European Sustainable Technology Innovation Center

Arnhem-Oost ontvangt flinke impuls van 25 miljoen euro

Ruim 1.750 particuliere woningen in Arnhem-Oost kunnen gerenoveerd en verduurzaamd worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt vanuit het Volkshuisvestingsfonds 25 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van woningen die kampen met lage energielabels, tocht, vocht en achterstallig onderhoud. The Economic Board ondersteunde de aanvraag.

Eerder leverden ook al de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en de Arnhemmers zelf een bijdrage aan dit initiatief. Met de miljoenen uit het Volkshuisvestingsfonds komt het totale bedrag voor deze woningen op 47 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden om de 1.750 particuliere woningen met de laagste energielabels te renoveren en verduurzamen. Het gaat om woningen in de wijken Geitenkamp, Klarendal, Arnhemse Broek, Presikhaaf-West en Malburgen.

Lees hier meer over investeringen in Arnhem

Extra stap in aanpak

Het Volkshuisvestingsfonds is door het Rijk opgericht om dit soort initiatieven te ondersteunen. Het helpt gemeenten te investeren in een verbetering en verduurzaming van de woonkwaliteit en leefomgeving in de meest kwetsbare gebieden in Nederland. Deze middelen ondersteunen de gemeente Arnhem om een stap te zetten in de Arnhem-Oost aanpak. Dit meerjarenplan is onderdeel van de Woondeal Arnhem-Nijmegen en richt zich op het creëren van gelijke kansen in Arnhem.

Wethouder duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp: “Het zijn deze middelen van het ministerie die ons helpen een grote noodzakelijke stap te maken in de aanpak die wij de komende decennia in Arnhem-Oost inzetten. Met het renoveren van de woningen wordt het woonklimaat gezonder en het wooncomfort beter. Het maakt een einde aan schimmelwoningen, vermindert woonlasten en maakt woningen duurzamer en toekomstbestendiger en zorgt voor een grote vermindering van de CO2-uitstoot.”

Veel voordelen

De betreffende woningen zijn grotendeels het eigendom van inwoners die zelf nauwelijks het geld hebben om hun woning te verbeteren. Verder zijn de corporaties welwillend om tegelijkertijd stevig te investeren in hun eigen woningen. Daardoor kunnen de wijken als geheel aangepakt worden. Dit komt weer ten goede van de woonkwaliteit in dit gebied.

Volgens Bouwkamp krijgen ook de openbare orde en het groen in de wijken extra aandacht: “Veel wijken in Arnhem-Oost kampen met een sleetse, stevige en verloederde openbare ruimte. Er zijn weinig plekken voor ontmoeting, sport en bewegen”, oordeelt de wethouder. Panden waar veel overlast heerst kunnen worden opgekocht en gerenoveerd om vervolgens weer via een woningcorporatie te worden verhuurd. Volgens de gemeente Arnhem gaat deze aanpak op deze manier extra banen en stageplaatsen in de wijk opleveren.

Brede steun

Vanuit de Nederlandse gemeenten was er veel belangstelling voor bijdragen uit het Volkshuisvestingsfonds. Volgens Ronald Paping, wethouder wonen van de gemeente Arnhem, is het veelzeggend dat juist deze aanvraag volledig gehonoreerd is. Het laat volgens hem zien dat de minister veel vertrouwen heeft in het plan. Daarvoor ondersteunden ook al de drie grote woningcorporaties en The Economic Board de aanvraag. Ook maatschappelijke organisaties als Rijnstad, Presikhaaf University, AM Support, Scalabor, VNO-NCW en SWOA deden datzelfde. Er stroomden zelfs berichten binnen van enthousiaste bewoners die graag met hun huis aan de slag willen.

Paping: “We zien dat er in Arnhem mensen zijn die bezig zijn met overleven in plaats van leven. Zij ervaren leefstress omdat ze niet rond komen. Ook omdat hun buurt hen niet opstuwt, maar juist omlaag trekt. Daarom was het voor ons zo belangrijk om juist daar een deal over te sluiten met het Rijk. Omdat we willen dat jongeren die opgroeien in Arnhem_oost dezelfde kansen krijgen als die in de rest van de stad.”

Meer over Arnhem

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail