De vierde industriële revolutie is in volle gang; technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Verreweg de meeste beroepen blijven bestaan, maar ze veranderen wel drastisch. Machines nemen ons werk uit handen en daarvoor moet je nieuwe kennis opdoen. Tegelijkertijd ontstaan er ook helemaal nieuwe banen en vakgebieden.
Had je tien jaar geleden wel eens gehoord van dataverpleegkunde, energieplanologie of neuromarketing?

In deze serie lees je regelmatig over een nieuw vakgebied, beroep of opleiding in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen.

Dataverpleegkunde

We verzamelen steeds meer medische gegevens van patiënten. Een dataverpleegkundige verzamelt, analyseert en interpreteert deze gegevens. Hij/zij werkt samen met andere zorgverleners, zoals artsen, om op basis van deze data de zorg van patiënten te verbeteren.

In de woorden van Pieter van Weijen, CEO van het Wageningse inn4cure: “Ons bedrijf verbindt slimme technologie met professionele zorgverlening (thuiszorg, ouderenzorg, wijkverpleging). Met behulp van thuismonitoring helpen we mensen om beter om te gaan met hun chronische ziekte of, liever nog, gezond te blijven. Wij geven informatie en adviezen op basis van hun eigen gegevens. Die gegevens kunnen ze ook delen met familie, mantelzorgers en zorgverleners. Op die manier bouwen we samen een netwerk van steun en zorg. ‍Zo zorgen we ervoor dat er minder mensen in de zorg belanden, omdat we problemen voorkómen of op tijd aanpakken.”

Medische zorg thuis

“Met een smartwatch worden thuis continu zes vitale lichaamsfuncties gemeten (bloeddruk, hartslag, temperatuur, zuurstofgehalte, respiratie en slaap). De uitslagen worden via een smartphone naar het platform gestuurd. Als het niet goed gaat, krijgt de gewenste contactpersoon een bericht (alert). Dan kan hij of zij de juiste hulp inschakelen, online of offline. Alleen wanneer de waarde afwijkt van de norm wordt een alert aangemaakt. Dus: geen signaal, alles vitaal!”

Technologie voor Gezondheid

Lees meer over het lectoraat Technologie voor Gezondheid aan de HAN

Online cursussen

Meer weten over data en zorg?
Bekijk hier de gratis online cursussen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.