Alliander kantoor

Alliander zet AI in voor energietransitie

De Radboud Universiteit (RU), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Oost NL zijn een Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science aan het opzetten. Samen zetten universiteit, hogeschool en ontwikkelingsmaatschappij in op een netwerkorganisatie. Alliander zit met het hoofdkantoor in Arnhem en praat mee over de vorm die het centrum zou kunnen krijgen. Het energienetwerkbedrijf werkt zelf ook hard aan oplossingen met kunstmatige intelligentie.

De grootste uitdaging

Voor Alliander is de grootste uitdaging de energietransitie. In stijgend tempo komen overal zonnepanelen te liggen en die zorgen voor een ander gebruik van het elektriciteitsnet. De energie kan nu ineens twee richtingen opstromen.
Sowieso moet het netwerk uitgebreid worden omdat aardgas, benzine en diesel verdwijnen als energiebron en duurzaam opgewekte elektriciteit dit voor een belangrijk deel gaat overnemen. Afhankelijk van het scenario betekent dit twee tot zes keer zoveel elektriciteitsverbruik door bedrijven en huishoudens in de toekomst.

Een uitgebreider en efficiënter netwerk is dus hard nodig, terwijl er tegelijkertijd een groot tekort aan technisch geschoold personeel is. Hierdoor zijn innovatie en digitalisering onmisbaar.

Intelligent net

Om op korte termijn toch het hoofd te bieden aan de stijgende hoeveelheid werk, zet Alliander kunstmatige intelligentie in om het net slimmer te maken.

Jacco Heres is data scientist bij Alliander en vertelt hoe artificiële intelligentie en data science hierbij een rol spelen: “We zetten bijvoorbeeld machine learning in voor zogenoemd predictive maintenance. Als je patronen kunt vinden in slijtage van de kabels, kun je defecten vóór zijn. Je kunt hier bijvoorbeeld een monitoringssysteem als Smart Cable Guard ophangen, een slim systeem dat stroomstoringen zelfs kan voorkómen. We kijken daarbij naar factoren als: hoeveel stroom gaat er door de kabel, in wat voor grondsoort ligt deze.”

Ook gebruikt Alliander korte termijn-voorspellingen voor piekbelastingen. Op die drukke momenten kunnen grote bedrijven tegen betaling dan meer of minder stroom afnemen of opwekken om voor een gebalanceerd net te zorgen.

-> Lees meer over de flexibiliteitsmarkt in Nijmegen

De impact van de energietransitie bepalen

Met het rekenmodel Andes wordt de belasting van alle netten doorgerekend, vanaf de grote verdeelstations tot in elke straat, in verschillende scenario’s, tot veertig jaar vooruit. Een van de onderdelen van het model is het bepalen waar de grootste kans is dat mensen zonnepanelen gaan installeren. Dit gebeurt door allerlei data te combineren: is het dak geschikt, zijn de bewoners eigenaar van het pand, hebben de buren al panelen?

Een centrum voor uitwisseling van kennis

Heres ziet veel voordelen in een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen rond kunstmatige intelligentie en data science. Zo’n zwaartepunt trekt stagiairs en dus potentiële werknemers aan, omdat er hier veel interessants gebeurt. De studenten nemen de nieuwste kennis mee naar Alliander en andersom geven medewerkers van Alliander bijvoorbeeld gastcolleges. Ook bedrijven kunnen elkaar veel leren, de ervaring van de één kan heel nuttig zijn voor de ander.

Meer over het Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science

TwitterLinkedInEmail