ambitie slimme duurzaamheid; duurzaamheid in de genen; AtlasInvest Entrepreneurship Grant; corona ondernemers; civic entrepreneurs; duurzame voedselproductie, Duurzaam Overbetuwe; klimaatrapport; duurzame dinsdag; econometer; Jan Terlouw Innovatieprijs 2018; Trouw Duurzame 100, boordevol, Go Voort, Volgroen, City Deal Gelrestad; duurzame wereld

Corona: hier kun je als ondernemer uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen terecht voor ondersteuning

Het coronavirus houdt Nederland inmiddels al lange tijd in zijn greep. In dit artikel bundelen wij de genomen maatregelen voor ondernemers. Wilt u meer weten over de impact van de coronacrisis op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen?

Read this article on corona and entrepreneurs in English

Overzicht steun- en herstelpakketten

Overzicht steun- en herstelpakketten, juni 2021. Klik om te vergroten.

Sinds de eerste aankondiging van een noodpakket door het kabinet heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Het noodpakket heeft plaatsgemaakt voor een steun- en herstelpakket. Ook zijn er een aantal nieuwe voorwaarden en ondersteuningsvormen geïntroduceerd en is de looptijd verlengd tot en met 2021. Het artikel hieronder is aangevuld.

BMKB-C-regeling

BMKB is een bestaande kredietregeling die ervoor zorgt dat ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. Vanwege de coronacrisis is hij verruimd en heet hij nu voluit: BMKB-C. Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.

De regeling is inmiddels verruimd. Deze verruiming houdt in dat het borgstellingskrediet is verhoogd van 50 procent naar 75 procent, zodat banken makkelijker en sneller krediet kunnen vergroten en bedrijven eerder en meer geld kunnen lenen. Ook is de looptijd van het krediet verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om terug te betalen.

Daarnaast is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9 procent naar 2 procent bij een looptijd tot en met acht kwartalen, en 3 procent bij een looptijd van negen tot en met zestien kwartalen. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet stelt hiervoor dertig miljoen euro beschikbaar.

Tevens is het garantiebudget van de BMKB verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro en heeft het kabinet besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Lees hier alles over de BMKB-regeling

Om in aanmerking te komen voor de BMKB-regeling dient uw bedrijf maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro te hebben, of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Het bedrijf dient daarnaast langer dan drie jaar te bestaan. Starters kunnen ook in aanmerking komen als zij bij de bank een starterslening afsluiten. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger geworden via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021.

Lees hier hoe je de BMKB-regeling aanvraagt

Voor starters, investeringen gericht op technologische innovatie en activiteiten die worden geraakt door de PFAS- en/of stikstofproblematiek gelden extra steunmaatregelen binnen de BMKB.

Lees hier over de extra steun binnen de BMKB-regeling

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. In eerste instantie was hij voor mkb-ondernemers (minder dan 250 werknemers), maar die eis is in januari 2021 losgelaten.

Na 1 januari 2021 zou de TVL langzaam worden afgebouwd, maar het tegendeel is het geval. Het kabinet breidt de tegemoetkoming uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. Bovenop de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor de TVL-subsidie. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85 procent subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30 procent omzetverlies.

Vanaf maandag 10 mei 2021 stond de TVL voor de eerste keer open voor grote bedrijven (meer dan 250 werknemers (fte) of meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro). Tot dat moment konden alleen MKB-bedrijven gebruik maken van de steunmaatregel.

In juni besloot het kabinet om de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100 procent, dat was 85 procent. Ook verandert er iets aan de referentieperiode. Het eerste kwartaal van 2019 was voor veel ondernemers namelijk niet representatief. Wanneer ze toen te weinig of geen omzet draaiden ontvingen ze ook minder of helemaal geen TVL-subsidie. Bij TVL Q2 2021 kunnen ondernemers als referentieperiode kiezen uit twee verschillende kwartalen: het tweede kwartaal van 2019 of het derde van 2020.

Het maximale subsidiebedrag voor het tweede kwartaal voor grote bedrijven is 1,2 miljoen euro, fors meer dan de 600.000 van het eerste kwartaal. Voor het derde kwartaal gaat dat bedrag weer terug naar 600.000 euro. Andere voorwaarden zullen gelijk blijven.

Het aanvragen van TVL Q2 is mogelijk van 25 juni 2021 (08.00 uur) tot en met 20 augustus 2021 (17.00 uur)..

→ Lees hier meer over het aanvragen van de TVL-regeling in het tweede kwartaal van 2021.

Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, ging eerder al het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro.

Onderdeel van de TVL is ook het besluit de voorraadvergoeding voor de detailhandel te verlengen en te verhogen. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels met moeilijk verkoopbare voorraden zoals collecties. De subsidie komt in het eerste kwartaal van 2021 neer op een opslag van 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6 procent), tot maximaal 200.000 euro.

Hier staat meer informatie over de TVL en is het mogelijk een aanvraag te regelen.

Personeel: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is er om ondernemers tegemoet te komen in de loonkosten. Bedrijven die verwachten door de coronacrisis veel  omzet te verliezen, kunnen een groot deel van de loonkosten vergoed krijgen.

De regeling is sterk in beweging, met steeds nieuwe tijdvakken, waarbij de voorwaarden regelmatig zijn aangepast. Inmiddels loopt de zesde aanvraagperiode. Mensen kunnen van 26 juli tot en met 30 september 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor de periode juli tot en met september 2021. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste vier aanvraagperiodes is niet meer mogelijk.

De NOW dient twee doelen. Het biedt bedrijven hulp om de crisis te overbruggen, zodat de werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden blijft. Daarnaast biedt het bedrijven de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.

De voorwaarden zijn bij de laatste aanvraagperiodes in grote mate hetzelfde. Een werkgever met een omzetverlies van minimaal 20 procent over een periode van drie maanden komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Die bedraagt maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden van de betreffende aanvraagperiode. Het was oorspronkelijk de bedoeling om dat percentage af te bouwen in de latere tijdvakken, maar dat is niet gebeurd.

In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent van die tegemoetkoming. Het UWV doet dat verdeeld over drie termijnen. Daarna vindt een definitieve afrekening plaats. Het kan zijn dat mensen het voorschot geheel of gedeeltelijk terug moeten betalen.

Ondertussen heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie over lastenverlichting voor ondernemers rondom NOW. Daardoor wordt het voor organisaties goedkoper en makkelijker om hun aanvragen te laten controleren. Dit blijkt uit een recente brief aan de Tweede Kamer van demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hier leest u meer over de zesde aanvraagperiode van de NOW

Zelfstandigen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Wanneer zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, in de problemen komen, konden ze voorheen gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Rijksoverheid heeft door de coronacrisis een gelijksoortige maatregel in het leven geroepen, met minder voorwaarden: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Na Tozo 1 tot en met 4, loopt de aanvraagprocedure van Tozo 5 nog tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan  bij de woongemeente van de zelfstandig ondernemer. De voorwaarden blijven ongewijzigd, maar de kaders voor terugbetaling worden versoepeld. Ondernemers hoeven pas begin 2022 te beginnen en hebben vijf jaar de tijd voor het terugbetalen. Het totale potje van de Tozo is uitgebreid tot 850 miljoen euro.

Met Tozo kunnen mensen inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. De hoogte van de Tozo-uitkering is afhankelijk van de leeftijd en de gezinssituatie; zo wordt ook het inkomen van de partner meegeteld. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan geen aanspraak worden gemaakt op Tozo-uitkering.

Meer informatie over Tozo 5 is hier te vinden.

Klik op uw gemeente voor meer informatie over Tozo:

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens, die door de coronacrisis te maken hebben met een aanzienlijk inkomensverlies en die door de bestaande regelingen niet voldoende worden geholpen om de vaste lasten te kunnen betalen. Dat kan dus gaan om zelfstandig ondernemers voor wie de Tozo-regeling niet toereikend is, maar ook om werknemers die bijvoorbeeld hun baan kwijtgeraakt zijn.

De regeling wordt door de gemeenten uitgevoerd. In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown besloot het kabinet dit voorjaar om het bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro.

De TONK is in de meeste gemeenten sinds maart aan te vragen. Die gemeenten maken verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK, maar de onderlinge verschillen blijken vrij groot, zoals in Brabant.

Demissionair minister Koolmees gaf begin mei aan dat veel zelfstandigen, die wel in aanmerking komen voor de TONK, die laten liggen. In sommige gemeenten is de totale som aan uitgekeerd TONK-geld maar 10 procent van wat er werd verwacht.

De TONK is weer met een kwartaal verlengd, tot en met eind september. De uitvoering verschilt per gemeente, maar op meerdere plekken zijn de maximale bedragen verhoogd of kan de TONK worden aangevraagd voor alle privé vaste lasten. Ook zijn de voorwaarden door meerdere gemeenten versoepeld, zoals bijvoorbeeld in Nijmegen.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK | INGETROKKEN)

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) was bedoeld om bedrijven te stimuleren om te blijven investeren tijdens de coronacrisis. Maar in mei werd besloten om de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in te trekken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie bleek dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt.

Omdat het kabinet nog altijd investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis wil stimuleren is het van plan om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden, zo verwacht het kabinet.

Meer informatie staat hier.

Klein Krediet Corona (KKC)

Klein Krediet Corona (KKC) is er voor de kleine ondernemers, omdat zij vaak moeilijk toegang tot financiële steun hebben. De regeling houdt in dat de Nederlandse overheid voor 95 procent garant staat voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemers met een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro.

Micro-, midden- en kleinbedrijf met een omzet vanaf 50.000 euro kan de lening aanvragen. Dit kan tot en met 31 december 2021 via een geaccrediteerde, toegalaten financier. Daarnaast kunnen leningen, die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling, worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

Volgens een artikel in het NRC was in maart nog geen 20 procent van het beschikbare potje voor de lening benut.

Lees hier alles over de KKC-regeling

Kickstartvoucher

Heeft u een mkb-bedrijf en zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Met een externe adviseur kunt u op zoek gaan naar oplossingen. De voucher is goed voor tachtig procent van de kosten en bedraagt maximaal 2.500 euro exclusief btw. De Kickstartvoucher is aan te vragen bij RVO.

Lees hier alles over de Kickstartvoucher

Time-out-arrangement

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk stop te zetten. Zo hoopt het kabinet faillissementen voorkomen. Straks helpt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) met een zachte landing bij het tijdelijk stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis, om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken. Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van deze wet en neemt knelpunten weg die ondernemers daarbij tegenkomen.

De WHOA wordt gecombineerd met een kredietfaciliteit, zo werd begin 2021 besloten. De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij.

Lees hier alles over het TOA

Corona-Overbrugginslening (COL) – gesloten

De Corona-OverbrugginsLening (COL) 3.0 kon vanaf 4 januari 2021 worden aangevraagd door start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb’ers die worden getroffen door de coronacrisis. Het kabinet stelde hiervoor 300 miljoen euro beschikbaar. De overbruggingskredieten werden verstrekt door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De ROM van Gelderland is Oost NL, die van Limburg (voor ondernemers uit de gemeente Mook en Middelaar) is LIOF.

In mei 2021 bleek dat de regeling voor veel bedrijven niet toereikend is. Uit onderzoek van Techleap.nl bleek dat 87 procent van de startups die een Corona-OverbruggingsLening (COL) kregen weer in de problemen denken te komen. Zij kunnen in dat geval het geleende geld ook niet terugbetalen.

Uiteindelijk is de aanvraagportal van de COL na ruim een jaar looptijd gesloten. Het aanvragen van deze regeling is dus niet meer mogelijk. De afwikkeling en uitbetaling van de laatste aanvraagronde, die tot 16 mei 2021 liep, zouden afgerond zijn op 30 juni 2021.

Lees hier meer over de COL

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) – gesloten

Van 27 maart tot en met 26 juni 2020 was de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Bedrijven uit de food- en non-foodsector konden een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. De tegemoetkoming was met name bedoeld om ondernemers in staat te stellen hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees hier alles over TOGS

Noodpakket voor landbouw, tuinbouw en visserij

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij hebben te maken gekregen met een flinke omzetdaling, doordat zowel de exportmarkt als hun grootste binnenlandse afzetmarkt, de horeca, (tijdelijk) zijn weggevallen. Om ondernemers binnen deze sectoren tegemoet te komen heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen. Zo is de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) tijdelijk verruimd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor zeventig procent borg voor de door de banken verleende corona-overbruggingskredieten aan agrarische ondernemers. Ook de visserij kan gebruik maken van deze regeling. U kunt de BL-C aanvragen bij uw bank of financier. Dat kan tot en met 31 december 2021.

Lees hier alles over de BL-C

Voor bedrijven in de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw die gespecialiseerd zijn in producten voor de horeca heeft het kabinet 600 miljoen euro vrijgemaakt. Van de omzetderving wordt maximaal zeventig procent gecompenseerd. Aanvragen kon van 7 mei 2020 tot 18 juni 2020.

Voor frietaardappeltelers is 50 miljoen euro beschikbaar. Zij ontvangen een compensatie van veertig procent van de gemiddelde marktwaarde over de hoeveelheid frietaardappelen die zij nog in opslag hebben. Aanvragen kon van 7 mei 2020 tot 18 juni 2020.

Lees hier alles over de maatregelen voor landbouw, tuinbouw en visserij

Culturele en creatieve sector

Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen. Zo kunnen instellingen en zzp’ers gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen en sectorspecifieke maatregelen. Tevens is er driehonderd miljoen euro aanvullende ondersteuning beschikbaar middels vijf regelingen. Het doel van deze aanvullende ondersteuning is vooral om instellingen te steunen die belangrijk zijn voor de sector als geheel, bijvoorbeeld omdat zij werkgelegenheid genereren voor andere instellingen en zzp’ers.

Op 28 augustus 2020 werd bekend gemaakt dat het kabinet, bovenop de algemene steunmaatregelen, 482 miljoen euro extra uittrekt voor de culturele sector. Op 16 november 2020 werd bekend gemaakt dat dit tweede steunpakket is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de culturele en creatieve sector.

Van die 482 miljoen euro is 150 miljoen euro bedoeld voor de eerste helft van 2021. Dat geld is inmiddels verdeeld over de gemeenten. Waar die gemeenten het geld precies voor gaan gebruiken, is nog onbekend.

Ook presenteerde het kabinet een subsidieregeling voor de annulering van evenementen. Het Rijk staat daarbij garant voor de gemaakte kosten wanneer een georganiseerd evenement door coronabeperkingen toch niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval tachtig procent van de kosten terug als gift. De overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening.

Op 7 juni 2021 maakte het demissionaire kabinet bekend de steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector met drie maanden te verlengen, voor het derde kwartaal van 2021. In totaal is een bedrag van ruim 147 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Lees hier alles over de regelingen voor de culturele en creatieve sector

Mediasector

Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws uit hun omgeving. Media zijn hiervoor cruciaal. Om deze goed te laten functioneren, heeft het kabinet op drie manieren maatregelen getroffen: kabinetsbrede maatregelen, coulancemaatregelen en het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.

De kabinetsbrede maatregelen gelden ook voor de mediasector. Als onderdeel van de coulancemaatregelen komt er vanuit de Regionale Publieke Omroep twee miljoen euro beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.

Tot slot opende het kabinet een steunfonds om lokale informatievoorzieners, zoals huis-aan-huiskranten en lokale nieuwsbladen, die door de coronacrisis in nood zijn geraakt te helpen. Na de derde periode was het budget van dit fonds nog niet volledig opgebruikt. Om die reden werd er een vierde periode ingesteld. Deze liep van 15 december 2020 tot en met 15 mei 2021.

Lees hier alles over de maatregelen voor de mediasector

Mobiliteitscluster maakindustrie

Het kabinet trok in het voorjaar van 2021 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. Het is bedoeld voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling in sectoren zoals automotive, luchtvaart en maritiem. De regeling is met name gericht op mkb-maakbedrijven. Ze worden gestimuleerd om via publiek-private samenwerkingen kennisinstellingen te betrekken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Lees hier meer over dit besluit

Belasting betalen

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen golden tot 1 oktober 2020. De mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 30 september 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. En ondernemers krijgen maximaal 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. De versoepeling van het urencriterium voor ondernemers geldt tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli rekent de Belastingdienst weer met het werkelijke aantal uren dat aan de onderneming wordt besteed.

Om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen financiële ruimte te bieden, heeft het kabinet diverse belastingmaatregelen getroffen. Het kabinet heeft de periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen verlengd tot 30 september 2021.

Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 30 september 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, naar 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen maximaal vijf jaar om de schulden terug te betalen.

Het kabinet verlengt de verlaagde invorderingsrente van 0,01 procent (ten opzichte van het normale rentetarief van vier procent) tot en met 31 december 2021. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van vier procent, als stimulans om op tijd en juist aangifte te doen. Ook de belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 op vier procent worden gesteld, in plaats van de oorspronkelijke acht procent, zodat ondernemers die te maken krijgen met belastingrente niet direct hoge lasten hebben.

Lees hier alles over de belastingmaatregelen van de overheid

Alle twintig regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen verlenen hun ondernemers uitstel van betaling van belasting. Let op: u moet dit zelf aanvragen bij uw gemeente.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Ook onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden.

Garantie Ondernemingsfinaciering (GO)

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is een regeling die al voor corona bestond, bedoeld voor middelgrote en grote ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. Vanwege corona kwam er de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). De GO-C geeft banken tachtig procent (grote bedrijven) of negentig procent (mkb-bedrijven) staatsgarantie op leningen, in plaats van de normale vijftig procent.

De regeling is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland, die in de kern gezond zijn. Zij kunnen alleen financiering aanvragen voor liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis. De sectoren onroerend goed, financieel en gezondheidszorg zijn uitgesloten.

Een onderneming kan met de GO-C regeling minimaal 1,5 miljoen en maximaal 150 miljoen euro lenen. De openstelling van de regeling is een tweede maal verlengd tot 31 december 2021. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 15 december 2021 indienen bij RVO. Hier staat meer informatie over het aanvragen.

Meer over de GO-C is hier te vinden.

Gemeenten

Wilt u weten, welke maatregelen, ondersteuning en tips de gemeente waarin u woont en/of werkt geeft? Bekijk het overzicht (op alfabetische volgorde) hieronder:

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in goed overleg met de gemeente Arnhem besloten tot de oprichting van een tijdelijk Noodfonds. Tot 1 juli 2020 stelde SOFA 300.000 euro beschikbaar. Dit Noodfonds werd verlengd tot 1 oktober 2020 en verhoogd met 100.000 euro. SOFA verhoogde en verlengde het Noodfonds nogmaals tot en met 31 december 2020, maar ook in 2021 is het nog altijd open.

Lees hier alles over het Noodfonds van SOFA

De gemeente Arnhem investeert negentien miljoen euro in de lokale economie, zo maakte het college van B&W van de gemeente op 7 juli 2020 bekend. Op deze manier wil de gemeente Arnhem bedrijven, organisaties en mensen die in grote mate hebben geleden onder de coronacrisis steunen en de stad blijvend versterken.

Op 22 juli 2021 maakte wethouder Ronald Paping bekend dat de gemeente doorgaat met de Herstelagenda, daar op dit moment nog onduidelijk is wanneer de crisis ten einde is.

Bekijk hier de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis

Veel organisaties op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg vrezen voor hun inkomsten en kunnen niet (altijd) aan hun verplichtingen voldoen. De gemeente Arnhem blijft de partijen waarmee ze samenwerken subsidie betalen in de gestelde termijnen, zodat partijen geen liquiditeitsproblemen krijgen.

De gemeente Nijmegen heeft tijdelijke maatregelen genomen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. De gemeente heeft deze maatregelen verlengd tot 1 juli 2021. Het gaat om het verruimen van de regels, versnellen van betalingen, uitstel verlenen van betalingen, ruimhartige inzet van bestaande regelingen participatiewet, verruiming van de woonkostentoeslag, tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering, geen leges/huur voor activiteiten die niet of beperkt doorgaan, soepel bij het niet leveren van afgesproken prestatie bij subsidie ontvangers, het soepel inzetten van specifieke rijksmiddelen, een subsidieregeling voor corona cultuurprojecten, ondersteuning bij tijdelijke alternatieven en evenementen en bijstelling van de huurverhoging van gemeentelijke woningen en standplaatsen.

Lees alles over de tijdelijke maatregelen

De gemeente Nijmegen heeft daarnaast besloten 300.000 euro uit het budget van de Economische Visie versneld in te zetten. Dit geld is bedoeld voor activiteiten gericht op een snel herstel van de economie, zoals de organisatie van een hackaton op 11 juli 2020 en een pilot voor een House of Skills.

Lees hier alles over de ondersteunende activiteiten voor ondernemers

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft tien miljoen euro ter beschikking gesteld aan noodhulp. Bijna zes miljoen euro ging naar gemeenten. De overige vier miljoen euro is verspreid via enkele regelingen, waaronder:

In totaal stelt de provincie vijftig miljoen euro beschikbaar voor het herstelprogramma dat Gelderland door de coronacrisis moeten helpen.

Op een speciale pagina bundelt de provincie al haar informatie over de coronacrisis. Daar is ook de Gelderse impactmonitor te vinden, die tweewekelijks verschijnt.

Informatie over impact corona ondernemers

Waar kunnen ondernemers meer informatie inwinnen en waar kunnen ze terecht met vragen?

Interessante webinars

Mist u informatie? Of staat er onjuiste informatie in bovenstaande overzicht? Dan passen wij dat natuurlijk graag aan. U kunt dan een e-mail sturen aan Anne Kregting via a.kregting@lifeport.nl.

Meer over corona

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail