Werken aan talent in drie nieuwe duurzame hubs

Op het Lifeport Circular Lab symposium in Nijmegen vond op 7 september de aftrap plaats van verschillende hubs:

• Soil Valley – met een kennisagenda gericht op bodem en waterbeheer.
• Via-T – met een focus op de ontwikkeling van vakmanschap en kennis voor een toekomstbestendige leefomgeving.
• Gezond Circulair op de campus Heyendaal – gericht op de ontwikkeling van kennis over gezondheid, vitaliteit en circulariteit.

De organisatoren verwachtten ongeveer 50 aanmeldingen, maar uiteindelijk waren het er 200, wat aangeeft hoe belangrijk men dit onderwerp vindt. Tijdens het symposium informeerden verschillende sprekers de bezoekers over de hubs en de ontwikkeling van talent daarin.

 

Opleiden en bundelen

Jan van Dellen, directeur The Economic Board, opende de bijeenkomst samen met Daniel Wigboldus (voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit en lid van The Economic Board). In dit gesprek gaf Daniel twee mooie boodschappen mee aan het publiek.
De eerste was een quote van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Deze quote vind Daniel waardevol, want als je echt de toekomst wilt veranderen dan is het onderwijs de duurzaamste weg. Daar bereik je de namelijk de mensen die de toekomst gaan veranderen.
De tweede boodschap ging over de vraagstukken die voor ons liggen zoals die over circulariteit en duurzaamheid. Dit kan alleen maar samen worden opgepakt en daar hebben we alle slimmigheid, handigheid en intelligentie voor nodig. Samen de handen ineenslaan. Ieder heeft zijn of haar eigen talenten die we moeten bundelen. De studenten van nu raadt hij aan om samen met verschillende opleidingen en niveaus projecten op te pakken, omdat je samen verder komt en alle talenten nodig hebt.

 

Connectr: fysieke ruimte en advies

Tijdens het tweede gesprek ging Jan van Dellen in gesprek met Jeroen Herremans (Directeur Connectr). Hoe kunnen we vanuit de triple helix zorgen dat bedrijven samen gaan werken aan de energietransitie? Er moeten samen oplossingen voor komen, omdat we dit niet alleen kunnen. Connectr heeft creëerde een fysieke ruimte waar bedrijven samen kunnen komen om hieraan te werken.
Ook geeft Connectr advies aan de drie hubs om te kijken of je van de energietransitie economie kunt maken. Herremans: “De ondernemer moet je richting geven. Als je tegen ondernemers zegt waar het naartoe gaat, vanuit de overheid duidelijk bent in keuzes en vanuit kennisinstellingen laat zien waar de ontwikkelingen zouden kunnen liggen de komende 10-15 jaar, dan kunnen ondernemers daarop los gaan er kunnen zij op basis hiervan verder ontwikkelen. We doen het samen, dus iedereen moet mee ontwikkelen. Er is markt en een behoefte. Partners en onderwijsinstellingen: pak je focus en zoek elkaar op.”

 

Soil Valley: grondwater en bodemonderzoek

Het derde gesprek, tussen Fons Eijkelkamp (mede-eigenaar Royal Eijkelkamp) en Franske van Duuren (programmamanager circulaire economie Stichting Kiemt) ging over welke rol de ontwikkeling van talent heeft in de hub van Soil Valley.
Er zijn verschillende problemen die met grondwaterplannen te maken hebben. Soil Valley probeert deze problemen bij elkaar te brengen en daar oplossingen voor te bedenken met innovatie-partijen en de innovatiehub. Samen met de andere partijen zoals boeren, burgers en buitenmens. De problemen omtrent de boeren moeten samen worden opgelost. Er moet samen een transitie in gang worden gezet.
In de Achterhoek en Liemers zijn zes innovatiehubs: van VMBO tot universiteit zijn er 50 – 60 studenten bij elkaar gebracht om gezamenlijk te werken aan bodemonderzoeken. Samen zijn ze bezig om het bodemleven snel in kaart te brengen. In de afgelopen vier jaar is dat zo belangrijk geworden in de wereld dat ze nu op zoek zijn naar een scale-up om dit verder te onderzoeken.

VIA-T: kennis voor bedrijven en leerlingen voorbereiden op nieuwe beroepen

Het vierde gesprek was tussen Inge Essing (projectleider onderwijs en programmamanager VIA-T bij VO Campus) en Frank Croes (programmamanager circulaire economie bij de HAN). Zij vertelden in hun gesprek dat bedrijven die graag stappen maken, willen weten waar ze kennis en kunde kunnen krijgen om te versnellen in circulair bouwen. VIA-T wil de bouwsector stimuleren om circulair te bouwen. Door versnelling van innovatie, van talentontwikkeling en inspiratie wil het de transitie mogelijk maken.
Hoe kunnen talent ontwikkelen en behouden in onze regio? De beroepen veranderen in de toekomst. De leerlingen van 12 tot 16 jaar worden bij VIA-T nu al bijgebracht hoe ze woninginstructeur kunnen worden. Tegenwoordig worden er andere vaardigheden gevraagd en daar speelt VIA-T op in.

 

Gezond Circulair: kenniscentrum voor gemixte teams

Kristie Lamers (Directeur RVN@) en Sjors Witjes (Lid van de Raad van Commissarissen ARN BV) sloten het gesprek samen af. Campus hub Gezond Circulair is een kenniscentrum waar studenten van regionale kennis- en onderwijsinstellingen als ROC, HAN, ArtEZ en RU in gemixte teams worden gekoppeld aan regionale maatschappelijke thema’s als gezondheid, energie en duurzaamheid. Dit geeft de studenten de mogelijkheid zich realistischer voor te bereiden op hun toekomstige rol in de samenleving.
Een mooi voorbeeld was de circulariteit van luiers. ARN is al geruime tijd bezig om dit te verwezenlijken en dit leidde tot samenwerkingen met onderwijsinstellingen.
Al een aantal jaren wordt er onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken hebben geleid tot een symposium waarbij van verschillende onderwijsteams hun resultaten presenteerden. Het ministerie heeft dit te horen gekregen en wilde dit samen met de studenten oppakken, omdat ze erachter kwamen dat deze studenten verder zijn in het proces.
Witjes zegt trots te zijn op deze regio en vindt het mooi dat studenten met dit thema aan de slag gingen en dat het zo goed wordt opgepakt buiten onze regio.
Ook het stationsgebied in Nijmegen wordt de komende jaren aangepakt door mkb en RVN@ samen. Er is een living lab gemaakt om samen de mogelijkheden te bespreken en om samen bijdragen te leveren en oplossingen te bedenken.

 

Triple helix

In alle gesprekken kwam naar voren dat samenwerkingen tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (triple helix) meer effect zullen hebben op bouw, bodem en bedrijven.
Samen kennis bundelen, onderzoek doen, studenten betrekken en talent behouden in de regio.

Zelfs Panama loopt warm voor Nijmeegse opleiding Semiconductor Packaging

De opleiding Semiconductor Packaging, een initiatief van de HAN en CITC, is op 28 augustus haar vierde jaargang ingegaan. 49 mensen zijn ermee begonnen, met zelfs deelnemers uit Panama. “Deze opleiding is uniek in de wereld”, zegt Joop Bruines.

Joop Bruines is uit naam van zowel de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) als CITC (Chip Integration Technology Center) verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van het Semiconductor Packaging University Program. Het is een minor van één semester voor studenten én een deeltijdopleiding van zeven weken voor mensen uit het bedrijfsleven. Behalve de HAN en CITC zijn ook NXP, Nexperia, Ampleon, TNO en de TU Delft achter de schermen betrokken.

 

Verschillende disciplines

Op 28 augustus begon de vierde jaargang. “Aan de minor doen 15 studenten mee, wat een mooi aantal is”, zegt Bruines. “Ze komen uit allerlei verschillende disciplines zoals automotive, elektro, werktuigbouw, chemie en mechatronica. Er doen, net als de twee vorige edities, ook drie studenten uit Kleve mee. Verder is er dit jaar erg veel belangstelling vanuit de academische wereld. We hebben maar liefst 23 academici in de zaal zitten of aan de lijn hangen. Nog altijd komen de docenten uit de praktijk, zoals vanaf het begin in 2020 de opzet is geweest.” Sommige thema’s zijn nog hetzelfde als toen, op andere punten ontwikkelde de opleiding zich. “Vergeleken met het eerste jaar is er nu meer aandacht voor actuele onderwerpen als geïntegreerde optica en antennes.”

De minor voor studenten is fulltime. “Zij volgen dezelfde bijeenkomsten op maandag als de mensen die de deeltijdopleiding volgen, maar daarnaast is hun programma natuurlijk uitgebreider. Ook volgen zij een praktijkdeel, dat verzorgd wordt door CITC en NXP.

In totaal, met ook de deeltijdopleiding voor mensen uit het bedrijfsleven erbij, zijn er 49 deelnemers. Ongeveer de helft is fysiek aanwezig in de zaal op de Noviotech Campus in Nijmegen. De andere helft doet online mee. Deelnemers komen uit allerlei landen, waaronder Zweden, Italië, Frankrijk, Duitsland, India en zelfs Panama. “Ik heb verschillende leuke calls met de technische universiteit in Panama gehad. Het land wil voorsorteren op het feit dat de VS in de toekomst alles wat er rondom chips gebeurt, wellicht dichter bij huis wil gaan halen. Opleiding is dan belangrijk en dus hebben we deelnemers uit Panama.”

 

Uniek in de wereld

Bruines vindt dat het belang van de opleiding niet onderschat moet worden. “Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van chips. De frequenties worden hoger met 5G en 6G. Auto’s gebruiken daarnaast steeds vaker radars en worden veelal elektrisch aangedreven. Dat heeft allemaal consequenties voor het aansluiten en verpakken van chips. Dat wordt steeds moeilijker. Vroeger was het, simpel gezegd, een kwestie van draadjes eraan en plastic eroverheen, nu wordt er steeds meer al vanaf het eerste ontwerp van een chip nagedacht over de verpakking, zodat die de prestaties van de chip niet in de weg staat. Bij optische chips is dat nog sterker het geval.”

Het is daarom belangrijk en eigenlijk ook logisch dat de opleiding er is. “Toch is deze bij mijn weten uniek in de wereld”, vertelt Bruines. Hij denkt te weten waarom dat zo is. “Dit onderwerp is erg multidisciplinair. Het heeft raakvlakken met elektronica, chemie, werktuigbouwkunde en materiaalkunde. Je kunt het alleen goed neerzetten als allerlei partijen samenwerken. Het initiatief kwam hier vanuit de industrie. Op andere plekken, waar die samenwerking er niet is, krijg je zoiets niet van de grond. Daarnaast is Nederland ook erg goed op het gebied van packaging. We hebben veel mooie bedrijven, die we tijdens de opleiding ook gaan bezoeken.”

C-University maakt leerlingen enthousiast voor embedded technologie

“Met mbo’ers kun je personeelstekorten oplossen.”
Daar is Herbert Verheijden van overtuigd. Hij is al 28 jaar actief in de softwareontwikkeling. Met C-University startte hij een jaar geleden het Embedded Lesprogramma om mbo-leerlingen enthousiast te maken voor het vakgebied embedded productontwikkeling. Doel is het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de regio. Verheijden vertelt graag meer over het lesprogramma.

 

C-University en het Embedded Lesprogramma

Alle sectoren hebben te maken met een personeelstekort. Dat geldt ook voor de ICT-sector en daarin specifiek de wereld van embedded productontwikkeling – het ontwikkelen van elektronica waarop slimme software staat. “We willen ervoor zorgen dat het aantal embedded productontwikkelaars toeneemt om als Nederland, maar ook als Europa, technologisch onafhankelijk te worden.”
C-University gaf al gastlessen aan onderwijsinstellingen. In mei 2022 is het Lesprogramma Embedded productontwikkeling ontstaan. Toen kwam Verheijden in contact met docenten van het Astrum college in Velp en ROC in Nijmegen. In de zomervakantie voerden ze gesprekken om te kijken of C-University gastlessen kon aanbieden op de scholen. Samen met de docenten stelden ze een lesprogramma op dat ze afgelopen jaar aan de mbo-studenten gaven.

 

Over het lesprogramma

Tijdens de eerste maanden van het lesprogramma leren studenten de basis over werken met een printplaat, programmeren et cetera. Daarna gaan ze hun kennis toepassen door een project uit te voeren. Zo kregen de leerlingen van het ROC in Nijmegen de opdracht om een product te maken, inclusief een marketingplan. Daar bedachten ze het product GLOW: een bal die ze in een zitzak stoppen waardoor de zitzak van kleur verandert.
“Dat liep een beetje uit de hand”, vertelt Herbert lachend. “Er is namelijk een kans dat we deze mogen leveren aan de Olympische Spelen. Als dat doorgaat, moeten we snel produceren”. De studenten ontwikkelen zelf de ideeën steeds verder door. “Wij zorgen ervoor dat het kan, maar de studenten bedenken hoe.”

 

Planning voor de aankomende periode

Op korte termijn is het idee om meer havisten enthousiast te maken voor een mbo embedded opleiding. “We willen middelbare scholen aanspreken om gastlessen te geven. Dat is de eerste stap. Vervolgens willen we met de tweede stap het lesmateriaal dat we nu hebben verbeteren, zodat we op langere termijn hetzelfde kunnen doen. We hebben geen grote ambities, maar we willen jongeren helpen het vak te leren.”

 

De uitdagingen

Toch is het een uitdaging om een deel van de studenten te motiveren. Ze vinden het leuk, maar een grote groep haakt af omdat ze niet geïnteresseerd zijn in techniek. Ook ouders hebben nog vaak de neiging om werken in de technieksector onder te waarderen. Daar ligt nog een uitdaging. Daarnaast is het niveauverschil erg groot tussen de studenten. Dat maakt het ingewikkelder om iedereen hetzelfde lesprogramma te laten volgen.

 

Succesvol project zoekt nu samenwerkingspartners

Toch is het project nu al geslaagd. Het doel was om de jongeren enthousiast te krijgen en dat is al goed gelukt. “Het feit dat twee mbo-scholen nu al aangesloten zijn bij het project en het lesprogramma geïmplementeerd hebben is voor ons erg positief. Inmiddels hebben we acht van onze negen doelen al gehaald.”
Zelf is Herbert verrast door het grote succes en had hij van tevoren nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. “We blijven dit doen, maar we willen continu verbeteren en het lesprogramma aanbieden in bredere vorm. We zijn vooral op zoek naar samenwerkingspartners.”

Lees meer over:

JINC strijdt nu ook in Nijmegen tegen ongelijke kansen voor jongeren

JINC strijdt nu ook in Nijmegen tegen ongelijke kansen voor jongeren

Na al een paar jaar actief te zijn in Arnhem, is JINC nu ook van start gegaan in Nijmegen. Ook daar strijdt het tegen kansenongelijkheid en helpt het jongeren op weg naar werk. Vestigingsmanager Jacqueline de Graaf legt uit hoe dat eruit ziet.

Bevlogen vertelt Jacqueline de Graaf, vestigingsmanager in de regio Arnhem Nijmegen, waarom JINC er is. “Wij geloven dat Nederlandse kinderen in de basis allemaal het talent en de aanleg hebben om te kunnen slagen. Maar niet iedereen krijgt dezelfde kansen om die talenten te ontwikkelen. We vinden dat oneerlijk en willen daar iets aan doen.”

 

Netwerk, rolmodellen en vaardigheden

JINC helpt jongeren van 8 tot 16 jaar die opgroeien in omgevingen met veel armoede en werkeloosheid. Het bezoekt daarvoor basis- en middelbare scholen. Op landelijk niveau is het al twintig jaar actief, waarvan vier jaar in Arnhem en nu een paar maanden in Nijmegen.

Alles wat JINC doet is samen te vatten in drie hoofddoelen, legt De Graaf uit. “We helpen jongeren met het creëren van een netwerk, we zorgen ervoor dat ze rolmodellen hebben waaraan ze zich kunnen spiegelen en we helpen met bepaalde vaardigheden. Die drie elementen komen in al onze programma’s terug.”

 

Bliksemstage

“Eén van onze activiteiten is de bliksemstage”, legt De Graaf uit. “Op scholen waar we actief zijn, delen we klassen op in groepjes. Die gaan onder begeleiding van school een ochtend lang op bezoek bij een bedrijf of bijvoorbeeld een gemeente. Ze ervaren hoe het is om daar te werken en ontmoeten er mensen. Voor elk kind willen we dat twee keer per jaar doen, vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de tweede klas van het VMBO. In Arnhem loopt dat al volop en in Nijmegen gaan we daar ook mee van start.”

Sollicitatietraining

Aan jongeren vanaf het derde jaar van het VMBO geeft JINC ook sollicitatietrainingen. “Dat is de leeftijd dat ze met bijbaantjes beginnen. In voorbereidende lessen schrijven ze een sollicitatiebrief en maken ze hun CV. In de training leren ze vervolgens om zichzelf in een gesprek te presenteren. Dat gebeurt door middel van rollenspellen op school, met mensen uit het bedrijfsleven die veel sollicitatiegesprekken voeren. In Nijmegen deden we dat in maart bij het Mondial College.”

 

Baas en coach

Een ander programma is ‘Carrière Coach’: individuele begeleiding in een aantal sessies door mensen uit het bedrijfsleven. Een bijzondere activiteit is ‘Baas van Morgen’. “Een schooldag lang nemen leerlingen de plek in van een ‘baas’. Het is voor hen een unieke gelegenheid om te zien wat iemand doet die eindverantwoordelijk is. Ook bouwen ze aan hun netwerk. Ze kunnen de persoon op wiens stoel ze hebben gezeten in de toekomst blijven benaderen met een vraag of voor hulp.”

Alle kinderen hebben talent maar de omstandigheden waarin ze opgroeien maken het voor sommigen lastig, zegt De Graaf. “Dat talent zien de bedrijfsvrijwilligers ook. Keer op keer horen we van ze dat ze onder de indruk zijn van de leerlingen: van hun openheid, hun enthousiasme en hun zelfbewustzijn. Ze vinden het fantastisch hen daarbij een zetje in de goede richting te kunnen geven.”

 

Meedoen met je bedrijf?

JINC is blijvend op zoek naar bedrijven die kunnen helpen. De Graaf: “Dat kan heel breed zijn. We werken samen met NXP, maar ook met de bakker op de hoek. En medewerkers die ons helpen kunnen ook uit alle lagen van een bedrijf komen.”

“Bedrijven die voor langere termijn mee willen doen, kunnen zich aanmelden als partner”, geeft ze aan. “Ze ondersteunen dan financieel, maar ook met de uitvoer van de projecten. We merken dat bedrijven het altijd heel erg leuk vinden. Ze maken echt impact en komen in contact met leuke jonge mensen, die mogelijk in de toekomst medewerker kunnen worden.

Daarnaast ontwikkelen de bedrijven ook hun eigen vaardigheden door bijvoorbeeld het geven van een sollicitatietraining. Medewerkers krijgen er energie van en worden trotser op hun bedrijf en ook managers praten er altijd met heel veel passie over, zo merk ik. Het doet gewoon wat met mensen.”

Bedrijven met belangstelling kunnen een mail sturen naar jdegraaf@jinc.nl.

Meer over JINC

Meer over

Dit artikel delen

Human Capital Akkoord voor een arbeidsmarkt die werkt

Human Capital Akkoord voor een arbeidsmarkt die werkt

Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio roepen het bedrijfsleven en kennis- en zorginstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen op om zich te verbinden aan het Human Capital Akkoord. Met dit akkoord werken de drie partijen samen met partners aan een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, waardoor we de tekorten in de zorg, techniek en energiesector aan kunnen pakken.

 

Tekort aan juiste kennis en vaardigheden

In de regio Arnhem-Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van zowel een krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio werken samen om ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden te helpen met dit vraagstuk.

 

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: “Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de zorg, techniek en energiesector. Daarom werken we hard om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Arnhem-Nijmegen te verkleinen. We moeten het talent beter benutten. En er is heel veel talent in Gelderland!’

 

Ambassadeurs

Een aantal bedrijven en instellingen zijn ambassadeur voor het Human Capital Akkoord. Zo verbinden Rabobank, NXP, ROC Nijmegen, VNO-NCW en HAN zich al aan het akkoord om samen het verschil te maken op de arbeidsmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen.

“Het is tijd om samen in actie te komen en de handen in een te slaan. Laten we elkaar opzoeken en leren van elkaar, om zo te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wordt gebracht om tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen.” Aldus John Brom Wethouder van de Gemeente Nijmegen en Ambassadeur.

Peter Loozen, Senior Beleidsadviseur HR, Radboudumc: “Aan de werktafel zorg en welzijn sluiten we aan bij de vraagstukken over digitaal leren en werken in onze regio; de ambassadeurs versterken dit proces door verbinding in hun netwerk en dragen hiermee bij aan de versnelling van de uitvoering. Voor een ieder is de urgentie helder en ligt er een mooie kans om nu samen stappen vooruit te zetten.”


Ieder talent telt

“Onze regio heeft grote ambities in de topsectoren Energy, Health en High Tech. Daarvoor hebben werkgevers voldoende aanbod van medewerkers nodig. Vakmensen, kenniswerkers, internationale medewerkers; ieder talent telt. Als we nu niets samen ondernemen zijn de tekorten over 10 jaar nog veel groter,’ aldus Jan van Dellen, directeur The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen.

 

Samen het verschil maken

Met het human Capital Akkoord verbinden de partners bestaande initiatieven, netwerken en projecten en projecten in de regio en versterken ze deze waar nodig. Dat kan met kennis, ondersteuning en middelen. Wethouder in Nijmegen John Brom roept ondernemers en kennisinstellingen in de regio op om ook aan te sluiten. “Het is tijd om samen in actie te komen en de handen in een te slaan. Laten we elkaar opzoeken en leren van elkaar, om zo te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wordt gebracht om tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen.”

Werkgevers, ondernemers en kennisinstellingen die een bijdrage willen leveren aan het Human Capital Akkoord, klik hier voor meer informatie of mail naar: bureau@theeconomicboard.com

 

Fotografie: Michel Lammerse Photography

Meer over Human Capital Akoord

Dit artikel delen

Persbericht: Gemeente Nijmegen en IND ontvangen eerste kennismigranten op Radboud campus in Nijmegen

Persbericht: Gemeente Nijmegen en IND ontvangen eerste kennismigranten op Radboud campus in Nijmegen

Lifeport Welcome Center opent de deuren voor internationale kenniswerkers, studenten en gezinnen

Internationale kenniswerkers en hun gezinsleden, wetenschappelijk onderzoekers, studenten, start-ups en buitenlandse investeerders kunnen vanaf 5 januari alles voor hun verblijf in Nijmegen regelen bij één loket: het Lifeport Welcome Center. De eerste officiële bezoekers werden met bloemen verwelkomd door medewerkers van de gemeente Nijmegen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Radboud Universiteit. Deze nieuwkomers kunnen nu versneld hun formaliteiten voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en het afhalen van hun verblijfsdocument regelen bij Lifeport Welcome Center. Ook ontvangen zij direct informatie over wonen, werken, leren en ondernemen in de regio. Zo wordt de kenniswerkers -en eventuele gezinsleden- een warm welkom geboden en wordt de regio aantrekkelijker voor hen om zich te vestigen wat een positief effect heeft op de regionale economie. Het Lifeport Welcome Center is gehuisvest op locatie Huize Heyendael op de Radboud-campus in Nijmegen.


One-stop-shop

Tijdens een twee jaar durende pilot koppelen het Lifeport Welcome Center, gemeente Nijmegen en de IND hun dienstverlening zodanig aan elkaar dat klanten op één dag en op één locatie alle formele stappen kunnen doorlopen. Wijnand Hemelaar, directeur van Lifeport Welcome Center: “Het Lifeport Welcome Center is nu één centraal punt geworden waar internationale kenniswerkers, studenten en hun familieleden terecht kunnen voor zowel overheidsdienstverlening door gemeente en IND en andere services zoals een welkomstprogramma en family support-programma en allerlei sociale activiteiten”.

 

Snel en soepel

Maria Amjed uit Pakistan is een internationale kenniswerker en was donderdagochtend de allereerste bezoeker van Lifeport Welcome Center die voor zowel de inschrijving BRP als het afhalen van het verblijfsdocument kwam. Zij gaat als PhD kandidaat onderzoek doen aan Radboud Universiteit: “Alles hier verliep soepel, het was een snel en soepel proces. Mijn ervaring is dat het in andere landen veel langer duurt. Dit was een zeer aangename ervaring, iedereen hier was erg vriendelijk.”

Fotografie: Gerard Verschooten

IND dienstverlening in Nijmegen

Vanaf januari zijn ook medewerkers van de IND aanwezig in Nijmegen. Rhodia Maas, directeur-generaal IND: “We zijn als IND verheugd om bij te dragen aan dit Nijmeegse initiatief. We willen onze dienstverlening professionaliseren door samen te werken met gemeenten en dit is daar een mooi voorbeeld van. Voor aanvragers is het fijn dat zij dichtbij huis terecht kunnen voor het afhalen van verblijfsdocumenten en afname van biometrie.¨

Naast internationale kenniswerkers, hun gezinnen en studenten kunnen ook andere mensen uit het buitenland die in deze regio willen wonen en werken terecht bij dit IND-servicepunt.


Krachtige internationale regio

Het Lifeport Welcome Center draagt met deze dienstverlening bij aan de ontwikkeling van een krachtige internationale kennisregio. John Brom, wethouder economie van Nijmegen: “Mooi hoe we dit samen met de hulp van Radboud Universiteit, IND, provincie Gelderland, HAN, en The Economic Board voor elkaar hebben gekregen. Ook de krapte op de regionale arbeidsmarkt wordt door het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers aangepakt”.


Contact met het Lifeport Welcome Center

Lifeport Welcome Center is een initiatief van The Economic Board en provincie Gelderland vanuit de regionale wens meer internationaal talent aan te trekken én te behouden voor de regio. Jan van Dellen, directeur van The Economic Board: “Het Lifeport Welcome Center wil ook de MKB werkgevers ondersteunen om internationaal talent aan te trekken. Het welcome center zorgt voor een warm welkom voor zowel de expat als hun gezin in onze regio.”

Internationale kenniswerkers en hun werkgevers en internationale studenten kunnen meer informatie vinden of contact opnemen met het Lifeport Welcome Center via de website: www.lifeportwelcomecenter.nl.

Meer over Lifeport Welcome Center

Dit artikel delen

Lifeport-welcome-center

Lifeport Welcome Center

Lifeport Welcome Center

Nieuw dienstverleningspunt voor internationaal talent in de regio

Sinds september 2022 krijgen internationale kenniswerkers en internationale studenten in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen extra (overheids)hulp voor zaken die zij moeten regelen om hier langere tijd te wonen en te werken. Zo wordt de regio aantrekkelijker voor hen om te (blijven) wonen en werken we aan een sterkere economie. De Radboud Universiteit gaat samen met gemeente Nijmegen het informatiepunt op de campus bemensen en inrichten dat  internationale kenniswerkers en talenten welkom gaat heten en wegwijs gaat maken over o.a. wonen, werken, leren en leven in de regio.

Lees meer
Radboud Universiteit gebouw met fietser

Denk over grenzen als het gaat om arbeidspotentieel

Denk over grenzen als het gaat om arbeidspotentieel

Interview met boardlid Daniël Wigboldus

“Vijftien procent van de studenten aan de Radboud Universiteit komt niet uit Nederland en veel branches kampen met een tekort aan personeel. Als we die twee met elkaar verbinden, lossen we misschien een deel van het personeelsprobleem op,” aldus Daniël Wigboldus. Hij is voorzitter van het college van Bestuur van de Radboud Universiteit en lid van The Economic Board en vertelt in dit interview welke oplossingen hij ziet voor de tekorten op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Grote uitdagingen voor de Arbeidsmarkt: regionale stakeholders werken samen aan oplossingen

Grote uitdagingen voor de Arbeidsmarkt: regionale stakeholders werken samen aan oplossingen

In Lifeport is er veel aandacht voor het onderwerp Arbeidsmarkt. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven staan voor de gezamenlijke uitdaging om de huidige tekorten op te lossen. Renate Bouwman is namens The Economic Board aan het werk voor een gezamenlijke Human Capital Agenda. Samen met de andere belangrijke stakeholders zet zij zich in voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio.

Continue reading
European Universities Initiative; succes mercator launch

Duurzaamheid standaardcursus op RU: Bijdrage aan toekomstgerichte arbeidsmarkt

Duurzaamheid standaard cursus op RU: Bijdrage aan toekomstgerichte arbeidsmarkt

De Radboud Universiteit in Nijmegen zet een nieuwe stap in haar missie gericht op duurzaamheid. Vanaf het aankomende studiejaar, 2022-2023, is duurzaamheid een standaard onderdeel van hun studie. Met deze stap leidt de universiteit studenten op om vanuit uiteenlopende vakgebieden naar dit onderwerp te kijken.

Lees meer
1 2
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail