Artificial Intelligence Center

Artificial Intelligence Center, een ecosysteem

Op 3 oktober kwam The Economic Board bijeen en sprak over het plan om met bedrijven en kennisinstellingen verregaand samen te werken op het gebied van AI. Sindsdien is het projectbureau van de Board hard bezig dit ecosysteem vorm te geven in een mogelijk Artificial Intelligence Center.

Artificial Intelligence Center

Het bij elkaar brengen van alle kennis en ervaring van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en alle bedrijven in de omgeving, dat is het idee van dit nieuwe Artificial Intelligence Center. Dit in samenwerking met provincie en gemeenten. Het ecosysteem zou zelfs een fysieke plek kunnen krijgen in een eigen gebouw: een fysiek Artificial Ingelligence Center.

Eerste stappen

The Economic Board heeft haar medewerking aan het idee toegezegd door het project de stempel Approved by toe te kennen. Dit is de hoogst mogelijke ondersteuning die door The Economic Board geboden wordt, en zorgt er onder meer voor dat er een taskforce kan worden geformeerd.

Op dit moment is het projectbureau van de Board hard bezig om de eerste stappen in het proces te zetten. De taskforce zal bestaan uit koplopers vanuit grote bedrijven in deze regio die bezig zijn met AI. Deze groep houdt zich samen met The Economic Board bezig met de vraag: hoe kan zo’n ecosysteem er precies uitzien, welke toegevoegde waarde zoeken we?

Potentie zichtbaar maken

Alle interessante AI-ontwikkelingen in deze regio maakt The Economic Board zichtbaar met een uitgebreide communicatie-inzet. Zo is er een documentairereeks van korte filmpjes over AI gemaakt, die dieper ingaat op wat er bij Radboudumc en Radboud Universiteit en verschillende bedrijven die met AI bezig zijn, gebeurt. Daarnaast ontwikkelt de Board een interactieve kaart met alle AI-spelers in de regio, die inzicht moet bieden in het AI-landschap.

Responsible AI

De ontwikkelingen in deze regio zijn gericht op zogenoemde responsible AI, het ondervangen van vooroordelen en biases in de algoritmes. En dan vooral op de toepassing van deze principes in werkende systemen. Manifesten en gedragscodes alleen zijn niet genoeg, je moet ook kijken hoe je je idealen praktisch van kracht laat zijn in de programmeercode.

Lees hier het interview met Tibor Bosse, hoogleraar Communication Science and Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit. Hij streeft ernaar AI op een sociale en ethische manier in te zetten, zodat het ten goede komt aan de mensheid.

Praten met Den Haag

The Economic Board organiseerde onlangs  een werkbijeenkomst voor Kamerleden om ze te informeren over de stand van AI in onze regio. Op vrijdag 6 december bezochten Eerste en Tweede Kamerleden en Gelderse experts in Artificial Intelligence (AI) het Radboudumc voor een informatieve werkbijeenkomst. In de Innovation Space van het ziekenhuis kwamen de Kamerleden samen met hoogleraren, onderzoekers en ondernemers om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarbij werden er ook voorbeelden van AI in de praktijk aan de Kamerleden voorgelegd.

Meer lezen over deze bijeenkomst rondom Artificial Intelligence

Best gelezen: Centrum voor Artificiële Intelligentie om kennis te bundelen

Dit artikel is een vervolg op het artikel: Centrum voor Artificiële Intelligentie om kennis te bundelen. Daarin werd een eerste verkenning gedaan van de mogelijkheden om een regionale samenwerking op te zetten voor een Artificial Intelligence Center.

Aan het einde van 2019 kijken we welke artikelen door onze lezers het interessants gevonden werden. Waar staat de organisatie nu ten opzichte van het moment dat het artikel werd geschreven? En welke ontwikkelingen verwachten zij nog meer?

Meer 'Best gelezen van 2019'

Meer over AI

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail