De vierde industriële revolutie is in volle gang; technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Verreweg de meeste beroepen blijven bestaan, maar veranderen drastisch. Machines nemen ons werk uit handen en tegelijkertijd ontstaan nieuwe banen. 

Had je tien jaar geleden wel eens gehoord van functies als dataverpleegkundige, energieplanoloog of neuromarketeer?  

In deze serie lees je regelmatig over een nieuw beroep of opleiding in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen. 

Neuromarketeer 

Wat gebeurt er in het hoofd van een consument wanneer hij of zij een keuze maakt? Deze vraag staat centraal bij neuromarketing, waarbij je gebruik maakt van kennis die is opgedaan uit hersenonderzoek en consumentenpsychologie.  

Kim Pennings, docent marketing & neuromarketing aan HAN University of Applied Sciences: “Neuro-onderzoek en beïnvloedingstechnieken worden steeds meer ingezet binnen de marketing. Consumenten maken 95% van hun keuzes onbewust en dat gebeurt met een gigantische snelheid. Wetende dat we gemiddeld maar een paar seconden met advertenties in aanraking komen en binnen enkele seconden beslissen of we ergens wel of niet voor kiezen, betekent dat dus dat we te maken hebben met het onbewuste deel van het brein.
Bevindingen vanuit neuro-onderzoek leren ons hoe we onbewust kiezen en reageren. Met beïnvloedingstechnieken vanuit de neurowetenschap proberen we hierop in te spelen en consumenten te sturen.” 

Rol van het brein 

“Dat is ook wat wij onze studenten leren in onze minor ‘Neuromarketing in customer experience’ vanuit de opleiding Commerciële economie. We leren ze de achtergrond van het keuze- en beslissingsproces, de rol van het brein hierin en technieken om dit proces te beïnvloeden. Data zijn hierin zeker belangrijk, omdat het belangrijk is te meten wat de effecten zijn. Zo kunnen we marketingacties blijven evalueren en optimaliseren. Data vormen een belangrijke output van en input voor beslissingen en optimalisaties.”