Gebouw Rijnstate Elst

Duurzaam, slim en innovatief: het ziekenhuis van de toekomst staat in Elst

Duurzaam, slim en innovatief: het ziekenhuis van de toekomst staat in Elst

Het nieuwe dagziekenhuis Rijnstate Elst is klimaatneutraal en daarmee uniek in Europa. Voor het opwekken van energie gebruikt het zonnepanelen en waterstof. Maar dat is niet de enige reden waarom de term ‘ziekenhuis van de toekomst’ zo vaak te horen is, blijkt uit een gesprek met Hans Schoo en Marcel Spanier.

portretten Hans Schoo en Marcel Spanier

Hans Schoo en Marcel Spanier

 

Met een gongslag nam het ziekenhuis de nieuwe Rijnstate-vestiging in Elst op 26 juni in gebruik. Een symbolisch moment en ook een moment waar met smart op werd gewacht. De vestiging vervangt twee andere locaties: Velp en Arnhem-Zuid. Daar vinden nu nog een paar laatste activiteiten plaats, die de komende tijd allemaal naar Elst verhuizen.

Minder meters, zelfde zorg

“Het gebouw in Velp is oud, wat voor veel extra kosten zorgt. Ook aan het gebouw in Arnhem-Zuid zitten nadelen. Dat was eigenlijk niet zo geschikt voor medische zorgverlening”, legt Hans Schoo uit. Hij is lid van de Raad van Bestuur van Rijnstate, met onder andere bouw in zijn portefeuille.

“Daarnaast is er in het zuiden van ons gebied een sterke bevolkingsgroei, terwijl we er nog niet aanwezig waren”, vervolgt hij. “Door de vervanging is ons vastgoedportfolio weer klaar voor de toekomst. We gaan van 26.000 vierkante meter in Velp en Arnhem-Zuid (bij elkaar opgeteld, red.) naar 12.500 vierkante meter in Elst. Daardoor zijn de kosten lager, terwijl we evenveel zorg verlenen.”

Belangrijke vakgroepen die in Velp zaten, zijn nu actief in Elst, vertelt Marcel Spanier. Hij is MDL-arts en bestuurslid van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate. Ook hij heeft bouw in zijn portefeuille. “De dermatologen, pijnspecialisten, oogartsen en iedereen van Vitalys, kliniek voor overgewicht, zitten nu volledig in Elst. Sommige specialisten hebben er hun hoofdvestiging en alle anderen kunnen er werken.” Schoo: “Het is een multifunctioneel en multidisciplinair ziekenhuis. Elst is een prachtige aanvulling op onze locatie in Zevenaar, met vooral planbare zorg, en die in Arnhem-Noord, met veel spoedzorg en interventies.”

Trots

De term ‘ziekenhuis van de toekomst’ valt sinds de ingebruikname volop. Vanwege zeer moderne apparatuur, zoals een speciale CT-scan voor snel hartonderzoek, en vooral vanwege het duurzame karakter. Schoo: “Zo’n nieuw gebouw neerzetten doe je voor minimaal dertig of veertig jaar. Het was voor ons hét moment om dat gelijk heel duurzaam te doen.” Spanier: “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot en daar zijn we ons bewust van. Dit was een mooie kans om het goed neer te zetten. We zijn heel trots op het resultaat.”

Rijnstate Elst is namelijk het eerste klimaatneutrale ziekenhuis in Europa. Daarvoor zijn meerdere innovaties gedaan. Schoo: “We zijn een all electric ziekenhuis: er is geen gasleiding. Zestig procent van de elektriciteit die we nodig hebben voor verwarming, koeling en alle apparaten, wekken we op met zonnepanelen. Dat gaat in totaal om 2300 vierkante meter. We gebruiken waterstof om de te veel opgewekte energie op te slaan. Daarvoor staan twee grote tanks op het terrein. Als de zon niet schijnt, gebruiken we die energie. Een ingenieus systeem bepaalt daarnaast precies wanneer we de energieleverancier nodig hebben.”

waterstoftanks Rijnstate Elst

Waterstoftanks

Bamboehout

Ook in de bouw zelf zitten veel slimme innovaties. Spanier: “Alle gemetselde geveldelen staan een beetje schuin, wat handig is voor het opslaan van zon. Er is veel bamboehout gebruikt voor de vloeren en de wanden, waarin CO2 is opgeslagen. Er is daarnaast heel compact gebouwd, met weinig loze ruimtes. Zo is er bijvoorbeeld één centrale wachtruimte per vloer. De spreek- en onderzoekskamers zijn zo veel mogelijk uniform gelaten, zodat alle verschillende disciplines er gebruik van kunnen maken. Op die manier hebben we het totale oppervlak flink kunnen terugdringen, met daardoor een kleinere footprint.”

Het nieuwe gebouw faciliteert bovendien het doen van videoconsulten, met daardoor minder reisverkeer. De hoeveelheid afval terugdringen is een andere prioriteit. Schoo: “Daarvoor hebben we te maken met allerlei eisen en regels. Het is een mooie uitdaging om de komende tijd ook op dat vlak groener te worden.”

Kruisbestuiving met bedrijven

Een leuke bijkomstigheid is het feit dat een deel van het pand beschikbaar is voor start-ups en scale-ups die in de zorgsector actief zijn. Spanier: “We verwachten dat er een wederzijdse kruisbestuiving ontstaat tussen artsen en bedrijven als ze elkaar makkelijk kunnen benaderen om te sparren. Dat zal leiden tot nieuwe ideeën en een betere toepassing daarvan.”

In Rijnstate Elst zit ook een vestiging van Bakker Bart. Schoo: “We vinden gezonde en verantwoorde voeding heel belangrijk voor onze patiënten en medewerkers. Onze diëtisten zijn in gesprek gegaan met Bakker Bart over het aanbod, met een prachtig resultaat. De bakker is ook beschikbaar voor buurtbewoners die gewoon een halfje bruin willen halen én voor mensen die op het station, dat vlakbij is, moeten wachten op hun trein en nog even een kop koffie willen drinken.”

Lifeport: bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen

Bakker Bart is van oorsprong een Nijmeegs bedrijf. Samenwerken binnen de Lifeport-regio en daarbuiten is belangrijk, vindt Spanier. “Je hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Daarom is The Economic Board interessant voor ons: het is een mooi podium om bruggen te slaan met bedrijven en kennisinstellingen. In de regio Lifeport zitten veel belangrijke spelers waar wij wat aan hebben: van de RU en de WUR tot en met bijvoorbeeld Alliander.”

Schoo: “Bij de bouw in Elst hebben we ook heel fijn samengewerkt met de gemeente. Ook het contact met onder andere huisartsen, verplegings- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is heel belangrijk. Een ziekenhuis mag absoluut geen eilandje in de samenleving zijn. We doen het met elkaar.”

Meer over Health

Dit artikel delen

Europese vlaggen

Samenwerken in de grenslandstreek is kansen benutten

Samenwerken in de grenslandstreek is kansen benutten

Dat is de ervaring van het samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal, dat al 52 jaar Duits-Nederlandse samenwerking stimuleert en begeleidt. Wie ook eens over onze oostgrens kijkt zal ontdekken dat er vaak geweldige kansen liggen in het samenwerken met Duitse bedrijven en instellingen.

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij zo’n 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De organisatie heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren.

De Euregio Rijn-Waal brengt partners onder bedrijven, instellingen, gemeenten, verenigingen en organisaties bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Rijn-Waal

Het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal omvat aan Nederlandse kant een groot deel van de provincie Gelderland met de gebiedsdelen Arnhem-Nijmegen, West-Veluwe, Zuid-West-Gelderland, delen van Noordoost-Brabant en het noordelijke deel van de provincie Limburg, en omsluit dus ook het werkterrein van het Lifeport innovatienetwerk. Aan Duitse kant omvat het werkgebied de Kreis Kleve, de Kreis Wesel en de steden Duisburg en Düsseldorf. De Euregio Rijn-Waal heeft 4,2 miljoen inwoners.

Scala aan projecten

Binnen de regio zijn al vele projecten succesvol afgerond. Enkele voorbeelden: een onderzoek naar emissievrije containerlogistiek tussen Nijmegen en Duisburg, het ontwikkelen van effectieve interventies van schoolverzuim, het bewaken van de vochtbalans bij ouderen door geautomatiseerde urine-analyse, en de ontwikkeling van innovatieve producten voor decentrale opwekking en opslag van hernieuwbare energie.

Een vollediger beeld van de diversiteit aan onderwerpen en participerende partijen vind je terug in de lijst van projecten op de website van Euregio Rijn-Waal.

Je eerste stap: bezoek de Grenslandconferentie in Nijmegen

Als je openstaat voor samenwerking met Duitse partijen, en daar wellicht wat meer over wilt weten, dan is de vijfde Grenslandconferentie daarvoor een ideale gelegenheid. De conferentie brengt mensen bij elkaar die hard werken om belemmeringen aan de grens weg te nemen op thema’s als veiligheid, arbeidsmarkt, mobiliteit en duurzaamheid. De afgelopen jaren is een netwerk gecreëerd dat zich niet alleen over de grenzen, maar ook over alle politieke en bestuurlijke niveaus heen uitstrekt. De Grenslandconferentie vormt hét moment om met elkaar terug te blikken, stappen te zetten in de samenwerking en ambities te formuleren voor de toekomst. Het programma zal ook voorzien in workshops en excursies, en in veel gelegenheid tot netwerken, onder andere in de themapaviljoens.
De conferentie wordt gehouden op woensdag 6 december in de Vereeniging in Nijmegen.
Het volledige programma wordt na de zomer bekendgemaakt op de website van de conferentie.

Successen vieren: Grenslandprijs

Op de jaarlijkse Grenslandconferentie wordt ook de Grenslandprijs uitgereikt. Voor de prijs komen projecten in aanmerking die zich op bijzondere wijze inzetten, of hebben ingezet, voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. De projecten laten zien dat partijen nader tot elkaar gebracht zijn door onderlinge verschillen te overbruggen.
Bent u zelf actief in zo’n project, of kent u zo’n project?

Meld het dan aan voor de Grenslandprijs van 2023. Dat kan nog tot 7 augustus 2023.
Voorwaarden voor deelname en de aanmeldprocedure vind je op de site van de Grenslandprijs 2023.

Meer over samenwerking met Duitsland

Dit artikel delen

Machines met handen die tablet vasthouden

Briskr en The Economic Board slaan een nieuwe weg in

Briskr en The Economic Board slaan een nieuwe weg in

De regio ArnhemNijmegen timmert al jaren aan de weg op het gebied van Health en Hightech, Food en Energy. Maar het risico van versnippering ligt op de loer: gemeentes, bedrijven en kennisorganisaties die langs elkaar heen bewegen in plaats van elkaar versterken. De nieuwe samenwerking tussen Briskr en The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen moet daar verandering in brengen.

Lees meer
verpleegsters met pop

Personeelskrapte in de zorg oplossen met gezamenlijke creatieve aanpak

Personeelskrapte in de zorg oplossen met gezamenlijke creatieve aanpak

Medio april 2023 sloten Provincie Gelderland, The Economic Board en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen het Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen met ondernemers en kennisinstellingen.
Het doel: samen de personele krapte in de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek en Energie aanpakken.

Lees meer
Byondis vrouw met microscoop

Beyond this? Precisiemedicijnen die het verschil maken!

Beyond this? Precisiemedicijnen die het verschil maken!

Het terrein aan de Microweg in Nijmegen is een campus in ontwikkeling, waar meer dan 400 medewerkers werken om de hoop van patiënten op een betere kwaliteit van leven waar te maken. Hier is Byondis gevestigd en legt men zich volledig toe op de ontwikkeling van precisiemedicijnen tegen hardnekkige kankers en auto-immuunziekten.

Lees meer in dit dubbelinterview met Marco Timmers, CEO Byondis en lid van The Economic Board en John van Sambeek, civic entrepreneur Health en Hightech bij The Economic Board. Welke rol kunnen Byondis en andere Health- en Hightech-bedrijven spelen bij de maatschappelijke problemen waar we voor staan?

Lees meer
Geldplantjes

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2023)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2023)

Bij ambitieuze bedrijven die willen groeien kunnen subsidies, financieringen, leningen, ondersteuningsprogramma’s of regelingen het verschil bepalen tussen wel en geen succes. We zetten, zoals elk kwartaal, weer vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Aardgasloos

Ondernemers of eindgebruikers die investeren in een innovatie die helpt om woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen aardgasloos te maken, kunnen subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Dat kan als ze het alleen doen, maar ook als ze samenwerken met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie. Het centrale doel van de Rijksoverheid is om jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasloos te maken.

In totaal is er 9 miljoen euro beschikbaar. Subsidie aanvragen kan tot 31 augustus, 17.00 uur. De subsidie is bedoeld voor bouwkundige en installatietechnische voorzieningen en het klaarmaken van woningen voor aansluiting op een duurzaam alternatief, zoals elektriciteit uit zon- en/of windenergie.

Meer informatie over de voorwaarden

Circulaire plannen

Het Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF) moet ervoor zorgen dat innovatieve, circulaire plannen niet langer stuk lopen omdat er geen financiering wordt gevonden. Om in aanmerking te komen voor een lening moet een bedrijf aantonen dat het een afvalstroom aanzienlijk kan verminderen, dat het een biobased variant maakt van een grondstof of dat het nieuwe product de CO2-uitstoot vermindert, zo vertelde Reinier van der Vusse, expert circulaire economie bij Polestar Capital, recent in een interview. Ook wordt er gekeken naar het potentieel om wereldwijd op te schalen.

Het fonds is vooral bedoeld voor bedrijven die impact willen en kunnen gaan maken, maar die nog niet groot genoeg zijn om bij banken aan te kloppen. Het fonds biedt oplossingsgerichte financiering aan.

Lees meer details over het PCDF.

Borgstelling

Het kabinet verlengt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar tot 1 juli 2027. Bij die regeling staat het ministerie van Economische Zaken garant voor een deel van de lening, waardoor in de kern gezonde ondernemers makkelijker geld kunnen lenen.

De BMKB bestaat al meer dan 100 jaar. Ondernemers kunnen voor deze regeling terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken en alternatieve financiers. Sinds november 2022 is er ook een ‘groen luik’ van deze regeling. Deze BMKB-Groen is bedoeld om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. De lening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een elektrische oven aan te schaffen of het bedrijfspand te verduurzamen.

Lees meer over de borgstelling.

Verduurzamen

Met de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) kunnen MKB-ondernemers hun bedrijf verduurzamen. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 september. In totaal is er een budget beschikbaar van 14,4 miljoen euro.

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor het inhuren van een energieadviseur voor advies op maat en voor hulp bij het uitvoeren daarvan. In het energieadvies staat welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn en welke investeringen dit vraagt. Het gaat om adviezen over zowel het verduurzamen van het bedrijfspand als de bedrijfsvoering.

Meer details

Duits-Nederlands

Het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland heeft sinds begin dit jaar een kleinprojectenfonds op het gebied van onderwijs, governance, gezondheid en people-to-people. Het fonds is bedoeld voor Duits-Nederlandse burgerprojecten en kleinschalige projecten, zoals bijvoorbeeld uitwisseling tussen scholen, de bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten, uitwisseling en netwerkvorming van gezondheidsdiensten of burgersamenwerkingen.

Projectaanvragen kunnen zonder deadline worden ingediend door onder andere gemeenten, gemeentelijke organisaties, verenigingen, vennootschappen en personen die een onderneming runnen. Alleen projecten waarin Duitse en Nederlandse partners samenwerken worden gefinancierd. Er is een maximale subsidie van 25.000 euro.

Hier staat meer informatie.

Meer over financiering

Dit artikel delen

Digitalisering en AI voor duurzaamheid

Digitalisering en AI voor duurzaamheid

Digitalisering, AI en ChatGPT: termen waar overheden en bedrijven soms de rillingen van krijgen. Want wat kun of moet je ermee en wat zijn de risico’s? Hoe ziet de toekomst eruit?

 

portret Jan Bakker
Jan Bakker, directeur en medeoprichter van het Arnhemse Avisi, vertelt hoe het bedrijf inzet op digitalisering en AI voor duurzaamheid. Dat doet het bijvoorbeeld op juridisch gebied, in de gezondheidssector en bij nutsvoorzieningen.

 

 

Avisi

Avisi creëert maatwerksoftware voor grotere bedrijven en semioverheidsinstellingen. Dat doet het al sinds 2000, toen internet en software nog in de kinderschoenen stonden. Er was toen, net als nu, een flink tekort aan specialisten en er werd op weinig plekken echt kennis en kunde opgebouwd. Daar zag Bakker een kans: samen met zijn studievrienden wilde hij specialisten bij elkaar brengen om zo steeds betere software te ontwikkelen. Zo werd kenniscentrum Avisi geboren.

 

Als kenniscentrum in de regio hopen we zo het verschil te maken.

 

Investeren in de toekomst

Het is nogal een opgave  om als bedrijf alle snelle ontwikkelingen in AI en digitalisering bij te benen. Avisi is daarom druk bezig om zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te ontwikkelen en eigen producten rondom AI te bouwen. “Het is op praktisch en politiek vlak een grote uitdaging. Veel partijen zijn toch een beetje bang voor het onbekende AI”, vertelt Bakker. “Daarom willen we als bedrijf met proof of concepts laten zien wat er kan. Zodat ook de politiek snapt dat positieve verandering mogelijk is.”

Vandaag de dag werkt het bedrijf samen met verschillende universiteiten aan AI-onderzoeken, coacht het studentenlabs en start-ups, investeert het in toekomstig talent en deelt alle kennis om zo samen met anderen verder te komen. “We willen met AI-geschikte software graag een rol spelen in de energietransitie. De enige manier waarop dat lukt, is als we onze krachten bundelen”, aldus Bakker.

Energietransitie

“Digitalisering en AI bevorderen de duurzame energietransitie door efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. AI ondersteunt bijvoorbeeld slimme netwerken, voorspelt onderhoud, optimaliseert energieopslag en bevordert energie-efficiëntie van machines. Daarnaast verbetert AI de voorspelling van hernieuwbare energieproductie en beheert gedecentraliseerde energiesystemen. AI stimuleert de groei van elektrische voertuigen en verbetert koolstofafvang en -opslag. Tot slot helpt AI beleidsmakers bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en stelt consumenten in staat duurzamere energiekeuzes te maken.”

ENTRNCE is één van de klanten van Avisi die zich met die energietransitie bezighoudt. ”ENTRNCE ontwikkelt digitale oplossingen voor de energiemarkt van de toekomst. Wij ontwikkelden voor hen een platform dat de combinatie tussen lokale groene energie en centraal ingekochte stroom wél kan maken. Hiermee kunnen gemeenten zelf elke gewenste combinatie van lokaal en centraal opgewekte energie bepalen.”

Watersysteem in kaart

In kaart brengen van kennis en kunde in het onderhoud van het watersysteem in Nederland is een ander voorbeeld van een proof of concept van Avisi. “We gebruiken AI om meer dan 6 miljoen documenten automatisch te herkennen en om digitale tweelingen te maken van blueprints. Daarmee kunnen documentatie en expertise automatisch aan assets gekoppeld worden, waardoor kennis van het onderhoud wordt veiliggesteld.”

Een digitale twin van jezelf als paspop

Ook in de kledingindustrie is duurzame transitie mogelijk: “Een enorm vervuilende industrie: bijna de helft van alle kleding wordt weggegooid of vernietigd.” Met digitalisering en AI zou je de industrie vraaggestuurd kunnen maken. “Het perfecte voorbeeld van digitalisering”, vertelt Bakker. “Met AI maak je dan een digital twin van jezelf, laat je je maten inscannen en kies je welke stijl je mooi vindt. Met deze informatie kunnen dan automatisch sets van kleding uitgezocht worden, die je vervolgens kunt bestellen. Op deze manier produceren bedrijven alleen kleding als jij daar opdracht voor geeft. Dat kost iéts meer, maar is stukken beter voor de wereld.”

Sneller dan de rest van de maatschappij

Het klinkt allemaal veelbelovend en groots. Dat ís het ook, maar volgens Bakker zitten ze nog echt in de onderzoekende fase. “We kunnen nog niet direct vooruit. Het juridische aspect werkt ons op dit moment nog een beetje tegen: de technologie ontwikkelt veel sneller dan beleidsmakers kunnen bijhouden. Zonde, want we zouden zoveel kunnen betekenen in bijvoorbeeld duurzaamheid.”

Avisi volgt alle ontwikkelingen op de voet en blijft dat de komende tijd natuurlijk doen. “We blijven bezig en sparren ook mee met bijvoorbeeld de citymarketeer van Arnhem. Samen bedenken we hoe we kennis in the loop houden en borgen. We willen onze kennis delen, van anderen leren en samen kijken hoe we de maatschappij beter kunnen maken.”

Meer over AI

1 2 3 25
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail