CME; cablepooling; Energie, Montferland, Zonnepark De Grift, energy, opleiding energietechniek; ENTRNCE; Energietransitie regio Arnhem - Nijmegen, innovatieprijs, goed geregeld; power-to-power-plant

Zonnepark De Grift bespaart half miljoen dankzij cablepooling

Onder de turbines van het Windpark Nijmegen – Betuwe verschijnen in 2020 17.000 zonnepanelen. Om de stroom van zonnepark De Grift aan het elektriciteitsnetwerk te leveren wordt de infrastructuur van het windpark gebruikt.We gaan dus geen nieuw kabels aanleggen, maar de windmolens en het zonnepark worden op dezelfde kabel aangesloten. Deze techniek – cablepooling – is niet eerder op zo’n grote schaal in ons land toegepast”, aldus projectvoorbereider en directeur bij Windpark Nijmegen – Betuwe Pim de Ridder.

Bij het zonnepark is de beschikbare infrastructuur ‘vol’, dus gebruikmaken van cablepooling was erg voor de hand liggend. Toch is het concept nog best uniek. Maarten van Blijderveen, die samen met zijn collega’s van Qirion cablepooling bedacht, legt uit: “Voor elk windmolenpark en elke zonneweide worden normaal gesproken afzonderlijke kabels aangelegd die pieken in de duurzame opwek gelijktijdig kunnen opvangen. Echter, in de praktijk blijken harde wind en felle zon nauwelijks gelijktijdig voor te komen. Daarom is de benuttingsgraad van de helft van de kabels minder dan één procent.”

Lees hier meer over het verduurzamen van de energievoorziening op een houdbare manier

Slimme softwaresystemen

Het windpark heeft een aansluiting van tien megawatt. Haalbaarheidsonderzoek toont aan dat daar maximaal acht megawatt aan zonvermogen bij in te passen is, zonder dat er een extra aansluiting nodig is. 4,9 megawatt wordt straks gebruikt door het zonnepark. De overige drie megawatt kan nog met een andere opwekker worden ingevuld. Cablepooling geeft maximale benutting als overcapaciteit van de kabel wordt vermeden.

De Ridder: “Normaal gesproken wordt de piek dan weggegooid, maar wij vinden het zonde om deze energie verloren te laten gaan. Dat is toch drie à vier procent van de tijd het geval.” De eigenaren van het zonnepark denken erover de extra energie bijvoorbeeld op te slaan. Daarvoor bedenkt Exe slimme softwaresystemen die worden ingezet om de piek terug te kunnen regelen.

Door al die extra kabels niet in de grond te leggen, kan Nederland méér verduurzamen.

Geen extra aansluiting opsouperen

Cablepooling bespaart materiaal en geld. “Door dezelfde aansluiting te gebruiken hoeft Liander 1,7 kilometer kabel niet aan te leggen. En, misschien nog wel belangrijker, we souperen geen extra aansluiting op van het onderstation.”

Dat betekent voor zonnepark De Grift dat ze hun eigen doorlooptijden kunnen hanteren en ook minder afhankelijk zijn van de netbeheerder. De kostenbesparing voor De Grift wordt geschat op ongeveer een half miljoen. Daar staat tegenover dat er wel in andere zaken geïnvesteerd moet worden, zoals in slimme software. “Ik denk dat de grootste winst zit in de maatschappelijke kosten”,  aldus De Ridder. “Door al die extra kabels niet in de grond te leggen, kan Nederland méér verduurzamen. Iets wat onze coöperatie ook heel belangrijk vindt.”

Wet omzeilen

Er is één maar. De wet schrijft voor dat de netbeheerder voor elke duurzame opwekker een aparte kabel moet aansluiten als de twee opwekkers in verschillende (juridische) handen zijn. Er zijn twee mogelijkheden in de wet volgens De Ridder.

Als eerste optie noemt hij ‘de directe lijn’, wat betekent dat als je als opwekker rechtstreeks aan een andere gebruiker levert, je dezelfde aansluiting mag gebruiken. “De windmolens gebruiken immers ook een klein beetje energie en die wordt geleverd door het zonnepark.” De andere optie is de MLOEA, oftewel: Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting. “De laatste optie zit het dichtste bij wat we als coöperatie het liefste willen; een transparante oplossing die toekomstmogelijkheden biedt, bijvoorbeeld als er meerdere leveranciers bijkomen.”

Het blijft spannend. Want het is complexer dan we aanvankelijk dachten

De MLOEA betekent dat het zonnepark meer te regelen heeft met de juristen van Liander. Aan de andere kant gelooft De Ridder dat dit doorlopen een dienst bewijst aan de maatschappij omdat het nieuwe inzichten oplevert die de duurzame energiesector vooruit helpt. “Tot nu wordt er alleen maar over cablepooling gepraat. Niemand is nog door de modder heengegaan.” Qirion is ondertussen samen met netbeheerders en de overheid bezig om juridische en economische constructies te ontwikkelen om cablepooling structureel toe te kunnen passen. “Juist daarom zijn voorlopers zoals Zonnepark de Grift zo belangrijk”, aldus Van Blijderveen.

Zonnepark van tien voetbalvelden

Zonnepark de Grift komt naast de meest oostelijke windmolen (zie kaart) aan de Griftdijk. De oppervlakte van het park is zo’n vijf hectare, vergelijkbaar met tien voetbalvelden. Daarmee kunnen we 1.300 huishoudens van groene energie voorzien. De energie zal vooral worden geleverd aan gemeentelijk vastgoed, zoals lantaarnpalen. Nu de vergunning definitief is kan begin 2020 gestart worden met bouwen. “Voor de zomer van 2020, als de zon weer volop schijnt, kan het zonnepark klaar zijn. Toch blijft het spannend. Want het is complexer dan we aanvankelijk dachten. It aint over until the fat lady sings.”

Meer over Zonnepark De Grift

TwitterLinkedInEmail