Circulaire Economie Festival 2019

Van start-up tot corporate: iedereen kan bijdragen aan een circulaire economie

Een circulaire economie: regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen ademt het. De regio is zich ervan bewust dat onze huidige productie en consumptiepatronen niet langer houdbaar zijn in de toekomst. We worden uitgedaagd om efficiënter om te gaan met bestaande primaire grondstoffen en om nieuwe methodes toe te passen als het gaat om het hergebruiken van producten en diensten. Het Circulaire Economie Festival 2019 in Nijmegen op 16 mei brengt de circulaire transitie onder de aandacht en geeft nieuwe inzichten in circulair ondernemen.

Organisator Euroform brengt samen met de partners, provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, ARN en Rabobank, ondernemen en circulaire economie onder de aandacht op één congres. Hiermee wordt bijgedragen aan de ambitie om Nederland volledig circulair te maken voor 2050. Professionals binnen start-ups, mkb, corporates en de overheid die bezig zijn met de transitie naar een circulaire economie, de klimaatopgave en de energietransitie zullen deelnemen aan het festival. Maar waarom die behoefte aan een transitie naar een circulaire economie?

Er gebeurt heel veel in de regio op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Het zou fantastisch zijn als Nederland hier meer van te zien krijgt.

Tekorten tegengaan door het gebruik van materialen

Circulair ondernemen vraagt om een systematische aanpak en een langetermijnvisie. Met het oog op de toekomst is het belangrijk om binnen een circulaire economie grondstoffen langer in kringloop te houden door producten opnieuw te gebruiken en grondstoffen te recyclen. Het is belangrijk om juist aan het begin van de productlevenscyclus aandacht te besteden. Er valt in dit begin van het traject veel winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan de productie, keuze en toepassing van grondstoffen, het ontwerp van de producten en het ontwikkelen van een businessmodel.

“Op het Circulaire Economie Festival worden circulaire pioniers, ondernemers, kennisinstellingen en overheden samengebracht om de volgende stap te zetten in de transitie naar een circulaire economie.” Programmamanager van het Circulaire Economie Festival 2019 Mitchel de Jager ziet hoe circulair ondernemen steeds belangrijker wordt: “Over een aantal jaren zullen wij met tekorten zitten van bepaalde grondstoffen. De provincie Gelderland heeft als doel om de eerste afvalloze provincie van Nederland te worden. Dit is een bijzonder mooie ambitie. En dat merk je ook terug in de regio. In de regio is er een intrinsieke drive om duurzaam en circulair te ondernemen.”

De Jager gaat verder: “Dit zien wij terug op het Festival. Landelijke en regionale ondernemers laten graag zien welke circulaire rol zij aannemen. Elk jaar zien wij nieuwe businessmodellen op het festival voorbijkomen die deelnemers uit het hele land inspireren, van Zeeland tot Friesland. Op deze manier zien wij nieuwe verbindingen en innovaties ontstaan. Gelderland is een heel vooruitstrevende regio wat dat betreft.”

Meer over het Circulaire Economie Festival

De kracht van verdieping

Doordat het Circulaire Economie Festival extra focus legt op een zestal stromingen binnen het programma, kunnen ondernemers al gelijk aan de slag gaan met circulair ondernemen binnen hun eigen organisatie. De Jager: “Doordat we de nadruk leggen op circulaire steden, industrie en reststromen, de gezondheidszorg, de voedselketen, bouw en vastgoed en circulaire businessmodellen, hopen we te zien dat bedrijven gelijk de volgende dag al minstens drie nieuwe dingen kunnen implementeren. Daarmee kan dus iedere organisatie zelf het verschil gaan maken!”

Profileren binnen Nederland

De Jager stelt dat de kracht van de regio meer moet worden belicht naar de rest van Nederland. “Er gebeurt heel veel in de regio op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Het zou fantastisch zijn als Nederland hier meer van te zien krijgt.” Dit past goed binnen de ambitie van de provincie Gelderland. De vraag is niet óf Gelderland de eerste afvalloze provincie van Nederland wordt, maar wanneer. Draagt u hier als onderneming binnen de regio aan bij?

Over het Circulaire Economie Festival 2019

Het Circulaire Economie Festival 2019 vindt plaats in De Vasim in Nijmegen op 16 mei aanstaande, met onder andere keynotes van, panels en sessies met Diederik Samsom, Constantijn Weytingh (Ahold), Anne-Marie Rakhorst, Ine Stultjens (Auping) en Geanne van Arkel (MVO-Manager van het Jaar). Meer informatie over het Circulaire Economie Festival.

Meer over circulaire economie

TwitterLinkedInEmail