Aardgasvrije wijken; verduurzamen energievoorziening

Wat gaat er in ‘proeftuinen’ Dukenburg en de Benedenbuurt gebeuren?

De wijken Dukenburg in Nijmegen en de Benedenbuurt in Wageningen horen bij de ‘proeftuinen’ voor het programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat houdt het precies in en wat gaat er nu gebeuren?

Om hoeveel wijken en hoeveel geld gaat het?

De overheid heeft 27 gemeenten uit het hele land geselecteerd. Zij krijgen subsidie om een wijk aardgasvrij te maken. Ze zijn gekozen uit 74 gemeenten die een aanvraag hadden ingediend.

In totaal verdeelt de overheid 120 miljoen euro. Dukenburg krijgt 4,8 miljoen, zo staat op de site van de gemeente Nijmegen. Het bedrag dat de Benedenbuurt krijgt is niet officieel naar buiten gebracht, maar zal waarschijnlijk van vergelijkbare grootte zijn.

Waarom aardgasvrije wijken?

Het programma Aardgasvrije Wijken is bedoeld om ervaring en kennis op te doen. De regering heeft de stip op de horizon gezet dat we in 2050 helemaal van het gas af moeten zijn. In 2030 moeten al 2 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Door minder aardgas te gebruiken wordt de CO2-uitstoot teruggebracht en dat is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het ontzien van de provincie Groningen voor gaswinning is een tweede belangrijke reden.

Wat gaat er nu gebeuren in Dukenburg en de Benedenbuurt?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor het delen van kennis een speciaal programma voor de gemeentes ontwikkeld. Daarnaast gaan het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW) aan het programma meehelpen. Maar de gemeentes kunnen er op hun eigen manier invulling aan geven.

In Nijmegen werken winkelcentrum Dukenburg, Alliander N.V. en de woningcorporaties De Gemeenschap, Portaal, Standvast Wonen, Talis en WoonGenoot samen aan het plan. Er komt een warmtenet: een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. Daar worden de woningen, nadat ze ‘aardgasvrij klaar’ zijn gemaakt, op aangesloten. Het warmtenet moet 5.600 woningen van warmte kunnen voorzien. In het hele stadsdeel moeten uiteindelijk 9.000 woningen aardgasvrij worden.

Ook in Wageningen komt er een warmtenet. Eerst gaan daar de komende tijd speciale teams bij de bewoners langs om hen te informeren en enthousiast te maken voor de plannen. De onlangs opgerichte coöperatie Warmtenet Oost Wageningen gaat in het plan samenwerken met de Woningstichting en de gemeente om het warmtenet aan te leggen.

Gaat dit de bewoners geld kosten?

Officiële instanties zijn erg blij met de toekenning, maar in de reacties van bewoners zit soms ook scepsis opgesloten. Gaat het hen dit onderaan de streep geen geld kosten? Theo de Bruijn, de voorzitter van de coöperatie Warmtenet Oost Wageningen, zei in De Gelderlander: “Het is onze doelstelling dat bewoners het liefst kosteloos van het gas af gaan bij de overstap naar een warmtenet.’’ In Nijmegen is met woningcorporaties afgesproken dat de woonlasten niet duurder mogen worden. Het zou kunnen dat de huren iets stijgen, maar dat is weg te strepen met de lagere energielasten, belooft de gemeente.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail