Agroforestry-Notenpark ‘t Zand

Onderzoek korte keten voor noten van start

NEXTgarden is gestart met het ontwerpen van een korte voorzieningsketen voor de productie en verwerking van wal- en hazelnoten in Agroforestry-Notenpark ‘t Zand. Streekproducent De Zandse Notengaard bouwt gezamenlijk met partners en met subsidie van de provincie Gelderland een netwerk en onderzoekt de mogelijkheden en kansen voor deze keten.

Agroforestry-Notenpark ‘t Zand

Tuinbouwgebied ’t Zand in Huissen

In tuinbouwgebied ’t Zand in Huissen is een herontwikkeling gaande. Oude kassen en stallen worden afgebroken. Tien procent van de grond die vrij komt, wordt gebruikt voor huizenbouw. De rest moet ontwikkeld worden met landschappelijke waarden, zodat het er misschien weer net zo uit gaat zien als decennia geleden. Daaruit is het idee ontstaan om een notengaard te ontwikkelen. Dit brengt veel maatschappelijke meerwaarde met zich mee. Vroeger stonden er in dit gebied ook veel notenbomen. De grond is er heel geschikt voor.

Samen met drie andere partners nam streekproducent de Zandse Notengaard het initiatief voor de korte notenketen. De gemeente Lingewaard is aangesloten bij het project in verband met het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid van ’t Zand, dat deel uitmaakt van NEXTgarden. Daarnaast is Van Hall Larenstein betrokken voor het landschapsontwerp en CropEye als penvoerder, projectleider en deskundige op het gebied van noten.

Gecombineerd met de ligging en de aanwezigheid van kennisinstellingen werken we hier samen aan concrete initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken

Van Australië naar NEXTgarden

Op dit moment halen we bijna alle noten uit landen als Turkije, USA en Australië waarbij we gebruik maken van diverse tussenschakels. Dat staat haaks op de doelstelling van NEXTgarden om de druk op de leefomgeving substantieel af te laten nemen en een alternatief verdienmodel voor boeren en tuinders te ontwikkelen.

Dit wil men in het gebied realiseren door middel van structurele veranderingen van het landbouw- en het voedselsysteem. Om die reden werkt ’t Zand daarom met agrarische ondernemers samen in het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de notenketen. “De korte voorzieningsketen past binnen de speerpunten van NEXTgarden. We zien hier duurzame, ecologische en economische kansen voor de teelt, verwerking en afzet van noten. Daarmee kunnen we veel kennis en ervaring opdoen die gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van het gebied”, aldus wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard.

Revival van de Nederlandse noot

Voorheen is de professionele notenteelt in Nederland nooit van de grond gekomen. “We zijn bezig met een opleving van de Nederlandse noot”, vertelt Herman Janssen, eigenaar van de Zandse Notengaard en tevens oud-ondernemer in de levensmiddelenindustrie. Hij wil deze ontwikkeling graag stimuleren:

Met mijn vijftig notenbomen ga ik aan de slag met de productie en de verwerking van noten. Niet zozeer om dat straks ook te gaan uitvoeren, maar om de mogelijkheden te onderzoeken. Daarvoor is een bepaald volume nodig. Ik ben daarom op zoek naar ondernemers die in willen stappen. Denk aan cateringbedrijven, bakkerijen en landwinkels, maar ook aan koks. Hen kan ik adviseren over verschillende rassen en hoe je noten en producten als notenolie kunt gebruiken. Daar hoort ook proeven bij. Het is immers de bedoeling dat dit lekkere en gezonde product straks op de menukaart komt te staan.”

Slimme, rendabele, duurzame keten

Op dit moment wordt met de eigenaren van ‘t Zand gesproken over de samenwerkingsvorm voor de keten. Gedacht wordt aan een coöperatie. Lokale bewoners praten mee over hoe de korte keten eruit moet zien en hoe de afzet van noten georganiseerd en gestimuleerd kan worden. Tevens kijkt men vooruit naar mogelijke uitbreiding van het gebied binnen de Lingewaard.

Janssen: “De pilot start met een half hectare, maar het kan uitgroeien tot tientallen hectaren. De productie van noten is bijvoorbeeld een mooie activiteit voor boeren die hun activiteiten willen terugbrengen.” Dat past ook in de visie van NEXTgarden, dat met een omvang van 735 hectare volop beschikt over ruimte en faciliteiten voor uitbreiding van en initiatief voor succesvolle bedrijven. Sluiter vult aan: “Deze regio leent zich perfect voor ondernemers. Gecombineerd met de ligging en de aanwezigheid van kennisinstellingen werken we hier samen aan concrete initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken.”

Meer over NEXTgarden

TwitterLinkedInEmail