Baby & Child Research Center in Nijmegen doet bijzonder onderzoek in uniek samenwerkingsverband

In onze eerste levensjaren vinden er veel veranderingen in onze hersenen plaats: we leren een taal, ontwikkelen onze eerste sociale vaardigheden en bouwen aan onze motoriek. Baby’s en jonge kinderen hebben een indrukwekkend leervermogen, en leren daardoor snel complexe vaardigheden aan. Die ontwikkeling is precies wat het Baby & Child Research Center (BRC) onderzoekt. We gaan in gesprek met Marlene Meyer en Robert Oostenveld over de laatste onderzoeksontwikkelingen.

Meyer is onderzoeker bij het BRC in de onderzoeksgroep Baby Research on Action, Interaction & Neurocognition. Oostenveld is Associate Principal Investigator en MEG Physicist bij het Centrum voor Cognitieve Neuroimaging van het Donders Instituut.

Ze vertellen enthousiast: “Bij het BRC spelen veel mooie ontwikkelingen, want we doen onderzoek naar allerlei onderwerpen. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Erg divers! We onderzoeken namelijk zwangere vrouwen en kinderen van voor de geboorte tot een leeftijd van zes jaar. Bij de vroege ontwikkeling zijn we bijvoorbeeld benieuwd of stress tijdens de zwangerschap, later invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. In de fases na de geboorte kijken we dan weer naar taalverwerking en bijvoorbeeld de ontwikkeling van sociale en cognitieve vaardigheden. Hoe leert een kind bijvoorbeeld in no-time nieuwe woorden?”

 

De opkomst van nieuwe onderzoeksmethoden

Om al deze verschillende onderzoeken mogelijk te maken, gebruikt het BRC veel verschillende onderzoeksmethoden. Vragenlijsten, observatie & interactie en het meten van bewegingen of hersenactiviteit. Vooral bij deze laatste methode spelen interessante ontwikkelingen. Oostenveld legt uit: “Bij volwassenen maken we gebruik van magneto-encefalografie (MEG) om gedetailleerd de activiteit in het brein te bekijken. MEG maakt gebruik van sensoren die in een soort grote helm gemonteerd zijn. Het enige nadeel? De helm past helaas niet op het hoofd van baby’s en kinderen.”

Maar waar een wil is, is een weg. En die weg is de ontwikkeling van een nieuwe methode: Optically Pumped Magnetometers (OPM). “OPM-sensoren zijn klein en hierdoor licht van gewicht”, vertelt Oostenveld. “Deze methode maakt het dus mogelijk om MEG te gebruiken, maar dan met veel kleinere sensoren die ook op het hoofd van baby’s en kinderen passen. Een belangrijke doorbraak, want zo kunnen we een geheel nieuwe groep onderzoeken!”

“Onderzoek bij baby’s en kinderen is namelijk erg belangrijk. In de eerste drie jaren is er veel ontwikkeling: je leert praten, lopen en je ontwikkelt sociale vaardigheden. Dat zijn ook grote veranderingen in de hersenen. Hoe gaat die ontwikkelingsboost samen met veranderingen in de hersenen? Daar kunnen we ontzettend veel van leren! Met deze nieuwe methode hopen we nieuwe kennis op te doen over bijvoorbeeld de cognitieve ontwikkeling.”

OPM is daarnaast ook geschikt voor andere nieuwe onderzoeksdoelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met Parkinson. “Bij de huidige hersenscans moeten mensen stilzitten. OPM maakt het door de kleine en lichtgewicht sensoren mogelijk om bijvoorbeeld het loopgedrag van Parkinsonpatiënten te bestuderen. Zo doen we onderzoek in een natuurlijke setting, en dat zorgt natuurlijk weer voor nieuwe inzichten.”

Baby-onderzoek naar actie, interactie en neurocognitie

Eén van de hoofddoelen van het BRC is kennisdeling met de maatschappij. Want met nieuwe inzichten, help je de maatschappij vooruit. Meyer is betrokken bij een aantal belangrijke onderzoekslijnen. “Zo doe ik onderzoek naar hoe baby’s en jonge kinderen van de mensen om hun heen kunnen leren en wat de rol is van nieuwsgierigheid in de leervaardigheden en ontwikkeling van baby’s en kinderen. Heeft nieuwsgierigheid bijvoorbeeld invloed op hoe jij je later gedraagt op school? Leer je dan meer?”

Daarnaast zijn er ook interessante, nieuwe bevindingen over leren en aandacht bij kinderen. “We hebben baby’s verschillende vormpjes laten bekijken op een computerscherm. Hierbij hebben we gekeken naar hoe lang ze de vormpjes bekijken, en wanneer ze afgeleid raken. Wat blijkt? Als de vormpjes steeds in hetzelfde patroon terugkwamen, hadden baby’s dit op een gegeven moment door en keken ze niet meer naar het scherm. Dit bevestigt de neiging van baby’s om hun aandacht te richten op dingen waar ze iets van kunnen leren. Leren ze er niks meer van? Dan besteden ze hun aandacht liever ergens anders aan!”

 

Bruisend babyonderzoek in de regio

De onderzoeken in het BRC worden mogelijk gemaakt door een uniek samenwerkingsverband tussen het Donders Instituut, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Oostenveld: “Het onderzoek naar de nieuwe onderzoeksmethode OPM konden we niet alleen doen. Juist door de samenwerking tussen het Donders Instituut, het Radboudumc, de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek werd dit onderzoek mogelijk. Doordat de verschillende centra intensief samenwerken, gaat methodeontwikkeling veel sneller. En dat vind je alleen in Nijmegen!”

Ook Meyer is enthousiast over de regio: “Ik heb ook bij een babylab in Chicago gewerkt. Daar merkte ik dat de bereidheid om mee te werken aan dit type onderzoek veel lager was dan in Nijmegen. Nijmegen biedt een omgeving waarin je mensen kunt enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de wetenschap. Door de samenwerking met de universiteit, hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid om een database met persoonlijke contacten op te bouwen.”

“Er is een goede samenwerking in de gehele regio. Dat biedt ook mooie kansen voor studenten om zich verder te ontwikkelen en bijvoorbeeld door te groeien vanuit hun promotieonderzoek.”

 

Toekomstdromen

Hoe de toekomst van het BRC eruit zien? Meyer en Oostenveld weten het wel: “We gaan natuurlijk volop verder met de ontwikkeling en het testen van nieuwe onderzoeksmethoden, zoals OPM. Zo kunnen we veel nieuwe gebieden in de ontwikkeling van baby’s en kinderen onderzoeken. En onze kennis delen met de maatschappij. Want je weet wat ze zeggen: jong geleerd, is oud gedaan!”

Digitalisering en AI voor duurzaamheid

Digitalisering en AI voor duurzaamheid

Digitalisering, AI en ChatGPT: termen waar overheden en bedrijven soms de rillingen van krijgen. Want wat kun of moet je ermee en wat zijn de risico’s? Hoe ziet de toekomst eruit?

 

portret Jan Bakker
Jan Bakker, directeur en medeoprichter van het Arnhemse Avisi, vertelt hoe het bedrijf inzet op digitalisering en AI voor duurzaamheid. Dat doet het bijvoorbeeld op juridisch gebied, in de gezondheidssector en bij nutsvoorzieningen.

 

 

Avisi

Avisi creëert maatwerksoftware voor grotere bedrijven en semioverheidsinstellingen. Dat doet het al sinds 2000, toen internet en software nog in de kinderschoenen stonden. Er was toen, net als nu, een flink tekort aan specialisten en er werd op weinig plekken echt kennis en kunde opgebouwd. Daar zag Bakker een kans: samen met zijn studievrienden wilde hij specialisten bij elkaar brengen om zo steeds betere software te ontwikkelen. Zo werd kenniscentrum Avisi geboren.

 

Als kenniscentrum in de regio hopen we zo het verschil te maken.

 

Investeren in de toekomst

Het is nogal een opgave  om als bedrijf alle snelle ontwikkelingen in AI en digitalisering bij te benen. Avisi is daarom druk bezig om zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te ontwikkelen en eigen producten rondom AI te bouwen. “Het is op praktisch en politiek vlak een grote uitdaging. Veel partijen zijn toch een beetje bang voor het onbekende AI”, vertelt Bakker. “Daarom willen we als bedrijf met proof of concepts laten zien wat er kan. Zodat ook de politiek snapt dat positieve verandering mogelijk is.”

Vandaag de dag werkt het bedrijf samen met verschillende universiteiten aan AI-onderzoeken, coacht het studentenlabs en start-ups, investeert het in toekomstig talent en deelt alle kennis om zo samen met anderen verder te komen. “We willen met AI-geschikte software graag een rol spelen in de energietransitie. De enige manier waarop dat lukt, is als we onze krachten bundelen”, aldus Bakker.

Energietransitie

“Digitalisering en AI bevorderen de duurzame energietransitie door efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. AI ondersteunt bijvoorbeeld slimme netwerken, voorspelt onderhoud, optimaliseert energieopslag en bevordert energie-efficiëntie van machines. Daarnaast verbetert AI de voorspelling van hernieuwbare energieproductie en beheert gedecentraliseerde energiesystemen. AI stimuleert de groei van elektrische voertuigen en verbetert koolstofafvang en -opslag. Tot slot helpt AI beleidsmakers bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en stelt consumenten in staat duurzamere energiekeuzes te maken.”

ENTRNCE is één van de klanten van Avisi die zich met die energietransitie bezighoudt. ”ENTRNCE ontwikkelt digitale oplossingen voor de energiemarkt van de toekomst. Wij ontwikkelden voor hen een platform dat de combinatie tussen lokale groene energie en centraal ingekochte stroom wél kan maken. Hiermee kunnen gemeenten zelf elke gewenste combinatie van lokaal en centraal opgewekte energie bepalen.”

Watersysteem in kaart

In kaart brengen van kennis en kunde in het onderhoud van het watersysteem in Nederland is een ander voorbeeld van een proof of concept van Avisi. “We gebruiken AI om meer dan 6 miljoen documenten automatisch te herkennen en om digitale tweelingen te maken van blueprints. Daarmee kunnen documentatie en expertise automatisch aan assets gekoppeld worden, waardoor kennis van het onderhoud wordt veiliggesteld.”

Een digitale twin van jezelf als paspop

Ook in de kledingindustrie is duurzame transitie mogelijk: “Een enorm vervuilende industrie: bijna de helft van alle kleding wordt weggegooid of vernietigd.” Met digitalisering en AI zou je de industrie vraaggestuurd kunnen maken. “Het perfecte voorbeeld van digitalisering”, vertelt Bakker. “Met AI maak je dan een digital twin van jezelf, laat je je maten inscannen en kies je welke stijl je mooi vindt. Met deze informatie kunnen dan automatisch sets van kleding uitgezocht worden, die je vervolgens kunt bestellen. Op deze manier produceren bedrijven alleen kleding als jij daar opdracht voor geeft. Dat kost iéts meer, maar is stukken beter voor de wereld.”

Sneller dan de rest van de maatschappij

Het klinkt allemaal veelbelovend en groots. Dat ís het ook, maar volgens Bakker zitten ze nog echt in de onderzoekende fase. “We kunnen nog niet direct vooruit. Het juridische aspect werkt ons op dit moment nog een beetje tegen: de technologie ontwikkelt veel sneller dan beleidsmakers kunnen bijhouden. Zonde, want we zouden zoveel kunnen betekenen in bijvoorbeeld duurzaamheid.”

Avisi volgt alle ontwikkelingen op de voet en blijft dat de komende tijd natuurlijk doen. “We blijven bezig en sparren ook mee met bijvoorbeeld de citymarketeer van Arnhem. Samen bedenken we hoe we kennis in the loop houden en borgen. We willen onze kennis delen, van anderen leren en samen kijken hoe we de maatschappij beter kunnen maken.”

Meer over AI

labsetting

Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

De Lifeport regio Arnhem-Nijmegen herbergt een aantal interessante clusters met onderzoek en productie op Health en Hightech-gebied. In Nijmegen is dat bijvoorbeeld geconcentreerd op de hotspots: Noviotech Campus, Campus Heyendaal, Byondis campus en bedrijventerreinen Kerkenbos en Bijsterhuizen.

Lees meer
gebouw Alliander

Innovatief Alliander heeft AI keihard nodig in dynamische markt

Innovatief Alliander heeft AI keihard nodig in dynamische markt

Kunstmatige intelligentie, oftewel AI, is vooral de laatste maanden een hot topic in de politiek en de media. De gevaren staan dan meestal centraal en de kansen sneeuwen onder. Dat terwijl AI een belangrijke rol kan spelen bij meerdere grote uitdagingen van deze tijd. Netwerkbedrijf Alliander weet dat als geen ander. Het opende eerder dit jaar het AI for Energy Grids Lab.

Lees meer
Logo Lifeport Festival Circulair

Lifeport Festival Circulair 2023: Voedsel en zorg

Lifeport Festival Circulair 2023: Voedsel en zorg

Op 26 juni is de tweede editie van het Lifeport Festival Circulair in het Radboudumc Experience Center. Het thema dit jaar: Voedsel en zorg.
Mkb’ers, studenten, bestuurders, docenten en alle andere professionals die zich bezighouden met circulariteit, komen er om te ontmoeten, kennis te delen en te bouwen aan een duurzamere economie.

Lees meer
Beeld van de haven

Werken aan waterstofleiding uit de Eemshaven naar Gelderland

Werken aan waterstofleiding uit de Eemshaven naar Gelderland

The Economic Board regio Arnhem Nijmegen, Regio Stedendriehoek,  Twenteboard en OostNL brachten eind mei een werkbezoek aan de grootste energiepoort van Nederland, de Eemshaven. Aanleiding: de waterstofontwikkelingen in Delfszijl en Eemshaven bekijken. Waterstof speelt namelijk ook in onze toekomstige duurzame energiemix een belangrijke rol.

Lees meer
laptopscherm met daarop het weboverzicht energie-innovaties in Lifeport regio Arnhem Nijmegen

Energy innovations in Lifeport

Energy innovations in Lifeport

Ontdek de regio Arnhem Nijmegen als Hotspot Energy

Op initiatief van de gemeente Arnhem hebben netwerkorganisatie Kiemt en versneller van de energietransitie Connectr samen met The Economic Board een overzicht gemaakt van alle innovaties op energiegebied in de regio Arnhem Nijmegen. Het overzicht is vanaf nu online beschikbaar via de site Lifeport – Energy innovations.

Het overzicht gaat helpen invulling te geven aan de economische plannen van 18 gemeenten en samenwerkende partners uit de regio. Ambitie is dat het regionale energiecluster in 2025 stevig gegroeid is en binnen Europa bekend staat als ‘Hotspot Energy’, ideaal voor het versneld ontwikkelen van energie-innovaties. Het web-overzicht laat zien welke innovatieve energie-oplossingen nu al vanuit de regio beschikbaar zijn.

Het overzicht is ook bedoeld om de aanbieders van energie-innovaties te koppelen aan de vraag, vooral in de zakelijke markt. Met dit overzicht kunnen bijvoorbeeld bouwers en woningcorporaties, maar ook vervoerders en overheden snel zien welke energie-innovaties er in de regio zijn en daarmee hun voordeel doen.

Web-overzicht

Het web-overzicht heeft als naam ‘Energy innovations in Lifeport’ en wordt gevoed met een actuele database van energie-innovaties uit de regio Arnhem Nijmegen. Het is vanaf vandaag online en toont meer dan 100 regionale innovaties. De gebruiker krijgt bij de eerste raadpleging automatisch uitleg over de werking van het overzicht en de informatie die er te vinden is. Zoeken en selecteren van innovaties kan met verschillende zoekfilters. Via contactgegevens kan de gebruiker de ondernemers rechtstreeks benaderen en een bezoek inplannen. Het is ook mogelijk om ontbrekende informatie door te geven zodat het overzicht actueel en volledig blijft.

Ontwikkeling tot Europese hotspot

De Lifeport-regio rondom Arnhem en Nijmegen wil zich nadrukkelijker profileren als Europees brandpunt in de energietransitie. Juist deze regio heeft de mogelijkheid om energie-innovaties versneld te ontwikkelen en toepasbaar te maken. Dat komt niet in het minst door de innovatieve ondernemers die hier nu al mee bezig zijn. Het overzicht brengt deze groep beter in kaart en gaat helpen de onderlinge relaties te verstevigen en meer samen te werken. Daarnaast zal het overzicht gebruikt worden om de regio bredere bekendheid te geven als Hotspot Energy. Dit gebeurt door in de communicatie vanuit de regio meer aandacht te geven aan de energie-innovaties die hier ontwikkeld worden.

schermafbeelding van het web-overzicht energie-innovaties in Lifeport regio Arnhem Nijmegen

Aanbod en vraag koppelen

Het overzicht is ook bedoeld als hulpmiddel om aanbieders van energie-innovaties te koppelen aan de vraag van afnemers, vooral in de zakelijke markt. Industrieën en bedrijfsparken, bouwers en woningcorporaties, gemeenten, vervoerders en transporteurs staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Maar kennis en overzicht ontbreekt nog vaak. Met dit overzicht kunnen partijen met een verduurzamingsvraag of -probleem op elk moment dat het hen uitkomt kennisnemen van de energie-innovaties die in de regio Arnhem Nijmegen worden ontwikkeld. En rechtstreeks contact leggen voor vervolgstappen. De initiatiefnemers van het web-overzicht gebruiken het zelf ook om actief potentiële afnemers en aanbieders met elkaar in contact te brengen. Hierbij wordt gestimuleerd dat regionale innovaties ook in de ‘eigen’ regiopraktijk toegepast worden.

Voor vragen over het weboverzicht ‘Energy innovations in Lifeport’ kan contact opgenomen worden met de projectleider Tjardo Derksen van Kiemt, de netwerkorganisatie die werkt aan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie (derksen@kiemt.nl). Meer informatie over Hotspot Energy is te vinden op de site van Gemeente Arnhem. Voor nieuws over andere innovaties in de regio Arnhem Nijmegen kan men terecht op de websites en socials van Lifeport, Connectr en Kiemt.

Meer over interactieve kaarten van Lifeport

Dit artikel delen

Geldplantjes

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (eerste kwartaal 2023)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (eerste kwartaal 2023)

Heb je als start-up of innovatief bedrijf een duwtje in de rug nodig om over een bepaald punt heen te komen? Subsidies, financieringen, leningen of andere programma’s kunnen dan een wereld van verschil maken. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Belangrijke antwoorden

Het Customer Discovery Program helpt je om antwoorden te vinden op twee vragen die je vaak krijgt wanneer je een financiering wilt. ‘Welk probleem in de markt los je op?’ en: ‘Wie worden je eerste klanten?’ Het is bedoeld voor startups met een innovatief idee op het gebied van food, health, energy, tech, logistics of data.

In een programma van drie maanden ga je met maximaal negen andere ondernemers op zoek naar het marktsegment waar je de meeste kans maakt op een succesvolle marktentree. Je houdt interviews om achter het klantprobleem te komen. Heb je na zes weken het probleem in de markt helder, dan werk je aan een demo om de oplossing te toetsen. Het programma wordt georganiseerd door Oost NL. De volgende editie start op 18 januari en loopt tot en met 30 maart. Hier staat meer informatie, ook over andere deelnemers en de manier van aanmelden.

 

Zorginnovatieprijs

Ondernemers uit Gelderland en Overijssel die een innovatief zorgproduct hebben ontwikkeld dat al succesvol is getest en geïmplementeerd bij de eindgebruiker maken kans op cheques van 10.000 en 5.000 euro. Daarvoor moeten ze de Nationale Zorginnovatieprijs winnen. De grootste cheque is de vakjuryprijs, de andere is de publieksprijs. Behalve geld krijgen de winnaars ook professionele begeleiding bij de verdere ontwikkeling van hun innovatie én toegang tot het netwerk van initiatiefnemer Zorginnovatie.nl.

De organisator heeft als doel om innovaties in zorg en welzijn te versnellen. Ondernemingen die hun innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken, zo merkt zorginnovatie.nl. Inschrijven kan tot 4 januari. Meer informatie is hier te vinden, of in dit youtube-filmpje.

 

Internationale obstakels

Het is mogelijk om nieuwe voorstellen in te dienen voor het initiatief b-solutions 2.0. Solving Cross-Border Obstacles. De AEBR (Association of European Border Regions) en de Europese Commissie willen daarmee bijdragen aan het oplossen van obstakels bij internationaal samenwerken. Het gaat daarbij vooral om juridische of administratieve uitdagingen bij samenwerkingen die grensoverschrijdend zijn.

Het initiatief is bedoeld voor overheids- en semioverheidsinstanties en zogeheten grensoverschrijdende structuren. Geselecteerde projecten krijgen hulp van juridische experts. De inschrijfdeadline is 28 februari. Meer informatie vinden en inschrijven kan via deze link.

 

Dienstenplatform zorg

Onder de naam ‘Samen Kwiek’ wordt er gebouwd aan een regionaal digitaal dienstenplatform voor zorg en welzijn.  Partijen die geselecteerd worden om mee te werken aan het platform ontvangen hiervoor een subsidie van 5.000 euro (deelnemers) of 50.000 euro (mede-ontwikkelaars).

Het platform is het resultaat van een samenwerking tussen Gemeente Lingewaard, Health Valley, Stichting Welzijn Lingewaard en Rijnstate. Doel is de samenwerking tussen de nulde lijn (waaronder sociaal domein en welzijn), eerste lijn (waaronder huisartsen en fysiotherapeuten), en tweede lijn (zoals het ziekenhuis), te verbeteren. Meedoen is mogelijk voor zorgpartijen uit die drie lijnen, of bedrijven met zorgoplossingen, bijvoorbeeld op software- of applicatiegebied. Inschrijven kan tot 15 januari via deze site.

Duurzaam maatschappelijk vastgoed

Op maandag 3 oktober ging de ‘Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) van start. De regeling is bedoeld om de eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouwen. Het gaat dan om gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals scholen,  zorginstellingen, decentrale overheidsgebouwen, rijksmonumenten, culturele instellingen (theaters, musea, poppodia) en religieuze gebouwen.

Voor de subsidieregeling is 150 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van de verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor het energieadvies en certificering met energielabel. Per aanvraag is maximaal 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Een aanvraag doen of meer informatie nalezen kan hier.

Lees meer over subsidiemogelijkheden

Dit artikel delen

Het gebouw van Alliander

Boardupdate november 2022: Betrouwbare energievoorziening en verstedelijkingsstrategie

Boardupdate november 2022: Betrouwbare energievoorziening

De boardvergadering van 25 november j.l. vond plaats in het duurzame gebouw van Alliander in Duiven. Door diverse slimme en duurzame oplossingen voorziet deze locatie van Alliander voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte en besparen ze flink op het energieverbruik. Daarnaast kenmerkt het gebouw zich door het gebruik van duurzame materialen en hergebruik van hout, beton en zelfs werkkleding.

Lees meer

Verstedelijkingsstrategie geeft uitgangspunten voor uitdagende balans

Verstedelijkingsstrategie geeft uitgangspunten voor uitdagende balans

Interview met boardleden Carol van Eert en René Verhulst

Er is twee jaar aan gewerkt door vier ministeries, 26 gemeenten, twee provincies (Gelderland en Utrecht), drie waterschappen, triple-helix-organisaties zoals The Economic Board en de Groene Metropoolregio en Regio Foodvalley. Nu is hij bijna afgerond. Het gaat om de Verstedelijkingsstrategie en het bijbehorende Verstedelijkingsakkoord voor de regio Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. Burgemeesters Carol van Eert (Rheden) en René Verhulst (Ede) zijn tevreden met het resultaat, maar weten ook dat er nog zwaar beladen discussies gaan volgen.

Lees meer
1 2 3 10
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail