Helixgroep Slimme Duurzaamheid gaat verder met versterken, aanjagen en communiceren

Jan Luijten ademt duurzaamheid en circulariteit. Al vele jaren zet hij zich op allerlei niveaus voor die onderwerpen in, onder andere bij de gemeente Nijmegen. Sinds eind 2019 doet hij dat ook als civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board. De ambities voor het cluster in 2021 zijn groot.

Jan Luijten ambitie slimme Duurzaamhei

Jan Luijten, civic entrepreneur, heeft grote ambities voor het cluster Slimme Duurzaamheid in 2021.

Ik vind het heerlijk om in het veld te werken met ondernemers, onderwijsinstellingen en studenten. De hoofdlijnen bewaken en strategisch handelen, daar voel ik me goed bij”, zegt Jan Luijten over zijn rol als civic entrepreneur. De thematiek boeit hem. “Ik geloof er echt in dat dit de economie van de toekomst is. Dit decennium zal in het teken staan van concurreren op onder andere duurzaamheid en technologische innovatie. Om welke sector het ook gaat: wie in kan spelen op de digitalisering, klimaat en de circulaire economie, is toekomstbestendig.”

Het afgelopen jaar stond voor het cluster Slimme Duurzaamheid nog vooral in het teken van de noodzakelijke voorbereidende stappen. “We zijn bezig geweest met plannen maken en afstemmen, vooral in samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en de provincie Gelderland. We stelden een strategisch en tactisch plan op. Die stappen kun je nu eenmaal niet overslaan. Tegelijkertijd hielden we ons ook al met projecten bezig en maakten daarmee in een paar gevallen een mooie start. Met name met het kenniscentrum circulair bouwen, met de elektronicahub van afvalverwerker Dar en de Circulaire Raad Rijk van Nijmegen.”

Ik geloof er echt in dat dit de economie van de toekomst is. Dit decennium zal in het teken staan van concurreren op onder andere duurzaamheid en technologische innovatie.
Jan Luijten, civic entrepreneur Cluster Slimme Duurzaamheid

Op de kaart

Het cluster heeft drie centrale opdrachten, geeft Luijten aan. “Ten eerste, en misschien wel als belangrijkste, moeten we zorgen voor een structuurversterking en het bouwen van een ecosysteem voor missiegerichte innovatie waarin aanwezige kennis, kunde en creativiteit beter verbonden wordt met complexe duurzaamheidsvraagstukken. Vanuit meerdere kanten is die vraag er. De tweede opdracht is het aanjagen van businesscases. We maken daarbij een keuze tussen de projecten en helpen die op weg door bijvoorbeeld aanjaaggeld te organiseren. De derde doelstelling is communiceren, zodat we onszelf als regio beter op de kaart zetten richting het Rijk en Europa. Zichtbaarheid is heel belangrijk met het oog op allerlei fondsen die de komende tijd vrijkomen. En voor het vestigingsklimaat is het van groot belang dat we laten zien dat er hier een goed ecosysteem is in een groene omgeving.”

Aan de hand van die drie opdrachten wil het cluster Slimme Duurzaamheid het organiserend en investerend vermogen van de regio verbeteren. “Het organiserend vermogen kan veel beter. We hebben een groot aantal kennisinstituten van enorm hoog niveau, maar ze zijn niet altijd goed verbonden met de vraagstukken die er zijn rondom klimaatadaptatie en circulariteit. Het investerend vermogen verbeteren is eveneens van belang. We moeten op alle lijstjes komen te staan, mensen van buiten de regio moeten het gevoel hebben dat het hier allemaal gebeurt en dat we in de startblokken staan.”

We moeten op alle lijstjes komen te staan, mensen van buiten de regio moeten het gevoel hebben dat het hier allemaal gebeurt en dat we in de startblokken staan
Jan Luijten, civic entrepreneur cluster Slimme Duurzaamheid

Projecten

Een van de belangrijkste doelstellingen van het komende jaar is het vormgeven van het Living Lab Delta Oost, een verzameling van publieke en private partijen die betrokken zijn bij lopende projecten en initiatieven in het verstedelijkt rivierengebied. “Het bouwen van een Living Lab is niet makkelijk, het is een beschermde titel die onderhevig is aan spelregels. In eerste instantie verbinden we in dat Living Lab vier projecten: de stationsomgeving in Nijmegen, klimaatadaptatie in en rondom het centrum van Arnhem,  het circulaire ecosysteem in Duiven en de voedselstrategie in Lingewaard. In 2021 gaan we die structuur neerzetten.”

Daarnaast wil Luijten met het cluster in 2021 een aantal concrete nieuwe projecten ondersteunen. “Er moet een start worden gemaakt met circulair bouwen, leren en opleiden”. Daarnaast zijn er plannen voor een kennisconsortium voor circulaire grond-, weg- en waterbouw. “Als we dat dit jaar voor elkaar kunnen krijgen, naast de projecten in het Living Lab, ben ik een tevreden mens.”

De samenwerking met de Groene Metropoolregio, het nieuw opgezette samenwerkingsorgaan van achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen, en de provincie verloopt prima, beschrijft hij. “Dat zie ik echt als een driehoek. Iedereen doet waar het goed in is. De overheid moet agenderen, initiatieven op weg helpen en zelf duurzaamheid uitvragen. Wij zijn met The Economic Board goed in het mobiliseren van ondernemers en kennisinstellingen op maatschappelijke opgaven.”

Meer over de ambities van The Economic Board

Meer over Slimme Duurzaamheid

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail