Aquafarm

Aquafarm: grondstoffen oogsten in afvalwater

Zes regionale partijen ontwikkelden een nieuwe manier om afvalwater te zuiveren. Medio juni ondertekenden zij een overeenkomst om samen hoogwaardige grondstoffen te produceren uit water. Hierbij zetten zij uiteenlopende flora en fauna in als basis voor parfum, medicijnen, bouwmaterialen en dierlijk voedsel. De naam van dit prikkelende project: Aquafarm.

Nabootsen

Zij vervangen een deel van de huidige waterzuiveringen door geschakelde watercompartimenten en zo wordt het zelfreinigingsproces van natuurlijke wateren nagebootst. In elk compartiment groeien flora en fauna die het afvalwater zuiveren en tegelijkertijd minimaal één hoogwaardige stof produceren. Het gaat hier om een rijke variëteit: van algen, wieren en hogere waterplanten tot mosselen, sponzen, wormen en vissen. De opbrengst is rijk. Zo produceren sponzen eiwitten en medicijnen en leveren waterplanten naast parfum ook bio-composieten en eiwitten.

Het komende jaar werken de initiatiefnemers aan een ‘proof of principle’ op de waterzuiveringsinstallatie in Nijmegen. Hiermee maken zij de haalbaarheid en potentie van Aquafarm tastbaar. Daarna staat er een demonstratie-installatie op de planning.

Aquafarm is een initiatief van

  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Onderzoekcentrum B-WARE en Alterra Wageningen-UR
  • Waterschap Rivierenland
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
  • de initiatievenfabriek van p2 managers.
TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail