Werken aan economische structuurversterking: ondersteuning van projecten en initiatieven door iconische en randvoorwaardelijke clusters

In 2025 als Lifeport the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.’ Dat is de missie die The Economic Board voor de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen voor de komende jaren heeft geformuleerd in haar Strategisch Plan 2020 – 2025 en waar in het Tactisch Plan 2020 – 2025 verder vorm wordt gegeven. We zetten daarbij in op economische structuurversterking en het verbeteren van de koploperspositie van de regio. Hoe profiteren regionale projecten en initiatieven hiervan? Dat maken we in bovenstaande animatie inzichtelijk. Meer weten? Lees dan hieronder verder.

Economische structuurversterking

We geven onze missie verdere gestalte in samenwerking met de triple helix: het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden. Dat doen we door met clusters economische kansen te signaleren, en deze te verbinden aan ideeën en projecten in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.

Daarbij zetten we in op onze speersectoren met twee iconische clusters: Health, Hightech, Food, en Energy. Zij worden ondersteund door vijf randvoorwaardelijke clusters: Slimme Duurzaamheid, Lobby, Acquisitie, Arbeidsmarkt en Bruisende Regio.

Onze structuurversterkende programma’s hebben een gerichte focus, minimale omvang en triplehelix-status. Kennis en kunde zijn met elkaar verbonden, waarbij de overheid vooral faciliteert, zodat netwerken in staat zijn om samen het verschil te maken.
John van Sambeek, civic entrepreneur Health, Hightech, Food

Deze clusters bestaan uit:

  • Een civic entrepreneur, die de rol vervult van coördinator, verbinder en aanjager;
  • De helixgroep, die bestaat uit betrokkenen uit de triple helix die nauw verweven zijn in het regionale netwerk rondom het speerpunt;
  • Ambassadeurs, ofwel leden van de board, dan wel andere regionale bestuurders.

Aanmelden projecten en initiatieven

Om economische clustervorming te stimuleren en zo de economische structuur in de regio te versterken, kunnen initiatiefnemers concrete (markt)initiatieven, projecten en programma’s indienen voor ondersteuning door The Economic Board. The Economic Board ondersteunt het initiatief door te helpen met toegang tot een sterk netwerk, het creëren van marktkansen, het uitwisselen van kennis, mogelijke cofinanciering of toegang tot de Investeringsagenda.

Heb jij een initiatief of project dat bijdraagt aan de ambities van de regio? En heb jij baat bij een groter netwerk en meer bekendheid, kennis en kunde of financiële mogelijkheden?

  1. Meld het project bij de civic entrepreneur van het relevante cluster, via een lid van de helixgroep of direct bij The Economic Board;
  2. De civic entrepreneur doet eerste check op criteria en zorgt voor een fiche van project;
  3. De civic entrepreneur legt het project voor aan de helixgroep;
  4. De helixgroep weegt en beoordeelt het project;
  5. Na positieve beoordeling van de helixgroep wordt het project voorgelegd aan board;
  6. Na positief advies van de board kwalificeren projecten zich voor ondersteuning, cofinanciering en/of plaatsing op Investeringsagenda

Voorbeelden en eerste ervaringen

De helixgroepen en de board hebben in 2020 de eerste ervaringen opgedaan met het doorlopen van het stappenplan nadat initiatieven waren aangedragen. In de eerste ronde is een aantal grote projecten voorgelegd aan de board.

Deze zijn na een positief advies van de board verder begeleid door de civic entrepreneurs en bevinden zich nu in een eerste fase. Het gaat om de projecten acceleratieprogramma imec.istart (cluster Health, Hightech, Food), Connectr Energy Innovation Lab (cluster Energy) en Living Lab Delta Oost (cluster Slimme Duurzaamheid).

Onze civic entrepreneurs

Jan Luijten portret

Jan Luijten

Civic entrepreneur cluster Slimme Duurzaamheid

Jan Luijten is civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid. Jan werkt verder als senior adviseur duurzame ontwikkeling bij de gemeente Nijmegen.
John van Sambeek portret

John van Sambeek

Civic entrepreneur cluster Health, Hightech, Food

John van Sambeek is civic entrepreneur voor het cluster Health, Hightech, Food. Hij is strategisch manager regionale economische ontwikkeling bij het Radboudumc.

Meer over The Economic Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail