Versterking stad op de kaart

Versterking stad op de kaart: stand van zaken anno 2016 en perspectief (gemeente Arnhem)

Het programma Stad op de kaart werd in 2015 opgericht in de gemeente Arnhem. Het dient als handvat om een aantal belangrijke opgaven in de stad aan te pakken, op het gebied van werk, economie en cultuur en marketing. Het rapport Versterking stad op de kaart: stand van zaken anno 2016 en perspectief laat zien wat er gebeurt op al deze terreinen. U kunt het rapport hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Arnhem positioneert zich nadrukkelijk als vitale economische stad en bestuurlijk en cultureel centrum van Oost-Nederland.

Aan deze ambitie dragen vele spelers in de stad bij: ondernemers; vertegenwoordigers van culturele instellingen; wereldspelers en start-ups op het gebied van duurzame energievoorziening
en E-mobility; zzp-ers en bedrijven in de creatieve industrie; studenten en medewerkers van kennis- en onderzoeksinstellingen; bewoners; vernieuwers, creatieven en denkers op het gebied
van stedelijke en regionale ontwikkeling of architectuur en stedebouw; tal van organisaties en mensen uit andere sectoren in de brede Arnhemse samenleving; en natuurlijk de gemeente
Arnhem zelf als ontwikkelaar en beleidsmaker, als facilitator of als aanjager van ontmoeting en samenwerking. Een hele lijst, die dagelijks groeit en Arnhem verder tot bloei brengt.
Arnhem wil actief sturen op bovengenoemde ambitie en ook het vele dat al gebeurt met elkaar in verband brengen, vanuit de wetenschap dat het aanpakken van problemen en het verzilveren van kansen meer dan ooit ligt in samenwerking en het delen van kennis en kunde.

Het programma Stad op de Kaart, gestart in 2015, draagt hier aan bij. Een programma over de stad als geheel, als pendant van het programma Van Wijken Weten. In dit programma liggen in het oog springende opgaven en ambities op stedelijk niveau besloten: werk, economische ontwikkeling en innovatie, New Energy Made in Arnhem, de culturele eredivisie van Nederland, aantrekkelijke en vitale binnenstad en het beter positioneren van Arnhem in de buitenwereld.

Arnhem vitaal maken en houden is de essentie van het programma, met aandacht voor de lange termijn en voor duurzame relaties. Met aandacht ook voor het grotere stedelijk gebied.

Versterking stad op de kaart: stand van zaken anno 2016 en perspectief hier lezen en/of downloaden

Gemeente Arnhem

Meer rapporten van de gemeente Arnhem

Ook interessant

Rapport delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail