Boardvergadering november 2020

Boardupdate: boardvergadering november 2020 over samenwerking met Groene Metropoolregio, Lifeport en successen in de regio

Het belangrijkste onderwerp van de boardvergadering van 26 november 2020 was de samenwerking tussen de Groene Metropoolregio, de versterkte samenwerking van de achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen, en The Economic Board. Nu de besluitvorming over het versterkingsproces gaande is, wordt dit aspect concreter.

Wij hebben aan de hand van het Tactisch Plan en met inbreng van de civic entrepreneurs van de clusters een belangrijke bijdrage geleverd aan de regionale agenda van de Groene Metropoolregio. Die bijdrage focust zich vooral op de opgaven Productieve regio en Circulaire regio. Hiermee is beoogd dat de plannen van The Economic Board en de Groene Metropoolregio op elkaar aansluiten.

Vragen die de boardleden hadden, waren onder meer: hoe voorkomen we dat er dingen dubbel worden gedaan? Hoe zorgen we dat de regionale samenwerking, met twee organisaties, efficiënt blijft? Een van de boardleden haalde het voorbeeld van duurzaamheid aan om de taakverdeling aan te scherpen. Waar de Groene Metropoolregio zich met de opgave Circulaire regio richt op duurzaamheid op de volle breedte, is de rol van de triplehelix-samenwerking in het randvoorwaardelijke cluster Slimme duurzaamheid om economische ontwikkeling aan te jagen én om de iconische clusters Energy en Health, Hightech, Food te versterken.

Ontwikkelingen regionale samenwerking

Het onderwerp maakte onderdeel uit van het agendapunt ‘ontwikkelingen regionale samenwerking’. Er lag een intentieovereenkomst voor een bestuursakkoord voor, die wordt afgesloten tussen de regio, de provincie Gelderland en The Economic Board. In het definitieve bestuursakkoord worden afspraken geformaliseerd en vastgelegd over de wijze waarop de partijen uitvoering gaan geven aan een gezamenlijke agenda. De board gaf mee in het bestuursakkoord (het gedachtegoed van) de triple helix te incorporeren én aandacht te besteden aan efficiency in de organisatie van de samenwerking.

Een derde onderdeel van dit agendapunt vormde de terugkoppeling van de besluitvorming over de versterkte regionale samenwerking in de achttien regiogemeenten. Zo werd er stilgestaan bij de moeilijke financiële positie van gemeenten en de lastige financiële afwegingen die zij moeten maken. Ook werd teruggeblikt op de verschillende raadsontmoetingen over The Economic Board die hebben plaatsgevonden.

Lifeport: bundelen van verhalen over de regio

In de board is in de afgelopen jaren meerdere keren gesproken over het verhaal van de regio en de wijze van profilering. De regio levert met haar innovaties en kennis een bijdrage aan een langer, gezonder en duurzamer leven. We bundelen de verhalen die daarmee samenhangen in het concept Lifeport.

Een jaar na de lancering van Lifeport tijdens het jaarlijkse event van The Economic werd er gepresenteerd waar we staan en wat de vervolgstappen zijn. In de presentatie is onder andere aangegeven welk potentieel bereik de boardleden als ambassadeurs en met hun organisaties hebben bij de verspreiding en het uitrollen van het concept Lifeport.

Stilstaan bij successen

Tijdens het laatste deel van de boardvergadering van november 2020 stond de board stil bij enkele successen. Het ging bijvoorbeeld over het nieuws dat de aanvraag van de MKB-Deal is gehonoreerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aanvraag, die zich richt op de digitalisering van het brede mkb, is mede op voordracht van The Economic Board onder aanvoering van burgemeester Peter de Baat van de gemeente Montferland tot stand gekomen.

Daarnaast kwam de winst van Parel Von Gahlen van de Koning Willem I-prijs in de categorie mkb aan bod, net als de investeringen van het moederbedrijf in de locatie van NXP in Nijmegen én het uitroepen van Radboud Universiteit tot beste brede, klassieke universiteit van Nederland – voor de negende keer in tien jaar tijd – door de Keuzegids Universiteiten. Boardlid Rens Buchwaldt was verhinderd, anders had hij ongetwijfeld de aanvulling gedaan dat volgens dezelfde keuzegids de Wageningen University & Research wederom de ‘Beste Universiteit’ is. Hiermee heeft de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen twee topuniversiteiten in huis.

Ook werd gememoreerd aan de Circular Economy Award voor InnoFase uit Duiven, als meest circulaire werklocatie van Nederland. Daarnaast noemde boardlid Monique Esselbrugge de uitreiking van de Parel-award aan het bedrijf Thirona, waar zij als wethouder Economie in Nijmegen bij aanwezig was.

Meer over de Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail