Global Goals Rheden; Carol van Eert

‘We kunnen nu meer overlaten aan inwoners en bedrijven’

Rond de jaarwisseling kijken we met bestuurders, ondernemers en wetenschappers terug op 2017 en vooruit naar 2018. In gesprek met Carol van Eert, nu nog burgemeester van de gemeente Beuningen. In 2018 wordt Van Eert burgemeester van de gemeente Rheden.

 

 

“In de gemeente Beuningen sluiten we 2017 goed af. Na een aantal jaren hard werken, bezuinigen en een andere manier van werken, is het ons gelukt om een negatief financieel saldo achter ons te laten. We staan weer op 0. En het mooie hieraan is dat het echt een gezamenlijk resultaat is van inwoners, bedrijven en de gemeente. Wij geven meer verantwoordelijkheid aan onze inwoners en kijken hoe we vanuit de gemeente een bijdrage kunnen leveren.

Meer resultaat en draagvlak

Een mooi voorbeeld is dat inwoners van het dorp Winssen in 2017 zelf een toekomstvisie voor het dorp hebben gemaakt, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vroeger zou de gemeente hier een sturende rol in hebben gehad. Maar we merken dat we meer kunnen overlaten aan inwoners en bedrijven. Dat is ook één van de uitgangspunten van The Economic Board: de rol van de overheid wordt gedeeld met andere actoren. Dat levert meer resultaat op en draagvlak.

Gelijke agenda’s

Ik merk dat gemeenten en The Economic Board op regionale thema’s, zoals Food, Health en Energy, gelijke agenda’s hebben. Iedereen werkt eraan op zijn eigen schaal en abstractieniveau. We versterken elkaar. De gemeente Beuningen wil op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld een slag maken door de bouw van een ecowijk. Hiermee geven wij in operationele zin invulling aan regionale doelen.

Nieuwe gemeente in 2018

Voor mij persoonlijk start 2018 met een overstap naar de gemeente Rheden. Mijn opgave om samen met inwoners en bedrijven te werken aan verduurzaming is in deze gemeente minstens zo tastbaar, omdat de ruimtelijke kwaliteit hier ook de bestaansgrond is van veel ondernemers. The Economic Board helpt ons om die kwaliteiten wereldkundig te maken. De regio zit in een prachtige flow en dat kunnen we komend jaar nog eens versterken met Green Capital 2018.”

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail