procent van de ondernemers is nog sprake van een omzet daling, terwijl zestien procent een omzetstijging meldt. Dat was in juli nog 10 procent.

Nog steeds verwacht zestig procent van de ondernemers dat de coronacrisis matig tot zwaar negatieve gevolgen zal hebben voor de onderneming, bijvoorbeeld ontslag. Dit percentage was in juli nog 64 procent.

Investeringen minder vaak uitgesteld

Vijftig procent van de ondernemers besluit echter niet langer hun investeringen uit te stellen. Dit was in juli nog 43 procent. Ondernemers geven aan langzaam weer nieuwe kansen te zien: 25 procent heeft in de afgelopen maanden nieuwe producten of diensten ontwikkeld.

Impact op werkgelegenheid verschilt

Ondernemingen die nu of binnen drie maanden een personeelstekort verwachten, staan meer en meer open voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of uit andere sectoren (zij-instromers). Dat biedt perspectief voor werkzoekenden.

VNO-NCW

Meer rapporten van de provincie Gelderland

Ook interessant

Rapport delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail