Coronaloket veelvuldig gebruikt door MKB'ers en zzp'ers

Sinds 12 maart jl. kunnen ondernemers met al hun vragen terecht bij het Coronaloket, een gezamenlijk initiatief van de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB-Nederland. Ondanks alle uitdagingen zien bedrijven en organisaties óók nieuwe kansen in de huidige crisis, zo blijkt uit verschillende spontane regionale initiatieven.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn in rap tempo informatiepunten ingericht om ondernemers met vragen snel te helpen. Dat is geen overbodige luxe, blijkt ook uit gegevens van het Coronaloket, het initiatief van de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens de cijfers vonden tussen 12 en 22 maart 471.043 websitesessies plaats en beantwoordden loketmedewerkers in totaal 8.598 vragen. Een derde van alle vragenstellers kwam uit het MKB, een derde werkte bij ‘overige bedrijven’ en ruim 30% was zzp-er.

Regionale ondernemers

Ook ondernemers in de regio roeren zich, merkt Tjerry Verhoeven, Regiomanager Arnhem & Nijmegen namens VNO-NCW Midden. “We worden veel gebeld, krijgen soms heel specifieke vragen. Veel regionale bedrijven doen bijvoorbeeld zaken op nationaal of internationaal niveau en weten niet wat ze moeten doen. Hen helpen we bij het in kaart brengen van alle consequenties en het zoeken naar oplossingen. Ook overleggen we met gemeenten en de provincie over extra financiële steun, om het al bestaande overheidssteunpakket op te schalen. Verder onderhouden we nauwe contacten met de verschillende branches, om maar zo goed mogelijk in te spelen op snelle wijzigingen. Als VNO-NCW Midden vertegenwoordigen we ondernemers op momenten dat ze ons het hardst nodig hebben. Deze periode is wat dat betreft de ultieme test om te laten zien wat we kunnen.”

Mondkapjes en maakindustrie

De huidige crisis valt werkend Nederland zwaar, maar brengt tegelijkertijd creatief ondernemerschap naar boven. “Nu ondernemers dingen niet meer mogen of kunnen, gaan ze kansen benutten”, aldus Verhoeven. “Mooi voorbeeld is dat van de Nijmeegse Sint Maartenskliniek, waar bestuursvoorzitter Mark van Houdenhoven de hulp van de drankindustrie heeft ingeroepen bij het maken van desinfecterende handalcohol en handgels. Ook in de Achterhoek, met zijn maakindustrie, ontstaan mooie initiatieven. Zelf kreeg ik het aanbod van iemand die zei geen mondkapjes te kunnen maken, maar wél de Belastingdienst wilde helpen om de grootste drukte op te vangen. Geweldig toch?”

Oproep VNO-NCW Midden

Kun jij hulp gebruiken in de vorm van materiaal, personeel of producten? Heb jij juist de tijd en de middelen om een collega-ondernemer door deze lastige periode te loodsen? Vul het vraag- en aanbodformulier in op de website van VNO-NCW Midden: vno-ncwmidden.nl/laat-ons-weten-wat-je-nodig-hebt/.

Meer over corona

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail