Boardvergadering november 2021

Boardupdate: boardvergadering van november 2021 over Lifeport en profilering, governance en ontwikkelingen in de regio

Op de agenda van de digitale boardvergadering van november 2021 stonden twee presentaties met discussies. De eerste over Lifeport en profilering, de tweede over de governance. Beide onderwerpen vloeien voort uit de koersdiscussie voor de komende jaren, die de board in mei en juni van dit jaar heeft gevoerd. Na de bespreking tijdens de boardvergadering kunnen wij vervolgstappen zetten.

Lifeport: merk en innovatienetwerk

Het concept Lifeport is de afgelopen twee jaar meerdere keren besproken in de board. In de koersdiscussie voor de zomer heeft de board voor het onderdeel ‘Branding’ besloten vol in te zetten op Lifeport. In de afgelopen maanden zijn er drie denk- en werksessies gehouden om verder invulling te geven aan het concept Lifeport. Deze sessies waren met vertegenwoordigers vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Er is door hen veel input gegeven.

Hilmer Thijs, eigenaar van Studio Hands en creatief directeur van INNOVATE, hield aan de hand van die input een pitch voor de board. De centrale vraag in zijn presentatie: hoe kunnen we Lifeport samen een stap verder brengen? Hij schetste de uitdagingen van deze tijd – klimaat, energie, gezondheid – en de impact die wij als regio maken. Met de focus op de speersectoren Health & Hightech, Energy en Food dragen wij namelijk bij aan de oplossingen voor deze vraagstukken.

Hij liet verder zien hoe Lifeport als merk neergezet kan worden, met een herkenbaar beeldmerk dat op verschillende plekken terugkomt. Ook ging hij in op Lifeport als innovatienetwerk, dat onder andere de ontwikkelingen in de regio monitort en vraagstukken bij stakeholders ophaalt.

Enthousiaste reacties van boardleden op Lifeport

De board reageerde zeer enthousiast op de presentatie. Het sprak de boardleden aan, het was concreet en toepasbaar, het maakte een goede verbinding met de thema’s van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen én het beeldmerk was goed gevonden.

De boardleden kwamen met een aantal suggesties. Zoals: zorg ervoor dat Lifeport online een eigen plek krijgt, creëer een duidelijke associatie van Arnhem en Nijmegen met Lifeport én kijk voor inspiratie naast Brainport ook naar Corda Campus in Hasselt.

Er is afgesproken dat Hilmer Thijs de presentatie verder aanscherpt, dat Lifeport online alvast zichtbaarder wordt gemaakt en dat de denktank binnenkort weer bijeenkomt. Voor de denktank worden meer partijen uitgenodigd dan de eerste keer.

Governance

De tweede presentatie van de boardvergadering van november 2021 ging over de governance. Er is gesproken over een vertegenwoordiging van de triple helix in het bestuur van The Economic Board. Ook zijn er verschillende modellen gepresenteerd hoe de verbinding met de overheden aan de ene kant en de uitvoeringsorganisaties aan de andere kant vorm te geven.

De board vond het nuttig om de mogelijke opties te zien. Er is afgesproken dat per model de voor- en nadelen en consequenties op een rij worden gezet. Een aantal boardleden gaat daarbij meedenken.

Ontwikkelingen in de regio

Boardlid Enny van de Velden vertelde in haar rol als ambassadeur van het cluster Arbeidsmarkt dat The Economic Board, Groene Metropoolregio en provincie Gelderland belangrijke stappen hebben gezet voor het opstellen van een Human Capital Agenda. Zo zijn er twee levendige interactieve sessies gehouden met vertegenwoordigers van triplehelix-partijen. De Human Capital Agenda komt als onderwerp terug in de boardvergadering van januari.

Boardlid Jeroen Lotgering vertelde de board meer over de vestiging van chipmaker NXP in Nijmegen. Hoewel de fabriek in Nijmegen vooral bekend staat om de productie van chips (‘er rijdt waarschijnlijk geen moderne auto ter wereld zonder chip uit Nijmegen’), houdt een groot deel van de werknemers zich bezig met research and development.

NXP richt zich op groeimarkten en sectoren waarin zij een leidende positie heeft of kan verkrijgen. Zo zijn de Nijmeegse chips ook te vinden in medische scanners. Uitdagingen van het bedrijf zijn onder andere het vinden en vasthouden van personeel én de omschakeling in de energietransitie.

De boardvergadering zou eigenlijk plaatsvinden bij CCV in Arnhem, maar is door de verscherpte coronamaatregelen omgezet in een digitale vergadering. Bertine Lahuis vertelde hoe penibel de situatie momenteel is in de ziekenhuizen. Er is besloten de vergadering van januari ook digitaal te houden.

Meer over de Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail