Energiecentrale in Nijmegen wordt innovatieterrein Centrale Gelderland

ENGIE herontwikkelt het gebied van de oude energiecentrale in Nijmegen. Daarvoor werken provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en het energiebedrijf samen aan Centrale Gelderland. Ook gemeente Beuningen is betrokken bij het voorbereidende traject.

Het terrein moet een Groene Hub worden, waarbij IPKW en InnoFase interessante kennispartners zijn omdat ze ook op deze manier ontwikkeld werden. Daarbij is verbondenheid tussen de bedrijven het uitgangspunt. Daarom zal er ruimte zijn voor nieuwe bedrijvigheid die past bij het energiekarakter van het terrein.

Op het terrein komen zonnepanelen, windmolens en experimenten voor grootschalige energieopwekking. Allemaal om schone energie op te wekken voor de directe omgeving en de scheepvaart over de Waal. Want een tweede belangrijk kenmerk van dit gebied is de watergebondenheid.

Bij dit alles zijn er plannen om het terrein meer open te stellen voor de omgeving.

Inmiddels is de gebiedsvisie online beschikbaar. Download hier de PDF.

De hele ontwikkeling van het terrein moet met respect en in goede afstemming met de nabije (woon)omgeving gebeuren

Voorzichtig slopen

De kolen-biomassacentrale die nu nog op het terrein staat, opende in 1981. Vanwege afspraken in het Energieakkoord stopte de centrale eind 2015 met produceren. Momenteel wordt de centrale heel behoedzaam gesloopt, zonder sloopkogels en bulldozers. Slopers bouwen de gebouwen en silo’s keurig af, zodat er geen overlast voor de (woon)omgeving is.

Omgevingsvriendelijke windmolens

De provincie Gelderland gaf het fiat voor Windpark De Groene Delta, de vergunningen zijn inmiddels rond voor ENGIE. Het energiebedrijf wil de twee grote windturbines gereed hebben halverwege 2020. Ze leveren stroom voor 5000 huishoudens.

Omwonenden hebben meegepraat over de plannen en ENGIE zorgt ervoor dat de overlast door slagschaduwen en geluid maximaal beperkt worden. De keuze viel op zeer stille turbines en het streven is om verder te gaan in geluidsbeperking dan wettelijk verplicht is.

Om de bewoners verder tegemoet te komen, kunnen zij goedkoop stroom afnemen en gunstig investeren in de windmolens en zonnepanelen. Tenslotte richt ENGIE een omgevingsfonds op voor projecten in de omliggende wijken.

Gebiedsontwikkeling

ENGIE heeft al een zonnepark van 4.000 zonnepanelen op het terrein van Centrale Gelderland. Momenteel breidt het uit met een tweede zonnepark naar samen ruim 8.000 panelen. De twee zonneparken zullen genoeg duurzame elektriciteit produceren voor zo’n 700 huishoudens.

Er is echter nog ruimte over op het terrein en daar bedenken de deelnemende partijen nu plannen voor. Gemeente Beuningen is als buurgemeente ook aangehaakt bij de ontwikkeling. Mirte van der Vliet van Over Morgen is procesregisseur vanuit deze drie partijen: gemeente Nijmegen, de provincie en ENGIE. Gemeente Beuningen is als buurgemeente ook aangehaakt bij de ontwikkeling. Zij helpt alle partijen om hun rol te pakken en zorgt dat het hele proces gaat lopen. Zij vertelt: “We zitten nu in het ontwikkeltraject, waarbij we een visie voor het gebied ontwikkelen. Dit gaat in overleg met bewoners en diverse andere partijen. Het terrein maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland, en dat schuurt soms met een prettig woonklimaat. De hele ontwikkeling van het terrein moet met respect en in goede afstemming met de nabije (woon)omgeving gebeuren.”

In november 2018 was er al een gesprek met bewoners rond het terrein. In december kregen de raadsleden van Nijmegen en Beuningen een rondleiding over het terrein en een update over de ontwikkelingen. Hierna volgen nog meer bijeenkomsten en werksessies met diverse partijen, zoals uit de logistiek en watergebonden activiteiten, zodat ook zij een beter beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is. De ontwikkelscenario’s die hieruit voortkomen worden in de loop van 2019 weer breed gedeeld met de omgeving.

Van der Vliet: “Het terrein ligt natuurlijk mooi aan het Maas-Waalkanaal, dus we kijken ook zeker naar de scheepvaart. Containerterminal BCTN heeft de nadrukkelijke ambitie om de scheepvaart te verduurzamen. Ze zoeken naar elektrische brandstof of andere vormen van duurzame energie en zijn ook aan het kijken of ze bedrijf kunnen uitbreiden met het oog op de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling.”

Energiecampus

Daarnaast kijkt ENGIE naar de mogelijkheden voor een campusontwikkeling, waar onderzoek naar nieuwe vormen van energieopwekking een plaats krijgt. Zo is ENGIE aan het experimenteren met zonnepanelen met een nieuw soort constructie die teelt van halfschaduwgewassen mogelijk maakt.

Voor deze onderzoekkant is ook het naastgelegen Nyma-terrein in beeld, met festivals en culturele ondernemers. Wellicht zijn beide terreinen te koppelen. “Als je bij ENGIE allerlei innovatieve zaken ontwikkelt en je wilt dat testen, dan zijn de creatieve buren waarschijnlijk de eersten die dat goed in de praktijk kunnen brengen.”

Uw ideeën

In de loop van 2019 krijgt de visie meer vorm en organiseert ENGIE een marktconsultatie waarbij bedrijven hun ideeën voor het terrein kunnen indienen. De gebiedsvisie wordt vertaald in een bestemmingsplan om de ontwikkelingen ook echt mogelijk te maken.

Ook interessant

Parel van Lifeport: MTSA Technopower

Opening ElaadNL Testlab in Connectr: unieke stap in energietransitie

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail