De Econometer: 1e kwartaal 2017

De Econometer: 1e kwartaal 2017 (provincie Gelderland)

De provincie Gelderland brengt ieder kwartaal De Econometer uit. De Gelderse Econometer is een weergave van de economische situatie van Gelderland. U kunt De Econometer: 1e kwartaal 2017 hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

De economische groei in Nederland bedroeg in het eerste kwartaal van 2017 3,4%. Dat is de grootste toename van het BBP sinds 2008. De groei wordt breed gedragen: meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie (CBS). Volgens De Nederlandse Bank verkeert de economie dan ook in een fase van hoogconjunctuur. Uit de Gelderse conjunctuurindicatoren blijkt dat de provinciale economie een vergelijkbare hausse beleeft. Volgens de voorlopige Gelderse ramingen evenaart de economische groei ook hier het niveau van begin 2008 en zijn de meeste indicatoren weer ongeveer op het peil van voor de crisis. Dat geldt niet voor de bouw. Hoewel de ontwikkelingen weer positief verlopen, de Nederlandse groei in het eerste kwartaal van alle sectoren het hoogste was en de spanning op de arbeidsmarkt oploopt, is het activiteiten niveau bij lange na nog niet terug op het oude peil. De afgelopen twee jaar vertoonde de werkgelegenheid in de Gelderse bouw weer voor het eerst een lichte stijging, maar de omvang van de werkgelegenheid lag in 2016 nog zo’n 13.000 banen onder het niveau van het topjaar 2008 (PWE).

De Econometer: 1e kwartaal 2017 hier lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Alle Econometers

Ook interessant

Rapport delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail