Internationale kenniswerkers infographic

Internationale kenniswerkers en studenten in de regio Arnhem - Nijmegen - Wageningen

Kenniswerkers zijn van groot belang voor de toekomstkracht van de economie in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. De kennisinstellingen, campussen, ziekenhuizen en bedrijven zijn in toenemende mate voor hun succes afhankelijk van internationale kenniswerkers. In het rapport Analyse Internationale Kenniswerkers in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen laat Buck Consultants International (BCI) zien wat het aandeel internationale kenniswerkers en studenten is en welke bijdrage zij leveren aan de regionale economie en het ondernemersklimaat.

BCI heeft een data analyse uitgevoerd t.a.v.:

  • Buitenlandse kenniswerkers
  • Buitenlandse studenten
  • Buitenlandse wetenschappers

Resultaten

Kenniswerkers

Het aantal internationale kenniswerkers uit EU-landen is de afgelopen vijf jaar met meer dan twintig procent toegenomen tot 1800. Dit ligt in lijnt met de totale groei van het aantal Europese kenniswerkers in Nederland, dat met 22 procent groeide naar 10.700. Van het totaal aantal internationale kenniswerkers in Nederland uit de EU, heeft drie procent zich in deze regio gevestigd. De stijging van de vestiging van het aantal kenniswerkers van buiten de EU is de afgelopen vijf jaar nog harder gegroeid met maar liefst 92,5 procent tot 520. Hiermee ligt het groeipercentage in de regio fors boven de groei van het aantal niet-EU internationale kenniswerkers in Nederland.

Het totaal aantal kenniswerkers dat zich in de Arnhem – Nijmegen – Wageningen regio heeft gevestigd, is naar schatting in totaal ongeveer 4.300. Het totaal aantal internationale kenniswerkers is de afgelopen jaren (2014 – 2018) gegroeid met 37 procent. Dit ligt beduidend boven het Nederlandse groeipercentage van
31 procent.

Studenten

De regio heeft in het studiejaar 2018 – 2019 meer dan 6.600 internationale studenten vanuit zowel EU- als niet-EU-landen. De meeste internationale studenten studeren aan de Wageningen University & Research, op de voet gevolgd door de Radboud Universiteit. Internationale kenniswerkers

Het aantal internationale studenten in de regio is de afgelopen zes studiejaren (2013/2014 – 2018/2019) fors gegroeid met 14,5 procent.

Kijken we landelijk, dan staat de Wageningen University & Research op de zesde plek en de Radboud Universiteit op de elfde plek als universiteit met het meeste aantal internationale studenten (#1 Universiteit Maastricht) . De Radboud Universiteit maakte de afgelopen studiejaren wel een forse groei van 59 procent door in het aantal internationale studenten. In de lijst met hogescholen staat de HAN op de zesde plek (#1 Fontys).

Internationale kenniswerkers stayrate alumniUit de Nationale Alumni Enquête 2018 blijkt dat van de afgestuurde internationale studenten aan de Radboud Universiteit 33 procent nog in Nederland woont/werkt. Daarmee ligt de stayrate voor de Radboud Universiteit boven het Nederlandse gemiddelde van bijna 25 procent. 42 procent van de internationale studenten die zijn afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en nog in Nederland wonen en/of werken, is werkzaam in de provincie Gelderland (van de WUR waren geen cijfers beschikbaar).

Afkomst

Arnhem en Nijmegen hebben dezelfde herkomstlanden in de top-3 staan (in wisselende percentage): Verenigd
Koninkrijk, België en Duitsland. Opvallend is dat Frankrijk en China een groot deel van de de Wageningse top-3 uitmaken. De nummer 3 in de Nederlandse top-3 Polen, komt niet naar voren in de top-3 van Arnhem-Nijmegen-Wageningen

Analyse Internationale Kenniswerkers in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen lezen en/of downloaden

Meer cijfers over het gemiddelde inkomen, opleidingsniveau en meer zijn te lezen in de Analyse Internationale Kenniswerkers in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Deze kunt u hieronder lezen en/of downloaden.

De Analyse Internationale Kenniswerkers in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen werd uitgevoerd in opdracht van The Economic Board in het kader van het versterken van het internationale profiel van de regio. De cijfers zullen gebruikt worden voor het verder ontwikkelen van het internationale regioplatform The Life Net* en bijbehorende programma.

*De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen blinkt uit in de sectoren Food, Health en Energy. Met de opheffing van het platform arnhemnijmegencityregion.nl is echter de digitale promotie van het vestigingsklimaat in de regio gestopt. Er is vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen grote vraag naar een dergelijk platform, dat tegelijkertijd de online zichtbaarheid van de regio vergroot. Hiervoor is het digitale platform The Life Net opgericht.

Meer rapporten van The Economic Board

Meer over AI

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail