De vierde industriële revolutie is in volle gang; technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Verreweg de meeste beroepen blijven bestaan, maar ze veranderen wel drastisch. Machines nemen ons werk uit handen en daarvoor moet je nieuwe kennis opdoen. Tegelijkertijd ontstaan er ook helemaal nieuwe banen en vakgebieden.

Had je tien jaar geleden wel eens gehoord van dataverpleegkunde, energieplanologie of neuromarketing?

In deze serie lees je regelmatig over een nieuw beroep of opleiding in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen.

Data-ethicus

Met de groeiende hoeveelheid data die wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt is er steeds meer behoefte aan professionals die zich bezighouden met de ethische implicaties hiervan. Vooral bij de grotere bedrijven en overheden groeit de relevantie.

Omdat wetgeving vaak achter de techniek aanloopt en juridische toetsing niet altijd uitsluitsel biedt, worden ethische toetsingen belangrijker. In dit beroep komen big data, filosofie, privacy, wetgeving en een visie op de maatschappij samen.

Adoptie en acceptatie

Dr. Mark Ryan, filosoof en data-ethicus aan Wageningen University & Research: “De ontwikkeling van digitale technologie voor de agri-foodsector (zoals AI, robots, Internet of Things of digital twins) roept vaak ethische en maatschappelijke vragen op. Deze vragen worden vaak pas laat in het innovatieproces gesteld, als de ontwikkeling van de technologie af is en het product op de markt komt.

Maar op dat moment is het vaak te laat om nog substantiële dingen aan de technologie te veranderen. Als eindgebruikers bezwaren zien terwijl de technologie al klaar is, zal de adoptie en acceptatie ervan moeizaam verlopen.”

Maatschappelijke en ethische waarden

“Verantwoord innoveren heeft als doel om al in een vroeg stadium van de innovatie te reflecteren op maatschappelijke en ethische waarden. Hiervoor maken we vaak gebruik van ethische bronnen, zoals principes, gedragscodes en rechten. Maar ons primaire doel is de reflectie stimuleren van ontwikkelaars van innovatie en maatschappelijk betrokkenen, zodat zij nadenken over wat hun innovatie ‘goed’ maakt. Dit is wat we bedoelen met ‘verantwoord’ innoveren.”

(Bron: wur.nl)