Notitie Rijk van Nijmegen Circulair

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair: regionale visie en uitvoeringsprogramma (gemeente Nijmegen / Metabolic)

Circulariteit en duurzaamheid horen bij het Rijk van Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft daarom onderzoek gedaan naar een visie en ambitie die past bij dit DNA. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in de Notitie Rijk van Nijmegen Circulair: regionale visie en uitvoeringsprogramma. U kunt het rapport hier lezen en/of downloaden.

Voorwoord

De regiogemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben een traditie waar het gaat om innovatieve duurzame oplossingen. Ons meest iconische voorbeeld is onze duurzame OV concessie, waardoor alle bussen in de regio op groengas rijden dat in de regio, bij ARN, wordt vergist en afkomstig is van ons eigen, door Dar ingezameld GFT. Dit vereist een goede samenwerking tussen partijen en een innovatieve afvalsector waarbij bereidheid tot samenwerking essentieel is.

Een goede basis om een stap verder te zetten richting een circulaire economie. Een economie die grondstoffen in de kringloop houdt, gebouwd is op duurzame energie en op zoek gaat naar
nieuwe samenwerkingsvormen. In een dergelijke economie worden natuurlijke grondstoffen niet verbruikt maar steeds opnieuw gebruikt, want wat afval is voor het ene bedrijf is grondstof voor een ander bedrijf. Dit lokaal en regionaal goed organiseren, voorkomt onnodig gesleep met producten en bedrijven en banen worden in de eigen regio behouden en gecreëerd.

Diepgravend onderzoek, toepasbare kennis, enthousiasme en vele gesprekken met betrokkenen hebben de basis gelegd voor de hier gepresenteerde visie en ambitie voor een circulair Rijk van Nijmegen. De ambities liggen hoog, maar met de sterk ontwikkelde sectoren maakindustrie, zorg, bouw en afval-, energie- en water, en bovendien een leerstoel “Duurzaam Ondernemen”, heeft de regio een uitstekende positie om te bouwen aan een toekomst waarin de circulaire economie het uitgangspunt is. Dit rapport wil daar een bijdrage aan leveren en levert een analyse op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt.

De overheid kan richting geven, bedrijven en instellingen gaan verder innoveren om de cirkel te sluiten, kennisinstituten kunnen kennis leveren via onderzoek en onderwijsprogramma’s en
burgers gaan nog meer gescheiden inzamelen. Dit alles draagt bij aan promotie van de regio en vormt een voorbeeldfunctie voor anderen.

We nodigen u uit om met ons mee te denken en mee te werken aan deze duurzame circulaire economie!

Namens de bedrijven en gemeenten verenigd in de Stuurgroep Circulaire Economie,

Harriët Tiemens
Wethouder Financiën, Duurzaamheid (klimaat en energie), Groen en Water, Mobiliteit.

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair: regionale visie en uitvoeringsprogramma hier lezen en/of downloaden

SRA

Meer rapporten van de gemeente Nijmegen

Ook interessant

Rapport delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail