commissie bestuurskracht provincie Gelderland

Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur (provincie Gelderland)

De commissie bestuurskracht provincie Gelderland had als taak de bestuurskracht van de provincie Gelderland onder de loep te nemen. De uitkomsten van het onderzoek van de commissie zijn opgenomen in het rapport Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur. U kunt het rapport hier lezen en/of downloaden.

Voorwoord

“Gelderland heeft mooie streken” is niet alleen een toeristische slogan die veel nieuwsgierige bezoekers naar Gelderland trekt, maar het is tegelijk een goede omschrijving van de Gelderse identiteit zoals wij die de afgelopen maanden hebben leren kennen. In die verscheidenheid is een belangrijke rol weggelegd voor het Gelderse provinciebestuur om de mooie Gelderse streken te verbinden tot een krachtig geheel: de provincie Gelderland!

In alle gesprekken die we hebben gevoerd was grote waardering voor het initiatief van de provincie haar eigen bestuurskracht kritisch onder de loep te laten nemen. Na dat zelf bij gemeenten te hebben gedaan, werd het tijd om als goede partner van gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven dat ook zelf te doen.

De uitkomst was zowel verrassend als voorspelbaar.
Verrassend omdat vrijwel alle partners eerder meer van de provincie verwachtten dan minder en zelfs een pleidooi hielden voor minder bescheidenheid. Voorspelbaar vanwege de afstand, bureaucratie, starre politieke kaders en hiërarchie.

Veel is gesproken over het begrip partnerschap en de invulling daarvan. De rode draad in al die gesprekken was het gemis aan wederkerigheid van de zijde van de provincie daarin. Samen doelen bereiken, maatschappelijke opgaven aanpakken, vraagt om een partnerschap waarin zij aan zij wordt opgetrokken en wederkerigheid de norm is. Omdat zowel de opgaven, de middelen en de partners van de provincie steeds verschillen, zal ook de provinciale rolinvulling niet standaard dezelfde kunnen zijn.

Meer maatwerk in partnerschap!
De gewenste veranderingen in de relatie tussen de provincie en haar partners hebben in grote mate betrekking op een andere ‘houding en gedrag’, dan die van de traditionele hiërarchische verhoudingen.

Ieder bedrijf ziet het onderhouden van een goede relatie met zijn klanten als core business. Gemeenten meten hun functioneren en de waardering daarvoor bij hun inwoners. Het is goed dat de provincie Gelderland daar nu ook een begin mee heeft gemaakt. Zonder haar partners staat de provincie met lege handen, komt er weinig van de grond. Maar ook andersom is waar. Alle Gelderse partijen hebben elkaar nodig om van die mooie streken een nog sterker Gelderland te maken.

Helmi Huijbregts-Schiedon, voorzitter commissie bestuurskracht provincie Gelderland
Carry Abbenhues
Kees Jan de Vet
Frans de Vijlder, moderator

Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur hier lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Meer rapporten van de provincie Gelderland

Ook interessant

Rapport delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail