Byondis vrouw met microscoop

Beyond this? Precisiemedicijnen die het verschil maken!

Beyond this? Precisiemedicijnen die het verschil maken!

Het terrein aan de Microweg in Nijmegen is een campus in ontwikkeling, waar meer dan 400 medewerkers werken om de hoop van patiënten op een betere kwaliteit van leven waar te maken. Hier is Byondis gevestigd en legt men zich volledig toe op de ontwikkeling van precisiemedicijnen tegen hardnekkige kankers en auto-immuunziekten.

Lees meer in dit dubbelinterview met Marco Timmers, CEO Byondis en lid van The Economic Board en John van Sambeek, civic entrepreneur Health en Hightech bij The Economic Board. Welke rol kunnen Byondis en andere Health- en Hightech-bedrijven spelen bij de maatschappelijke problemen waar we voor staan?

Lees meer
labsetting

Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

De Lifeport regio Arnhem-Nijmegen herbergt een aantal interessante clusters met onderzoek en productie op Health en Hightech-gebied. In Nijmegen is dat bijvoorbeeld geconcentreerd op de hotspots: Noviotech Campus, Campus Heyendaal, Byondis campus en bedrijventerreinen Kerkenbos en Bijsterhuizen.

Lees meer
Logo Lifeport Festival Circulair

Lifeport Festival Circulair 2023: Voedsel en zorg

Lifeport Festival Circulair 2023: Voedsel en zorg

Op 26 juni is de tweede editie van het Lifeport Festival Circulair in het Radboudumc Experience Center. Het thema dit jaar: Voedsel en zorg.
Mkb’ers, studenten, bestuurders, docenten en alle andere professionals die zich bezighouden met circulariteit, komen er om te ontmoeten, kennis te delen en te bouwen aan een duurzamere economie.

Lees meer
Beeld van de haven

Werken aan waterstofleiding uit de Eemshaven naar Gelderland

Werken aan waterstofleiding uit de Eemshaven naar Gelderland

The Economic Board regio Arnhem Nijmegen, Regio Stedendriehoek,  Twenteboard en OostNL brachten eind mei een werkbezoek aan de grootste energiepoort van Nederland, de Eemshaven. Aanleiding: de waterstofontwikkelingen in Delfszijl en Eemshaven bekijken. Waterstof speelt namelijk ook in onze toekomstige duurzame energiemix een belangrijke rol.

Lees meer
Jeroen Herremans, Nermina Kundic, Marieke Butterhoff

Access to Energy dialogue 2023

Access to Energy dialogue 2023

Donderdag 1 juni 2023 biedt Gemeente Arnhem in de monumentale Eusebiuskerk een podium aan Access to Energy dialogue 2023. In Arnhem, dé Energy hotspot, gaan Nederlandse en buitenlandse energie-experts van overheid, wetenschap en bedrijfsleven met elkaar in gesprek op deze eerste editie van het event. Ze wisselen informatie en inzichten uit over technische, organisatorische en maatschappelijke aspecten van de energietransitie.

Lees meer
lessituatie

Move to Match helpt mensen via onderwijs aan een match op de arbeidsmarkt

Move to Match helpt mensen via onderwijs aan een match op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit. Door grote transities op het gebied van digitalisering, energie en verduurzaming is er meer vraag naar nieuwe vaardigheden, kennis en kunde dan ooit. Marina van der Steenstraten, programmadirecteur bij Move to Match, vertelt hoe het bedrijf inspeelt op die vraag. “We hebben de maatschappelijke opdracht om volwassenen te helpen bij hun ontwikkeling in de vorm van passende opleidingen, om zo een steentje bij te dragen aan de dynamische arbeidsmarkt.”

Lees meer

Maatschappelijke ontwikkelingen maken het speelveld van de sales professional breder

Voor vrijwel alle vakgebieden, van marketing tot management, zijn er masteropleidingen beschikbaar. Maar op het gebied van b2b-sales bestond zo’n opleiding nog niet. HAN University of Applied Sciences zag hiervoor een vraag vanuit de markt en sprong in dit gat. De hogeschool lanceert in september een nieuwe masteropleiding: master Business Sales. De deeltijd masteropleiding is uniek in Nederland en leert salesprofessionals meer over ondernemen met toegevoegde waarde voor de maatschappij.

 

Meerwaarde

In de nieuwe opleiding staat meervoudige waardecreatie centraal. Sales professionals leren hoe ze een organisatiestrategie concreet kunnen maken door samenwerking aan te gaan met en tussen stakeholders in het b2b-sales ecosysteem. Ze leren verbinden en de regie pakken om meervoudige waarde te creëren. Niet alleen financiële waarde, maar ook voor mens en milieu.

 

Strategische kant van accountmanagement

De nieuwe opleiding is ontstaan op basis van vragen uit het werkveld, vertelt Lector Thomas Lans. “We hebben uitgebreid onderzoek gedaan onder meer dan 200 sales professionals. Het traditionele beeld van sales is dat je te maken hebt met klanten en dat het werk zich beperkt tot die relatie en de contracten die je sluit.

Maar het speelveld is complexer dan dat. Bedrijven geven aan dat door de huidige ontwikkelingen, zoals digitalisering, de rol van data (denk aan artificiële intelligentie) en verduurzaming, het speelveld veel groter én veel strategischer is geworden waarbij vraagstukken over verschillende functies heen spelen. Daardoor is binnen de professie de behoefte ontstaan om ook die strategische kant van sales- en accountmanagement verder te ontwikkelen.”

Ondernemen in het ondertussen

“Het jaarbericht Staat van het MKB 2022 heet ‘Ondernemen in het ondertussen’ en dat geeft eigenlijk heel mooi aan waar het om gaat”, aldus Lans. “We staan midden in een aantal grote veranderingen, hoe ga je om met dat ‘ondertussen’? Het gaat enerzijds om het creëren van meer visie en strategie, maar tegelijkertijd om het bredere kader en waarde toevoegen voor de maatschappij.

Als sales professional streef je naar een goede financiële waarde, maar kun je ook meedenken over de impact die je maakt op je omgeving. Ketenaansprakelijkheid en nieuwe wet- en regelgeving zorgen dat je verantwoordelijkheid verder gaat dan het product en het sluiten van de deal.”

“De focus ligt op samenwerking, meervoudige waarde creëren en aansturen op sociaal maatschappelijke meerwaarde.”

 

Sociaalmaatschappelijke meerwaarde

Sales professionals opereren vooral aan de voorkant van het waardecreatie-proces, daarom is het belangrijk dat zij de regie kunnen pakken. Lans: “Dat kregen we duidelijk terug vanuit de bedrijven waarmee we spraken en dat is echt de insteek van de master.

Het is een unieke master voor de regio, landelijk en zelf voor Europa. HAN staat bekend om de salesopleidingen, dit is de kers op de taart. De focus ligt op samenwerking, meervoudige waarde creëren en aansturen op sociaalmaatschappelijke meerwaarde in de keten.”

 

Meer informatie

De nieuwe deeltijd Master Business Sales masteropleiding start in september 2023 en de eerste studenten zijn al aangemeld. De tweejarige master is ingedeeld in vier semesters waarbij ontwerponderzoek en reflectie een belangrijke rol spelen.

In beide studiejaren krijgen de studenten theorie aangereikt, werken ze aan hun (human en technology) skills en werken ze in de praktijk aan salesvraagstukken uit de eigen organisatie. Het afronden van de master levert de titel Master of Science (MSc) op.
Lees meer op Master Business Sales Deeltijd (han.nl)

Wieger en Sanne op IPKW

Ondanks krappe arbeidsmarkt staan technici bij IPKW in de rij

Ondanks krappe arbeidsmarkt staan technici bij IPKW in de rij

Op de website werkenop.ipkw.nl is weinig te merken van een tekort aan technisch geschoold personeel. Wekelijks reageren er ongeveer 150 technici die op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) willen werken. Het bedrijf achter die website is Kracht Recruitment, dat zelf ook op IPKW zit. Directeur en oprichter Wieger Willems legt uit wat het geheim is en vertelt over de ambities van zijn bedrijf in de rest van de regio, waaronder op de Novio Tech Campus.

Lees meer
handtekeningen

Human Capital Akkoord regio Arnhem Nijmegen ondertekend

Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen ondertekend

Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ondertekenden op 13 april het Human Capital Akkoord regio Arnhem Nijmegen. Dit deden zij samen met de arbeidsmarktregio’s, ondernemers en kennisinstellingen. In dit akkoord spreken de partijen af om samen te werken aan een productieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten om tekorten in de zorg, techniek en energiesector aan te pakken.

Peter Kerris, Gedeputeerde Provincie Gelderland, Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board en Nick Derks, bestuurlijk opdrachtgever Productieve Regio Groene Metropoolregio, ondertekenden als initiatiefnemers. Dat deden ze samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en de arbeidsmarktregio’s.

Ieder talent telt!

In de regio Arnhem Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. Een deel van de oplossing voor deze complexe opgave ligt in het beter benutten van het potentieel van mensen op de arbeidsmarkt.

Ahmed Marcouch: “Ieder talent telt, vaardigheden zijn belangrijker dan diploma’s, wendbaarheid door her- en bijscholen van mensen gedurende hun hele loopbaan. Maar ook de leercultuur bij werkgevers stimuleren, technologie om werk slimmer te organiseren of inzetten op mobiliteit tussen verschillende sectoren. De kansen liggen er en kunnen alleen maar benut worden door intensieve samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven”.

Marcouch zet handtekening

Meer instroom in krapteberoepen

Peter Kerris: ‘In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen, zorg en energie. Wie gaan die huizen bouwen? Wie plaatsen de zonnepanelen op het dak? We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken om sneller meer mensen op te leiden voor de tekortsectoren.’

Peter Kerris zet handtekening

Vestigingsvoorwaarde

De noodzaak van beschikbaarheid aan mensen in de sectoren Energy, Health en Hightech is groot gezien de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Tot 2030 ontstaan er alleen al in Gelderland 15.000 nieuwe banen voor de energietransitie.

Nick Derks: ”Het is een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven dat er voldoende getalenteerde werknemers zijn. Zowel vakmensen als kenniswerkers zijn nodig in onze regio. Vanwege de arbeidskrapte is een focus op het behouden van (internationale) kenniswerkers en (internationale) studenten hard nodig.”

Nick Derks zet handtekening

Samen het verschil maken

Met het Human Capital akkoord verbinden de deelnemende partijen bestaande initiatieven, netwerken en projecten in de regio en versterken deze waar nodig. Dat doen ze met kennis, ondersteuning en middelen en natuurlijk ook met concrete doelen in het ontwikkelen van digitale en technische vaardigheden.

Download het Human Capital Akkoord Arnhem Nijmegen 2023 - 2026 (PDF)

Meer over Human Capital

Dit artikel delen

1 2 3 4
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail