Akte van Oost

Akte van Oost: deze punten vormen de kracht van Oost-Nederland

De Akte van Oost, ook wel het Stembusakkoord genoemd in de volksmond, is onderdeel van de campagne Nederland Slim Benutten. In de Akte van Oost staan de opgaven en oplossingen die in Oost-Nederland worden geïnitieerd en ondersteund, en die de komende jaren de steun verdienen vanuit politiek Den Haag. Voor de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen zijn punt 2, ruimte voor sleuteltechnologieën, en punt 4, ruimte voor energietransitie, van groot belang. Lees alle punten uit de Akte van Oost onderaan dit artikel.

De Akte is ook ondertekend door landelijke politici afkomstig uit Oost-Nederland en de regio, zoals Rob Jetten (D66), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Charlotte Brand (PvdA).

Ruimte voor sleuteltechnologieën

In Oost-Nederland vinden toonaangevende wetenschappers, kennisinstellingen en onderwijs elkaar op het gebied van artificial intelligence (AI), medische technologie, nanotechnologie, fonotica en robotica. In de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen bevindt zich rondom de Radboud Universiteit en het Radboudumc een sterk AI-cluster met diverse ICAI-labs dat zich verenigt in het initiatief AI for Life Center. Nijmegen en omgeving staat bekend als Health- en Hightech-stad, waar met initiatieven zoals het CITC gewerkt wordt aan nieuwe toepassingen op het gebied van chipintegratie en het verbinden van het onderwijs.

Ruimte voor energietransitie

In Oost-Nederland bevindt zich een groot aantal initiatieven op het gebied van lokaal energie produceren, opslaan en verdelen. In de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen speelt Arnhem en omgeving een belangrijke rol in het aanjagen van ontwikkelingen in het energiecluster, die nodig zijn voor de energietransitie. Met de komst van Connectr neemt de regio een nog sterkere positie in met het bedenken, testen en ontwikkelen van innovatieve energietoepassingen met als doel om die naar de praktijk te brengen. In de gemeente Lingewaard streeft men met NEXTgarden naar een volledig energieneutraal tuinbouwgebied.

Akte van Oost

Naast de onderwerpen sleuteltechnologieën en energietransitie is in de Akte van Oost ook aandacht voor de positie van Oost-Nederland ten opzichte van het Duitse achterland. Daarvoor zijn goede, betrouwbare en snelle (trein)verbindingen met Duitsland nodig. Vanuit de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen wordt – onder andere samen met regio Amsterdam – al jaren gepleit voor het verbeteren van de bestaande ICE-verbinding Amsterdam-Arnhem-Frankfurt en het verkennen van een snelle ICE-verbinding naar Berlijn. In de Akte van Oost staat daarnaast de vooraanstaande positie van het landsdeel genoemd op het gebied van voedsel en voeding. De kennis concentreert zich vooral rondom regio Foodvalley, maar in de cross-over met gezondheid wordt er al veel samengewerkt met de regio Arnhem – Nijmegen en liggen er meer kansen. Een bekend voorbeeld daarvan is het OnePlanet Research Center.

Nederland Slim Benutten

De provincies Gelderland en Overijssel slaan met de campagne Nederland Slim Benutten de handen ineen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Oost-Nederland wil hiermee laten zien welke mogelijkheden hier liggen en aan de rest van Nederland geboden worden. Ook streven ze naar een evenredige vertegenwoordiging uit Oost-Nederland in de nieuwe Tweede Kamer. De regio’s Arnhem – Nijmegen en Foodvalley maken beide onderdeel uit van de campagne die onder meer bestaat uit een website, bijeenkomsten voor (Kandidaat-)Kamerleden over onder meer de energie-ambities van de regio, de webcast de Kracht van Oost op 4 maart en het akkoord De Akte van Oost.

Meer over de Nederland Slim Benutten

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail