Boardvergadering juni 2021

Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en The Economic Board bundelen de krachten

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board zijn van plan een hernieuwde samenwerking aan te gaan met het Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen.

Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen

In dit Bestuursakkoord spreken de drie organisaties af dat ze in de komende tien jaar intensief gaan samenwerken in de regio Arnhem-Nijmegen. Ze willen de vele mogelijkheden van deze mooie regio ten volle benutten. Ze bundelen hiervoor de krachten. De drie partners hebben stevige ambities voor de regio Arnhem-Nijmegen. Zoals de regio laten doorgroeien naar een regio van internationale betekenis en naar dé circulaire topregio. Ze willen er bovendien voor zorgen dat de regio groeit en dat er een goede balans blijft tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit. Juist dat is immers wat de regio Arnhem-Nijmegen zo uniek maakt.

Bij het Bestuursakkoord hoort een Investeringsagenda, waarin staat hoe de drie partners aan de ambities werken in 2022. Een van de ambities is dat de regio Arnhem-Nijmegen onder de noemer van Lifeport zichtbaar en herkenbaar is als topregio in health, hightech en energy en op de cross-over tussen food & health, in verbinding met Foodvalley.

Ondertekening van het Bestuursakkoord en de bijbehorende Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 vindt plaats begin 2022, als de begrotingen van de organisaties zijn vastgesteld.

Enthousiast over het resultaat

De Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en The Economic Board hebben het afgelopen jaar veelvuldig met elkaar om tafel gezeten om de werkafspraken op papier te zetten. Daarnaast is er veel contact geweest om alle investeringen in beeld te krijgen en overzichtelijk te presenteren. Uiteindelijk is ervoor gekozen de investeringen te ordenen aan de hand van vijf regionale opgaven.

De board heeft zich een aantal keren gebogen over de tussentijdse conceptversies. Boardlid Ben Geerdink herinnert zich deze besprekingen nog goed: “We hebben als board tijdens eerdere consultatierondes stevig gediscussieerd over onder andere de toonzetting van de stukken en over hoe de partijen zich tot elkaar verhouden. Daar is door de partners goed naar geluisterd.”

Ben Geerdink leidde als vicevoorzitter de vergadering van 24 september waarin de board de beide documenten vaststelde: “Het was mooi om te zien hoe enthousiast de boardleden tijdens de laatste vergadering reageerden op de uiteindelijke versies. Het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda stralen gelijkwaardigheid tussen de partners uit en bevatten duidelijke ambities met concrete projecten. Precies wat we als regio nodig hebben.”

Meer over Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail