elektronicahub; Dag van de duurzaamheid 2020

Het cluster Slimme Duurzaamheid wil meer organiserend en investerend vermogen

Vrijdag 9 oktober is uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid 2020. Onder andere in het onderwijs wordt dan bij dat belangrijke thema stilgestaan. Een goede aanleiding hoe duurzaamheid nog beter aangejaagd kan worden in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.

Jan Luijten

Jan Luijten is civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid

Sinds dit voorjaar is het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board actief. Het doel is om een bijdrage te leveren aan een aantal initiatieven voor verduurzaming van de regio, in het bijzonder rondom de grote groei in wonen, werk en mobiliteit waar de regio voor staat. Jan Luijten, senior adviseur duurzame ontwikkeling bij de gemeente Nijmegen, is als civic entrepreneur Slimme Duurzaamheid aanjager van het cluster.

Twee hoofddoelen

Het cluster heeft twee hoofddoelen, zo zei Luijten deze zomer over de ambities. “Ten eerste willen we het organiserende vermogen versterken. Deze regio heeft alles in huis om een circulaire regio te zijn, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. We hebben twee topuniversiteiten, drie hogescholen, ROC’s, ambitieuze overheden en heel veel toonaangevende bedrijven. Denk bij dat laatste alleen al aan de drie grote afvalbedrijven in de regio. Tegelijkertijd is deze regio niet altijd goed georganiseerd. Er zijn veel netwerken in de steden en gemeenten, maar er gebeurt nog te weinig op een gezamenlijke manier. Daardoor laten we kansen liggen. Er is clustervorming nodig, het mkb kan dit net zo min alleen als dat de overheid dat kan.” Dat brengt hem bij het tweede doel: het investerend vermogen vergroten. “Deze regio haalt nog te vaak bakzeil als het gaat om het binnenhalen van geld van buiten de regio. Denk bijvoorbeeld aan rijksmiddelen, structuurfondsen, Europese middelen en private investeringen. Daar liggen volop kansen en dat weten te realiseren is een heel belangrijke doelstelling.”

Deze regio heeft alles in huis om een circulaire regio te zijn.

Het cluster is een schoolvoorbeeld van een triplehelix-samenwerking. Ongeveer tien mensen, afkomstig van kennisinstellingen, bedrijven en netwerkorganisaties, werken aan een agenda die bestaat uit drie punten. De eerste is bouw en infrastructuur, waarbij het onder meer gaat om de clustering van bedrijven en instellingen in de bouwketen. Doel is om de circulariteit in de (woning)bouw en bij het aanleggen en onderhouden van infrastructuur te stimuleren.

Het tweede is maken en consumeren: de clustering van mkb-bedrijven en instellingen in de maak- en productie-industrie voor consumenten. Het cluster Slimme Duurzaamheid stimuleert bijvoorbeeld de systeemveranderingen van afval en afwenteling van stoffen naar hergebruik en regionale kringlopen.

Tot slot is er het punt groen en klimaat, waarbij het verbinden van grond-, weg- en waterbouwbedrijven, vastgoed- en grondeigenaren, bedrijven voor groen- en landschapsbeheer en hoveniers het grootste doel is.

Kennis delen

Het cluster Slimme Duurzaamheid werkt daarbij met concrete doelen. “Vanaf 2030 wil de regio Arnhem – Nijmegen minimaal vijftig procent circulair bouwen om in 2050 een circulaire leefomgeving te realiseren”, zo zei Luijten in een interview met Ondernemersbelang. “Dat vraagt ander materiaalgebruik, investeringen in opleidingen, maar zeker ook stevige beleidsmatige ondersteuning. Overheden kunnen eisen stellen door duurzame aanbesteding van infrastructuur en producteisen.”

Samenwerken is daarbij aan te raden, zo zegt Luijten. “Sommige bouw- of infraprojecten kun je prima als gemeente oppakken, samen met de corporaties. Wel is het goed om regionaal de kennis te delen. Heb je het over een duurzame voedselketen? Dan praat je meer over oplossingen op het niveau Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Voor thema’s op het gebied van de circulaire economie, zou je kunnen opteren voor een Gelderland-brede aanpak. Dat spelen met schaalniveaus maakt de samenwerking rondom vraagstukken veel krachtiger.”

Het cluster speelde in zijn eerste maanden al een rol bij meerdere mooie projecten. Bijvoorbeeld bij een elektronicahub van de DAR. “Daar werken werkzoekenden met oude elektronische apparatuur. Dat wordt verzameld en gedemonteerd, met als doel om het uiteindelijk een tweede leven te geven.”

Die projecten zijn een heel mooi begin, maar er komt nog heel wat aan.

Er wordt daarnaast gewerkt aan een hal in de Hubertusstraat in Nijmegen. “Die is omgebouwd tot kenniscentrum voor de bouwsector, waar trainingen en opleidingen kunnen worden gegeven aan personeel en voor praktijkonderwijs. Het staat in het teken van circulair bouwen.” Daarnaast was er een bijdrage voor het uitvoeringsprogramma Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. “Dat is bedoeld om nieuwe ketens te verkennen zoals textiel en voedsel. Die projecten zijn een heel mooi begin, maar er komt nog heel wat aan.”

Meer over duurzaamheid

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail