Circles circulaire economie

Platform Circles voor circulair Oost-Nederland gaat zelfstandig verder

Omschakelen naar een circulaire economie, het is noodzakelijk en biedt voordelen. Het is echter niet eenvoudig voor een mkb-er om een begin te maken. Daarom namen VNO-NCW Midden en Kiemt het initiatief voor Circles. Dit EFRO-project verbindt mkb, overheden en kennisinstellingen met elkaar om sneller tot circulaire oplossingen te komen.

In september stopt de driejarige EFRO-subsidie, maar het consortium gaat verder. Franske van Duuren is (samen met Cristian Lorist vanuit VNO-NCW) programmamanager bij Circles vanuit Kiemt. Ze vertelt enthousiast wat er allemaal is opgebouwd. “De afgelopen drie jaar hebben we 700 bedrijven benaderd, 10.000 mensen op congressen en bijeenkomsten bereikt, 70 challenges van bedrijven helpen oplossen en 10 ketens opgebouwd voor verschillende grondstoffen.”

Op het najaarscongres van Kiemt gaat Circles de intentieverklaring presenteren, want de partners willen deze goed werkende verbintenis graag zelf voortzetten.

Waar beginnen we dan?

Dat is de vraag die bedrijven vaak stellen als het woord circulair valt. Circles speelt hierop in door bij het bedrijf op bezoek te gaan met experts. Deze lopen langs alle aandachtspunten voor circulaire productie. Daarbij komen grondstoffen, apparatuur, afval, energie en omgeving aan bod.

Vervolgens zijn er veel mogelijkheden: van eenvoudig advies tot doorverwijzen naar interessante (keten)partners en uitgebreide begeleiding bij het ontwikkelen van een grote businesscase. Zo stapte Auping over op Nederlands gerecycled aluminium.

Cicles: een netwerk dat verbindt

Van Duuren: “De provincies zijn nu bezig nieuwe programma’s op te stellen en wij leveren daarbij de vragen vanuit het bedrijfsleven aan, omdat we goed weten wat er speelt. Ook adviseren we gemeentes hoe ze circulair kunnen aanbesteden om de overgang naar de circulaire productie bij bedrijven te stimuleren.”

Het is één groot experiment dat je doet met elkaar. Studenten draaien mee bij circulaire bedrijfsprojecten, en hoe reëler die zijn, hoe beter ze straks aansluiten op de arbeidsmarkt.

Daarnaast heeft het EFRO-programma een bijdrage geleverd aan de nieuwe minoren en master in circulaire economie bij HAN en Saxion.

Studenten doen mee aan challenges vanuit het bedrijfsleven. “Zo was er onlangs een bedrijf dat een alternatieve stof zocht voor piepschuim. We konden snel schakelen met de HAN en nu gaat er in september op de hogeschool een project van start dat hierover gaat.”

Lees hier meer over de master Circulaire Economie

Bevlogen idealisten

Van Duuren: “Ons uitgangspunt is dat je bij circulaire economie niet alleen naar grondstoffen kijkt maar ook naar andere waarden zoals het omgaan met mensen in je bedrijf. Daarom kijken we naar mogelijkheden voor scholing van het personeel en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zelfs buitenlandse leveranciers worden hierin meegenomen. Koffiebranderij Peeze is een mooi voorbeeld, die letten er op dat de koffieverbouwers op de plantages fatsoenlijk behandeld worden.”

Meer over circulair produceren

TwitterLinkedInEmail