Beslissing OnePlanet genomen: Provinciale Staten geeft groen licht

De vraag of de provincie Gelderland het OnePlanet-initiatief moet steunen met een bijdrage van 65 miljoen euro in de komende 8 jaar zorgde de afgelopen maanden voor de nodige reuring. Op 27 februari besliste de Provinciale Staten tijdens de laatste vergadering van Statenperiode 2015-2019 positief over de komst van een onderzoekscentrum van imec naar de regio. 

OnePlanet is een initiatief van imec Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit & Research. Het samenwerkingsverband slaat de handen ineen om langetermijnoplossingen te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een duurzame en evenwichtige manier. De partners pleiten voor de komst van een onderzoekscentrum van imec naar Gelderland, waarin deze kennis gebundeld kan worden.

Meer over OnePlanet

De Gedeputeerde en Provinciale Staten van de provincie Gelderland kwamen meerdere keren bijeen om het over deze beslissing te hebben. Zo vond er op 21 november een Rondetafelgesprek plaats,  waarbij de Commissie Economie, Energie en Milieu zich liet voorlichten over het voorstel. Op 15 januari kwamen de Gelderse Statencommissie bij elkaar om het OnePlanet-initiatief te bespreken, waarbij externen de kans kregen om in te spreken. Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, was een van de drie sprekers over dit onderwerp, en maakte van de mogelijkheid gebruik om tijdens de vergadering Commissie Economie, Energie en Milieu van Provinciale Staten het standpunt van The Economic Board toe te lichten. Op 13 februari volgde nog een bijeenkomst waarin de laatste bezwaren op tafel werden gelegd door de Gelderse coalities.

Op 27 februari vond uiteindelijk de definitieve beslissing plaats. De beslissing van de Provinciale Staten was positief. 44 van de 55 Statenleden stemden voor steun aan het nieuwe research-centrum.  Lid van The Economic Board en gedeputeerde Michiel Scheffer vertelt.

OnePlanet krijgt vestigingen in Wageningen en Nijmegen.

Lees hier meer over het OnePlanet-initiatief

De Provinciale Staten besliste tijdens dezelfde bijeenkomst ook positief over een bijdrage aan de ontwikkeling van de World Food Center Experience. Dat betekent dat er door de provincie 17 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de attractie waar consumenten alles over voedsel kunnen leren. Het World Food Center verwacht 330.000 bezoekers per jaar voor de Experience.

Meer over imec en OnePlanet

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail