cluster health, hightech, food 2021; John Baekelmans; imec OnePlanet; Beslissing OnePlanet

Cluster Health, Hightech, Food gaat organiserend en investerend vermogen verder aanjagen

Het iconische cluster Health, Hightech, Food (HHF) van The Economic Board heeft in 2020 een stevige fundering neergelegd. Het doel, zo vertelt civic entrepreneur John van Sambeek, is om het organiserend en het investerend vermogen van de regio verder aan te jagen. Dat eerste gebeurde het afgelopen jaar al volop, dat tweede is in 2021 een van de belangrijkste ambities van het cluster Health, Hightech, Food.

John van Sambeek; Cluster Health, Hightech, Food 2021

John van Sambeek zet met het cluster Health, Hightech, Food in op het versterken van het organiserend en investerend vermogen

Als civic entrepreneur heeft John van Sambeek 2020 onder meer gebruikt om te verkennen. Door zijn achtergrond – hij werkt op de afdeling Valorisatie van het Radboudumc aan innovatie en economische ontwikkeling – heeft het onderdeel ‘health’ weinig geheimen meer voor hem. Voor die andere twee disciplines ligt dat iets anders. “Ik ben al een aantal jaren bij het samenwerkingsverband Briskr betrokken en daardoor heb ik meer zicht op Hightech gekregen. Food stond het verst van mij af, al kent dat natuurlijk de laatste jaren steeds meer cross-overs met health, waar preventie belangrijker is geworden.” De leden van zijn helixgroep bieden waar nodig aanvulling hierop.

Je moet Health, Hightech en Food zien als aparte domeinen, met afzonderlijke speerpunten, maar er bestaan veel onderlinge cross-overs”, vervolgt hij. De helixgroep die nu staat en waarvan hij de aanvoerder is, speelt daarom een belangrijke rol. “Daarin zitten verschillende domeinexperts. Met hen voer ik discussies, bijvoorbeeld over welke projecten structuurversterkend zijn, zodat we daar keuzes in kunnen maken.” Die worden gewogen op een aantal factoren. “We zoeken projecten waarbij cofinanciering gedeeltelijk al aanwezig is, net als triplehelix-samenwerking en cross-overkennis, die strategische impact hebben en die maatschappelijk relevant zijn.”

Organiserend en investerend vermogen

2020 stond voor het cluster HHF onder meer in het teken van het neerzetten van plannen. “We zijn begonnen met een Strategisch Plan voor de komende vijf jaar. Vervolgens moest er ook een Tactisch Plan komen, met vooral een antwoord op de vraag hoe we de strategische doelstellingen gaan behalen. Beide plannen zijn nu geaccordeerd. Samen met de Groene Metropoolregio stellen we het uitvoeringsprogramma voor de regionale Investeringsagenda op. De activiteiten van de regiogemeenten en The Economic Board versterken elkaar met name bij de gestelde opgave voor de productieve regio.”

Hij ziet aanjagen en communiceren als de belangrijkste rol van de helixgroep. “Met elk domein hebben we uiteindelijk twee doelen: zowel het organiserend als het investerend vermogen versterken.” Het afgelopen jaar lag de nadruk vooral op dat eerste. “We hebben meerdere projecten en programma’s geïnitieerd. Het ondersteunen van Briskr 2.0 is daar een mooi voorbeeld van. Via Briskr kunnen we onder meer aandacht geven aan businesssupport voor de domeinen Health en Hightech. We krijgen nu subsidie van de gemeente Nijmegen en de provincie om daar nog vier jaar mee door te gaan. Dat is heel belangrijk voor het organiserend vermogen van de regio.”

Hij haalt ook imec.istart als voorbeeld aan: een acceleratieprogramma voor start-ups. “Het draait al een aantal jaar met veel succes in België en we hebben dat hier naar de regio gehaald. De verwachting is dat imec.istart begin volgend jaar kan gaan beginnen met het inrichten van de werkorganisatie, zodat het in het tweede kwartaal echt kan starten.” Ook het nieuwe CITC (Chip Integration Technology Center) is volgens Van Sambeek een belangrijk voorbeeld van een structuurversterkend programma voor het domein Hightech.

Cluster Health, Hightech, Food 2021

In 2021 krijgt dat andere doel, het verder versterken van het investerend vermogen, meer aandacht. De regio laat op dat vlak vaak kansen liggen, vindt Van Sambeek. “Vanuit het Rijk en Europa komen er investeringen, onder meer omdat er middenin deze COVID-19-pandemie herstel nodig is. Als we daar goed op inspelen kunnen er veel gelden voor de regio beschikbaar komen. Dat is een belangrijke opgave voor ons in 2021 en daarna.”

Digitalisering wordt dit jaar een belangrijk thema, geeft Van Sambeek aan. “Dan moet je denken aan het verder ontwikkelen van toepassingen met behulp van technologie op het gebied van Artificial Intelligence (AI), maar ook aan het verlenen van digitale diensten door gezondheidsprofessionals en bedrijven aan patiënten en burgers. Daar zijn we als regio goed in en met ondersteuning van interessante fondsen kunnen we het speerpunt Digital Health verder versterken. Het is een breed spectrum en om iedereen daarin te kunnen bedienen zijn er plannen voor een Digital Health Hub. Het Radboudumc en de gemeente Nijmegen zijn de trekkers daarvan.”

Een ander belangrijk toekomstig initiatief waar het cluster aan meewerkt is het Startup Fonds Gelderland dat in 2021 van start moet gaan. “Daarin komen vanuit de provincie en het Rijk vroege fase-leningen beschikbaar voor kennisintensieve startende bedrijven die dat nodig hebben, vooral omdat juist dat type bedrijven het afgelopen jaar hard is getroffen door de crisis.”

Het cluster heeft ook als taak om te informeren over de mooie dingen die er in de regio gebeuren, geeft hij aan. In samenwerking met een communicatiebureau is er daarom een Newsroom Health & Hightech opgericht. “Er zijn in deze regio binnen dit cluster genoeg verhalen te vertellen die interessant zijn voor regionale en landelijke pers. Daarom zijn we met een pilot begonnen waarin we die verhalen op een journalistieke manier aanbieden.”

Cluster Health, Hightech, Food

 The Economic Board zet zich met het cluster Health, Hightech, Food zet zich in om innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en techniek verder te brengen en naar het volgende niveau te tillen. De ontwikkelingen op het gebied van Health en Food, die noodzakelijk zijn voor een leefbare toekomst, zijn niet mogelijk te maken zonder invloed van de hightech-sector, die met zijn sleuteltechnologieën de basis levert voor innovaties en daarmee grote impact heeft op de genoemde maatschappelijke uitdagingen.

Lees hier meer over de ambities van The Economic Board in 2021

Meer over het cluster Health, Hightech, Food

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail