Future-of-us-grondstoffen-energie

De Circulaire Raad wil een doe-club en geen denktank zijn

De provincie Gelderland investeerde begin juni 50.000 euro in het uitvoeringsprogramma Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. Kristie Lamers, directeur van RvN@, dat de Circulaire Raad opzette, vertelt over de brede plannen die op tafel liggen.

“Ons doel is om projecten mogelijk te maken. We communiceren, verbinden en jagen aan.”

Begin dit jaar ging de Circulaire Raad van start. Veel partijen in de regio wilden volgens Kristie Lamers een stap maken op het gebied van circulariteit en RvN@ bundelde die krachten. “RvN@ houdt zich bezig met innovatie in het Rijk van Nijmegen, rondom drie centrale thema’s: smart & IT, food & health en circulair ondernemen”, geeft Lamers aan. Met het oog op dat laatste speerpunt ontstond de Circulaire Raad. “We hebben er bewust voor gekozen om daar geen aparte entiteit van te maken, maar een netwerkclub. De Circulaire Raad is een onderdeel van RvN@, ook omdat er overlap is met de twee andere thema’s. Ons doel is om projecten mogelijk te maken. We communiceren, verbinden en jagen aan.”

Breed scala aan projecten

De afgelopen maanden stonden in het teken van de oprichting en de eerste stappen. Wie komen er in de raad? Wat gaat de raad doen? “Daarnaast brachten we focus aan en stelden we de onderwerpen bouw, zorg, consumenten, afval en food vast. Ook organiseerden we de eerste netwerkbijeenkomsten en hebben we de website www.startpuntcirculair.nl opgezet.”

“Van een circulair koekje tot circulaire bouwprojecten.”

Op die centrale website staat onder meer voor welke projecten de Circulaire Raad zich inzet. Dat is een breed scala. “Van een circulair koekje tot circulaire bouwprojecten”, zegt ze. Er is een project op het gebied van textielrecycling, maar ook een voedselketenprogramma dat met circulaire landbouw en de restverwerking van voedsel te maken heeft. Ook de logistieke ketens in de regio worden binnenkort onder de loep genomen, vertelt Lamers.

Die initiatieven bevinden zich nog in de kinderschoenen, andere projecten zijn al een aantal stappen verder. Ze pikt er een uit: “Het Radboudumc wilde een plasmavergasser om op een verantwoorde manier afval te kunnen verwerken. Die koop je niet op de hoek van de straat. Er was een serieus consortium nodig om dat voor elkaar te krijgen en die vergasser te kunnen bouwen. Wij hebben met ons uitvoeringsprogramma dat consortium opgezet, inclusief een traject voor een Europese EFRO-subsidie.”

Talentontwikkeling

De Circulaire Raad besteedt tevens aandacht aan het ontwikkelen van talent. Lamers: “Als je circulaire projecten gaat doen, of het nu in de bouw of in de zorg is, heb je jong talent nodig dat in die nieuwe wereld gaat opereren. Daarom is een ander project, aan de Sint Hubertusstraat in Nijmegen, zo mooi. Daar komt een hub rondom circulair bouwen, waar ook mensen opgeleid worden. We willen daar de komende tijd zoveel mogelijk bouwbedrijven en onderwijsinstellingen enthousiast voor maken. Daarvoor gaan we bijvoorbeeld rondetafelsessies organiseren. Op het moment dat zo’n project lekker loopt, dan stappen wij er voor een groot deel uit. Dan zit onze taak erop. Die eerste stappen, in dit geval het bij elkaar brengen van bouwbedrijven en onderwijsinstellingen, zijn wel cruciaal. Zij komen elkaar niet bij de koffieautomaat tegen.”

“De weg naar circulair ondernemen is een systeemverandering.”

De wisselwerking met de andere twee thema’s van RvN@ is heel belangrijk, geeft Lamers aan. “Ook bij smart & IT en food & health heb je met circulair te maken. De weg naar circulair ondernemen is een systeemverandering. Het is geen optelsom van projecten. We zetten het daarom bewust breder neer dan alleen in de duurzame hoek. Overheden alleen kunnen deze verandering er niet doorduwen, de bedrijven zijn echt nodig.”

Interactie

De Circulaire Raad heeft nauwe banden met The Economic Board en dan met name met het cluster Slimme Duurzaamheid waarvan Jan Luijten de civic entrepreneur is. “The Economic Board is voor ons heel nuttig. Zij bestrijken natuurlijk een groter gebied dan alleen het Rijk van Nijmegen. Daarnaast komen ze in Den Haag, in Brussel, in Duitsland en hebben ze goede contacten met de provincie. Wij zitten op onze beurt in de haarvaten van het Rijk van Nijmegen en hebben goed contact met allerlei mkb’ers. Dat zorgt voor een mooie interactie met The Economic Board. We hebben veel onderling contact over de projecten die lopen en helpen elkaar bij de kansen die er liggen.”

De Circulaire Raad wil door businesscases te bouwen rondom concrete projecten een circulaire regio creëren. “Het is een bewuste keuze geweest om meteen te beginnen met allerlei projecten. We willen geen denktank zijn die met rapporten komt die vervolgens in de kast blijven liggen. We zijn een echte doe-club.”

Cluster Slimme Duurzaamheid

Het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid is een van de clusters waar The Economic Board in triplehelix-verband aan werkt. Samen met een helixgroep van ongeveer tien mensen, afkomstig van kennisinstellingen, bedrijven en netwerkorganisaties, bouwt civic entrepreneur Jan Luijten aan een agenda die bestaat uit de punten bouw en infrastructuur, maken en consumeren en klimaat en groen. De Circulaire Raad Rijk van Nijmegen behoort tot de eerste drie projecten van het cluster.

Meer over duurzaamheid

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail