Aardgasvrij Dukenburg

Nijmegen steekt veel energie in aardgasvrij Dukenburg

Als European Green Capital 2018 en regionale koploper in de warmtetransitie steekt Nijmegen haast vanzelfsprekend veel energie in de verdere verduurzaming van de stad. Zo startte onlangs het traject Aardgasvrij Dukenburg. Zwanenveld is de eerste buurt in Dukenburg die de komende jaren gefaseerd overstapt op een nieuwe, alternatieve energiebron.

De keuze van Nijmegen om de 4,8 miljoen euro uit het programma ‘Aardgasvrije Wijken’ juist in Dukenburg te besteden, is geen toevallige, vertelt Pieternel Blankenstein. Zij is namens de gemeente verantwoordelijk voor het strategisch omgevingsmanagement ‘Aardgasvrije Wijken Nijmegen’.

Lees hier meer over het programma ‘Aardgasvrije Wijken

Ze vervolgt: “Voor Dukenburg ligt er niet alleen een uitdaging op energiegebied, maar ook op sociaal terrein. We spreken veel mensen, dus kunnen we thema’s als werk of eenzaamheid in kaart brengen en meenemen in onze aanpak om de leefbaarheid te verbeteren. In wijken zonder sociale component koppelen we het energievraagstuk aan andere thema’s, zoals aanpassingen in de fysieke omgeving.”

Voor Dukenburg ligt er niet alleen een uitdaging op energiegebied, maar ook op sociaal terrein

Ideale startmotor

Met het subsidiegeld voor een aardgasvrij Dukenburg wil Nijmegen in eerste instantie 828 corporatiewoningen in Zwanenveld, Meijhorst, een klein deel van Lankforst én ongeveer 90 winkels in winkelcentrum Dukenburg van het gas af halen. “Woningcorporaties zijn voor ons belangrijke samenwerkingspartners in de stedelijke warmtetransitie”, vertelt Blankenstein. “Ze vertegenwoordigen een groot woningvolume, wat het maken van gezamenlijke afspraken vergemakkelijkt.”

Hoe het Dukenburgse alternatief van aardgas er straks uit zal zien, staat officieel nog niet vast. Wel onderzoekt de gemeente momenteel de (financiële) haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet, vergelijkbaar met de voorziening in Nijmegen-Noord. Pieternel: “Komt er een warmtenet, dan worden op termijn 5.600 van de 9.000 woningen in Dukenburg op deze manier van warmte voorzien. Voor de andere woningen wordt gekeken naar andere warmtebronnen.”

De energietransitie raakt mensen heel direct

Bewonerscommunicatie

Intussen staat in Zwanenveld het thema aardgasvrij prominent op de agenda (www.nijmegen.nl/aardgasvrij). Zwanenveld is proeftuin in het project aardgasvrij Dukenburg en gaat als eerste wijk in Dukenburg van het aardgas af gaat. De wijkavond eind oktober 2019 was dan ook drukbezocht. Tijd om door te pakken voor gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand die de komende twee jaar gebruikt om met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en Liander een wijkwarmteplan op te stellen.

In het plan staat onder meer welke nieuwe energiebronnen voor welke type woningen geschikt zijn, en wat er aan woningen moet gebeuren om ze aardgasvrij te maken”, vertelt Pieternel. “De energietransitie raakt mensen heel direct. Trajecten zijn complex, omdat per wijk opgaven en mogelijkheden verschillen. Daarom zetten we vol in op bewonerscommunicatie.”

Regionale energie

Mede die complexiteit vraagt om een regionale idee-uitwisseling tussen gemeenten en andere stakeholders. Pieternel: “In het kader van het provinciale initiatief ‘Wijk van de Toekomst’ heb ik veel contact met collega’s van andere dorpen en steden. Laatst hoorde ik hoe ze in Presikhaaf (Arnhem) sport en huiswerkbegeleiding koppelen aan voorlichting over duurzaamheid en de aardgasvrije wijk. Een mooi voorbeeld. Verder hebben we in de regio Nijmegen het Loket Duurzaam Wonen Plus opgezet om huiseigenaren te helpen bij de verduurzaming van hun woning. Vermeldenswaard is ook de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een traject waarbij op regionaal niveau wordt bedacht hoeveel energie we nodig hebben, waar we die duurzaam opwekken en hoe we daarin als regio samen kunnen optrekken.”

Wij spraken met Nicole Olland, procesregisseur Regionale Energie Strategie, over de impact van RES voor de regio Arnhem – Nijmegen. Lees het hele interview hier.

Meer over de gemeente Nijmegen

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail