“De concentratie van groene kennis in deze regio is uniek”

“De concentratie van groene kennis in deze regio is uniek”

We zitten middenin de Week van de Circulaire Economie. Een goed moment om eens te spreken met twee personen uit de regio met een belangrijke rol als het om duurzaamheid gaat: Jan van Iersel van Hogeschool Van Hall Larenstein en Jan Luijten van The Economic Board. Volgens beiden heeft de regio Arnhem-Nijmegen een enorme groene potentie, vooral door de aanwezige universiteiten en hogescholen. Die kennis wordt steeds beter benut. 

Jan Luijten (civic entrepreneur ‘Slimme Duurzaamheid’ bij The Economic Board) en Jan van Iersel (voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein) knikken vaak instemmend als de ander iets zegt. De twee Jannen zitten duidelijk op één lijn. Ze werken regelmatig samen, naar volle tevredenheid. Luijten: “Van Hall Larenstein heeft enorm veel expertise, ze hebben een ijzersterk netwerk en de lijnen zijn heerlijk kort.”

 

Pareltje 

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is kleiner dan andere onderwijsinstellingen in de regio en ook minder bekend bij het grote publiek. Van Iersel noemt het een ‘onontdekt pareltje’. Het woord pareltje is niet overdreven, want HVHL speelt op een aantal gebieden een leidende rol. Het werd al meerdere keren uitgeroepen tot de duurzaamste instelling voor hoger onderwijs van Nederland, waaronder afgelopen jaar. Van Iersel: “We zijn gespecialiseerd in watermanagement, klimaatadaptatie, een duurzame voedselketen en een duurzame leefomgeving in zowel de stad als het landelijk gebied. Bij de transitie naar die duurzame leefomgeving, waarbij het vaak gaat over stikstofvermindering, heeft HVHL een belangrijke vooruitgeschoven rol richting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
 
HVHL kijkt steeds nadrukkelijker naar de eigen regio, zo zei Van Iersel eerder al eens. Hij ziet veel toegevoegde waarde in triple-helix-samenwerking en is daarom ook lid van The Economic Board. “De samenwerking begint steeds beter te lopen. Het cluster Slimme Duurzaamheid past perfect bij ons. We komen natuurlijk uit landelijk gebied en dat zie je terug in wat we doen, maar we richten ons ook steeds meer op de verstedelijking en de planologie die daarbij hoort. Juist dát is in deze regio heel belangrijk.

Leeromgeving 

De samenwerking wordt steeds concreter. Met een consortium is de leeromgeving Lifeport Circular Lab (LCL) opgezet, om leerprojecten aan te jagen. Daarin zitten The Economic Board en HVHL, maar ook de Groene Metropoolregio, RU, HAN, WUR, Stichting KIEMT, netwerkorganisatie RvN@ en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Luijten: “We werken samen in een aantal zogeheten living labs. In één daarvan kijken we met behulp van sensoren en ander onderzoek hoe het centrum van Arnhem meer hittebestendig kan worden. Ook gaan we voor een circulaire verbouwing van het stationsgebied in Nijmegen. Bij beide projecten komt de specifieke kennis van HVHL heel goed van pas. Van Iersel: “Dit soort labs zijn ideaal om in de praktijk, dus niet vanachter een bureau, kennis op te doen en dingen te ontwikkelen.” 
 
Bij het bedrijf Royal Eijkelkamp uit Giesbeek, in de achtertuin van HVHL, is onder de naam campus Soil Valley ook een vruchtbare samenwerking ontstaan. Luijten: “Daar werken we aan de professional van de toekomst als het gaat om water- en bodemonderzoek. En in Nijmegen hebben we een kennishub die zich juist op de verstedelijking en de bouw richt. Dat soort clusters werken heel goed, kijk maar naar wat Connectr betekent voor de energietransitie. Ons doel is vraag en aanbod in kennis dichter bij elkaar brengen, of het nu via living labs of via clusters is.”      
 

Excelleren

De regio Arnhem-Nijmegen zet goede stappen als het om duurzaamheid en circulariteit gaat, vindt Van Iersel. “Er is meer stootkracht, onder andere met de Regio Deal. Daar zitten mooie thema’s in, waar we echt voor gaan. We weten elkaar steeds beter te vinden. Het kan nog een stuk beter, maar ik zie wel een goede beweging.”  
 
Luijten sluit zich daarbij aan. “De ambities worden tegenwoordig goed geformuleerd. We willen excelleren in circulariteit en klimaatadaptatie en willen de verstedelijking op een groene manier aanpakken. We gebruiken het enorme potentieel in de regio steeds beter. Want ik denk dat er in heel Europa geen regio is met zo’n hoge concentratie van  groene kennis bij universiteiten en hogescholen. Van Iersel knikt instemmend.Als we elkaar nog beter weten te vinden, dan kunnen we ook als regio een parel worden. Daar zijn we nog niet, maar de potentie is enorm.”  

Meer over

Dit artikel delen

Wetenschappelijke inzichten koppelen aan praktische toepassingen

Wetenschappelijke inzichten koppelen aan praktische toepassingen

Om de duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan is brede samenwerking vereist. Waarom? Omdat er veel zaken bijeen komen die allemaal urgent zijn. Dit stelt Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR) en lid van The Economic Board.

Lees meer
Lifeport Festival Circulair

Lifeport Festival Circulair: een toekomstbestendige regio door samenwerking

Lifeport Festival Circulair: een toekomstbestendige regio door samenwerking

De toekomst móét circulair. Dat is de nadrukkelijke boodschap die naar voren kwam op het Lifeport Festival Circulair. Dat doel kunnen we in de regio alleen bereiken door sterk samen te werken. Het evenement was daarom een mooie gelegenheid om verbindingen tot stand te brengen en uit te bouwen.

Lees meer

Partijen in Lifeport werken samen aan circulaire vraagstukken

Partijen in Lifeport werken samen aan circulaire vraagstukken

Hoe houden we onze omgeving ook in de toekomst leefbaar? Jan Luijten houdt zich bezig met deze vraag als civic entrepreneur Slimme Duurzaamheid bij The Economic Board. Hij zet zich in voor duurzame innovatie in Lifeport. Daarvoor brengt hij in de regio aanwezige kennis en kunde bij elkaar en om samen te komen tot circulaire oplossingen.

Continue reading
Centrum Meervoudige Waardecreatie

Centrum Meervoudige Waardecreatie: hoe studenten tot integrale gebiedsontwikkelingen in de regio komen

Centrum Meervoudige Waardecreatie: hoe studenten tot integrale gebiedsontwikkelingen in de regio komen

Bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van HAN University of Applied Sciences bouwen studenten op een bijzondere manier mee aan ontwikkelingen in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Daarom spraken we met Frank de Feijter, themaregisseur ‘Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving’ binnen het centrum. Hij vertelt waarom het verhaal van meervoudige waardecreatie zo belangrijk is voor gebiedsontwikkeling in deze regio.

Lees meer
zero waste

Elektronicahub Rijk van Nijmegen gaat van start

Elektronicahub Rijk van Nijmegen gaat van start

De elektronicahub in het Rijk van Nijmegen gaat van start. Dar, Midwaste, Road2Work Nederland, Stichting OPEN en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bundelen daarvoor nu definitief hun krachten. Zij willen er samen voor zorgen dat meer elektronisch afval een tweede leven krijgt. De gezamenlijke organisatie gaat Road2Work@Dar heten.

Lees meer

Helixgroep Slimme Duurzaamheid gaat verder met versterken, aanjagen en communiceren

Helixgroep Slimme Duurzaamheid gaat verder met versterken, aanjagen en communiceren

Jan Luijten ademt duurzaamheid en circulariteit. Al vele jaren zet hij zich op allerlei niveaus voor die onderwerpen in, onder andere bij de gemeente Nijmegen. Sinds eind 2019 doet hij dat ook als civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board. De ambities voor het cluster in 2021 zijn groot.

Continue reading
Harriët Tiemens nieuwe directeur Groene Metropoolregio; uitvoeringsprogramma Circulaire Economie; jan markink; aanvragen col en topss; Finalisten ignite award; subsidie regio Arnhem - Nijmegen

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie: ‘Triplehelix-samenwerking heel belangrijk’

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie: ‘Triplehelix-samenwerking heel belangrijk’

In 2020 keurde de Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 goed. Daarmee komt er 7 miljoen euro vrij voor de uitvoering van 25 projecten gericht op duurzaamheid en circulariteit. We vroegen drie personen, vanuit de drie triplehelix-terreinen, naar hun mening over het programma en de positie van circulariteit in de regio: boardlid Christianne van der Wal (provincie Gelderland), Bart de Bruin (Dar) en Frank Croes (HAN).

Lees meer

Werken aan economische structuurversterking: ondersteuning van projecten en initiatieven door iconische en randvoorwaardelijke clusters

Werken aan economische structuurversterking: ondersteuning van projecten en initiatieven door iconische en randvoorwaardelijke clusters

In 2025 als Lifeport the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.’ Dat is de missie die The Economic Board voor de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen voor de komende jaren heeft geformuleerd in haar Strategisch Plan 2020 – 2025 en waar in het Tactisch Plan 2020 – 2025 verder vorm wordt gegeven. We zetten daarbij in op economische structuurversterking en het verbeteren van de koploperspositie van de regio. Hoe profiteren regionale projecten en initiatieven hiervan? Dat maken we in bovenstaande animatie inzichtelijk. Meer weten? Lees dan hieronder verder.

Continue reading
manifest Maak werk van de circulaire economie

Regio Arnhem Nijmegen zet in op circulariteit met manifest Maak werk van de circulaire economie

Regio Arnhem Nijmegen zet in op circulariteit met manifest Maak werk van de circulaire economie

De gemeenten en ondernemersorganisaties in de Regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland sporen het bedrijfsleven in de regio aan om het belang van een circulaire economie te onderkennen. Dat doen zij door middel van het gelijknamige manifest Maak werk van de circulaire economie, dat op 2 december 2020 werd ondertekend.

Lees meer
1 2
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail