Healthy Lifestyle Innovatieagenda

Healthy Lifestyle Innovatieagenda (C.I.A.L.E.)

Health Valley, i3B en Foodvalley NL werken samen in het project C.I.A.L.E.: Connect, Innovate, Accelerate, Learn en Expand. Samen hebben zij als eerste stap de Healthy Lifestyle Innovatieagenda opgesteld om aan te sluiten bij bestaande nationale en Europese wetenschapsagenda’s. U kunt de Healthy Lifestyle Innovatieagenda hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

De stichtingen Health Valley (HV), ICT for Brain, Body en Behavior (i3B) en Food Valley NL (FV) hebben de handen ineengeslagen in het C.I.A.L.E. project1: Connect, Innovate, Accelerate, Learn en Expand. Dankzij deze samenwerking vormt de gezamenlijke achterban het grootste MKB netwerk in de regio Oost-Nederland. Doelstelling van het C.I.A.L.E. project is het tot stand brengen en uitbreiden van samenwerking tussen MKB-ondernemingen, het stimuleren van interactie tussen MKB en grootbedrijven en/of onderzoeksinstituten, en de stimulering van valorisatie op het thema Healthy Lifestyle met impact voor de regio Oost-Nederland.

De C.I.A.L.E. partners hebben als eerste stap deze Healthy Lifestyle innovatieagenda opgesteld. Het C.I.A.L.E. consortium sluit daarbij aan bij bestaande nationale en Europese wetenschapsagenda’s, initiatieven op het Healthy Lifestyle terrein. Onderstaande Healthy Lifestyle innovatieagenda is in eerste aanleg bedoeld als een ‘paraplu’ voor het verbinden van MKB en andere partijen, actief op het thema Healthy Lifestyle in Oost-Nederland.

Bijlage 1 geeft de vragenlijst en de geinterviewde personen voor deze Healthy Lifestyle Innovatieagenda. Bijlage 2 schetst het innovatieprofiel van Oost-Nederland, waarin Healthy Living als vlaggenschip is aangemerkt. Bijlage 3 geeft een niet-uitputtend overzicht van publiek private Research & Development samenwerkingprogramma’s op Healthy Lifestyle in Nederland. Bijlage 4 omvat een Healthy Lifestyle Solutions white paper welke principes biedt voor het ontwerp en de implementatie van veelbelovende e-coaching oplossingen voor een Healthy Lifestyle.

De tweede stap is het voorleggen van deze Healthy Lifestyle innovatieagenda bij MKB bedrijven teneinde de diverse Healthy Lifestyle innovatie ambities, plannen van MKB ondernemingen op te halen, te verbinden (matchmaking, speeddating) met andere MKB, grootbedrijven en/of onderzoeksinstituten en eindgebruikers. De derde stap is aansluiting van MKB bij bestaande Research & Development (R&D) projecten en het opzetten van nieuwe gezamenlijke R&D projecten. Bijlage 5 geeft de alliantie weer van Wageningen University en Radboud Campus op het terrein van Healthy Lifestyle, Food en Cognition, waarop nieuwe Research & Development projecten kunnen worden ontwikkeld. Bijlage 6, Citizen Science gaat ook om een alliantie van partijen die nieuwe projecten willen ontwikkelen. Bijlage 7 schetst het MIND subsidie programma dat grensoverschrijdende samenwerking faciliteert bij het ontwikkelen van nieuwe e-coaching oplossingen. Bijlage 9 schetst het Groeiversneller programma dat vouchers en leningen biedt voor snelgroeiende MKB bedrijven uit Gelderland. Het C.I.A.L.E. consortium zoekt continu naar nieuwe mogelijkheden om MKB onderzoek en innovaties te versnellen. Het C.I.A.L.E. consortium nodigt partijen van harte uit om dergelijke iniatieven te delen.

De vierde, en tevens laatste parallele stap is diverse Healthy Lifestyle business proposities uitwerken met behulp van professioneel advies. Ook kan via partners in de regio door MKB gebruik worden gemaakt van diverse ‘field labs’, testomgevingen om innovaties in een gecontroleerde omgeving met gebruikers te testen. Een niet-uitputtend overzicht van field labs staat in bijlage 8.

Samenvattend bestaan de C.I.A.L.E. activiteiten uit het verbinden, matchmaking van (MKB) partijen, nieuwe R&D projecten opzetten en uitwerken van diverse Healthy Lifestyle business proposities met behulp van professioneel advies.

Hieronder volgt de Healthy Lifestyle innovatieagenda (stap 1).

Healthy Lifestyle Innovatieagenda hier lezen en/of downloaden

C.I.A.L.E.

Meer rapporten over health

Ook interessant

Rapport delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail