Semicon, CITC, Regio Deal

Chip Integration Technology Centre (CITC) in Nijmegen

Vijftien partijen uit het hele land willen samenwerken aan het oprichten van een Chip Integration Technology Centre (CITC) in Nijmegen. Daarmee willen ze een topcentrum creëren voor innovatie in chipsintegratie en fotonica.

De integratie van chips in apparaten en machines opent de deur naar talloze nieuwe technologieën en toepassingen. Met integratie wordt bedoeld: het integreren van verschillende functies, materialen en modules in één chip. Bijvoorbeeld een fotonica deel en een elektronisch deel.

Dé regio voor chips en fotonica

De regio Enschede – Nijmegen – Eindhoven beschikt over een unieke complete keten in  semiconductors. Van ontwerp, productie, verpakking en testen tot systeemintegratie en alle bijbehorende diensten. Ook ligt Nijmegen in het hart van Photon Delta, een van Europa’s belangrijkste innovatiehubs in fotonica.

Barry Peet, directeur van het Business Centre Semiconductors (BCS): “Het ‘verpakken’ van fotonica chips is op dit moment een grote uitdaging. De kosten van een integrated fotonics chip bestaan voor ongeveer 80% uit de verpakking. Dus de integratie (ook wel advanced packaging genoemd) is een cruciaal deel hiervan.”

Business Centre Semiconductors (BCS)

Het BCS op Novio Tech Campus treedt op als coördinator bij het opstellen van het businessplan en andere voorbereidende activiteiten. Het businessplan moet in oktober 2018 klaar zijn, zodat het centrum begin 2019 van start kan gaan.

Nijmeegs coalitieakkoord steunt oprichting CITC

Ook de kersverse Nijmeegse coalitie ziet het belang in van dit innovatiecentrum:

We faciliteren de vestiging van het Chip Integration & Technology Center (CITC) op de Novio Tech Campus. Het CITC is voor Nederland hét internationaal centrum waar wetenschap en bedrijfsleven samen onderzoek doen naar de innovatie van chips (semiconductors), nieuwe technieken en het toepassen daarvan. Het is een waardevolle toevoeging aan het cluster Health en High Tech (dat wereldspelers zoals NXP, Nexperia en Ampleon kent) én aan de economische ambities van Nederland op het gebied van fotonica. Om te kunnen investeren in Health en High Tech reserveren wij € 2 miljoen als investeringskrediet.

Van belang voor de regionale topsectoren

Barry Peet: “Chipintegratie heeft belangrijke toepassingen in onze topsectoren. Zo maakt bijvoorbeeld Enzyre in Nijmegen een chip om bloedstolling snel en eenvoudig te meten. Deze chip bevat een stuk elektronica & microfluidica. Een typisch voorbeeld van chip integration. Dit geldt ook voor de inslikbare pil die de lichaamstemeperatuur van sporters meet. Deze werd ontwikkeld door  het eveneens Nijmeegse myTemp.”

Partijen

De deelnemende partijen zijn: Ampleon, Advanced Packaging Center (APC), BCS, Boschman, Nexperia, Novio Tech Campus, NXP, Photon Delta, Radboud Universiteit, Sempro, Sencio, TNO, Trymax, TUDelft en Universiteit Twente.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail