Jeroen Herremans wil in 2021 met cluster Energy groot denken

Een dik jaar geleden zette Jeroen Herremans de eerste stappen als civic entrepreneur van het cluster Energy van The Economic Board. Hij staat bekend als succesvol ondernemer en die mentaliteit neemt hij mee in zijn rol. Hij wil dat er groot wordt gedacht. De ambities voor 2021 met het cluster Energy zijn dan ook groot.

De eerste taak van Herremans was om een triplehelix-team, een zogenaamde helixgroep, samen te stellen. “Daarin zitten mensen vanuit overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen die mee willen denken en bij willen dragen. Daarnaast was er een tactisch plan nodig, als een soort brug tussen het Strategische Plan en de uiteindelijke agenda. Hoe gaan we de toekomstdoelstellingen op energiegebied realiseren? 2020 stond dus vooral in het teken van organiseren en keuzes maken.”

We moeten ambitieus zijn. Ik heb uitgesproken naar de helixgroep op zoek te gaan naar een miljard-euro-project. In onze regio, met achttien gemeenten, meerdere wereldwijd toonaangevende kennisinstellingen en heel veel innovatieve bedrijven, zijn we samen tot veel in staat. Jeroen Herremans, civic entrepreneur cluster Energy

Drie sleuteltechnologieën

Dat laatste, keuzes maken, is volgens Herremans cruciaal. “Als je gekozen wilt worden, moet je eerst zelf kiezen. De energietransitie is namelijk heel breed. We willen structuurversterkend werken, onderwerpen agenderen en meer geld van overheden en internationale bedrijven naar de regio krijgen.”

En dat kan volgens hem alleen als je als regio weet waar je goed in bent. “We hebben drie sleuteltechnologieën benoemd. De eerste is het elektriciteitsnet als verbinder, waar we historisch gezien sterk in zijn. Dat geldt ook voor de tweede technologie: energieopslag, wat essentieel is in de energietransitie. Nergens in Nederland is er zo’n sterke concentratie van bedrijven die zich daarmee bezighouden als in onze regio. De derde is duurzame aandrijfsystemen, zoals waterstof- of methanol-aangedreven systemen. Ook op dat vlak is veel kennis aanwezig. Het kiezen van die drie speerpunten is een grote winst van 2020.”

Gedeputeerde Staten Connectr; Connectr Energy Innovation Lab

Artist impression van Connectr Energy Innovation Lab

Een ander belangrijk moment was de lancering van het initiatief Connectr Energy Innovation Lab. In 2021 moet de realisatie daarvan een feit worden. “Op het gebied van energie was er een plek nodig waar onderzoekers, onderwijs en bedrijven elkaar ontmoeten, zoals Wageningen dat is voor Food en Nijmegen voor Health. Het moet een plek zijn waar mensen elkaar tegenkomen en kunnen sparren en waar de juiste apparatuur aanwezig is voor onder andere start-ups om gebruik van te maken. Op die plek moet bovendien economie ontstaan rondom de energietransitie, want uiteindelijk willen we gezonde verdienmodellen. Connectr wordt die plek. Mensen en euro’s komen er bij elkaar, met een goede kernorganisatie eromheen. De locatie zelf is een grote shared facility, bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling, maar er zijn voor de uitvoering verbindingen met allerlei plekken in de hele regio, zoals het ENGIE-terrein in Nijmegen, Park15 langs de A15 (gemeente Overbetuwe) én het AVR-terrein en InnoFase in Duiven. Het is dus zeker niet alleen bedoeld voor de omgeving Arnhem.”

Lees hier het interview met Kevin Rijke (IPKW) en boardlid Carol van Eert (gemeente Rheden) over de rol van Connectr voor de gehele regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen

Miljard-euro-project

Herremans wil in dit nieuwe jaar groot denken. “We moeten ambitieus zijn. Ik heb uitgesproken naar de helixgroep op zoek te gaan naar een miljard-euro-project. In onze regio, met achttien gemeenten, meerdere wereldwijd toonaangevende kennisinstellingen en heel veel innovatieve bedrijven, zijn we samen tot veel in staat. Als Groene Metropoolregio kunnen en moeten we de ambitie hebben om als allereerste de hele infrastructuur voor het opslaan en wegzetten van energie goed op orde te hebben, met een plan voor de komende zeven jaar. De kennis die we daarmee opdoen kan dienen als een blauwdruk voor andere regio’s in Europa. Zo groot denkt Eindhoven met de High Tech Campus ook. Wij kunnen hetzelfde als regio.”

Het gaat niet alleen om grote projecten en bedrijven, maar wel om de dingen groot en centraal aanpakken. Alleen zo kunnen we een impact maken. Jeroen Herremans, civic entrepreneur cluster Energy

Het cluster heeft vooral de taak om bestuurlijke invloed aan te wenden, geeft Herremans aan. “We hebben geen geld en beslissen niet. We kunnen echter wel de provincie, het Rijk of het bedrijfsleven stimuleren om door middel van geld of mensen te investeren in projecten met een grote potentie. Ik zou dat op het gebied van decentrale energiesystemen graag zien door het creëren van energyhubs, populair gezegd stopcontacten op het land met opslag, langs de twee Europese corridors die door de regio heen lopen. Daarin werken overheden met elkaar samen en geven ze de ruimte in hun regelgeving, komen bedrijven samen met kennisinstellingen tot oplossingen en werken we in consortia om te komen tot proefprojecten en uiteindelijk opschaling en uitrol.”

Herremans mag met zijn cluster dan wel groot denken, dat betekent zeker niet dat kleinere bedrijven en projecten niet belangrijk worden gevonden. “Binnen Connectr komt er onderzoeksgeld beschikbaar waar kleinere projecten op mee kunnen liften en voor de energyhubs zijn ook relatief kleine oplossingen nodig. Het gaat dus niet alleen om grote projecten en bedrijven, maar wel om de dingen groot en centraal aanpakken. Alleen zo kunnen we een impact maken.”

Cluster Energy

Het iconisch cluster Energy van The Economic Board levert met ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën de basis voor het realiseren van innovaties, die op hun beurt weer een grote invloed hebben op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie.

Lees hier meer over de ambities van The Economic Board in 2021

Meer over het cluster Energy

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail