Het project Carrièreswitch van de HAN is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd tot zogeheten ´koploper´. Daardoor maakt het deel uit van het Koplopernetwerk. Doel van het project is om mensen vanuit andere sectoren om te scholen tot verpleegkundige en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van het tekort aan zorgpersoneel, zo legt initiatiefneemster Femke Donderwinkel uit.

Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk waar zorg, welzijn, onderwijs, overheid en partners uit andere sectoren bij elkaar komen om samen te werken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën. Behalve aan dat netwerk doet de deeltijdopleiding Verpleegkunde van de HAN al langer mee aan het project FastSwitch, een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van de publieke hogescholen in Nederland.

Femke Donderwinkel, initiatiefneemster van het project Carrièreswitch en coördinator hbo-v op de HAN, laat weten dat deelname aan beide netwerken erg waardevol is. Niet alleen voor de HAN zelf, maar juist voor de zorg in het algemeen. “Samenwerken en kennisdelen met anderen is heel belangrijk. Dat geldt ook voor publiciteit voor het onderwerp. Hierdoor krijgen we meer bekendheid en wellicht navolging in andere regio’s. We voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van tekorten in de zorg.”

Leerwerkplekken

Het project Carrièreswitch werd in 2018 opgestart door de HAN en 15 zorgorganisaties in de regio Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek. Vanwege FastSwitch werkt de HAN daarin nu ook samen met de onderwijsinstellingen Saxion, Windesheim, Zuyd Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en Inholland. Het doel is om voldoende leerwerkplekken te creëren voor potentiële carrièreswitchers en deze daarna op te leiden tot goede HBO-verpleegkundigen. Donderwinkel: “Bij open dagen kwamen we vaak gemotiveerde werkende mensen tegen die graag de deeltijdstudie verpleegkunde wilden gaan doen. Daarvoor is een leerwerkplek nodig. Tot onze verbazing konden ze die vaak niet vinden. Terwijl zorgorganisaties toch staan te schreeuwen om mensen. Hoe dat kan? Een stukje conservatisme of gebrek aan durf, denk ik. Een havist begint aan een HBO-V-opleiding, dus waarom zou een bankwedewerker met HBO werk- en denkniveau dat niet kunnen?”

Dus ontwikkelde de HAN een deeltijdopleiding op HBO-niveau, waarbij veel nadruk ligt op de koppeling met de praktijk. De studenten krijgen één, twee of drie dagen per week les. Inmiddels leidt de HAN op die manier 40 carrièreswitchers per jaar op tot HBO-verpleegkundige. De eerste groep is al afgestudeerd. “Een groot deel van de mensen dat aan de opleiding begint, doet het heel goed. Ze zijn erg gemotiveerd. Ze maken een weloverwogen keuze, zijn daarbij vaak bereid om salaris in te leveren en nemen door hun andere loopbaan ook nuttige en waardevolle ervaring mee naar de zorgsector.”

Ze spreekt daarom van een win-win-situatie: “Mensen die willen switchen, omdat ze bijvoorbeeld te weinig voldoening uit hun huidige baan halen, profiteren ervan. Maar ook voor zorgorganisaties levert het veel op. Ze halen hiermee een andere doelgroep binnen die echt iets toevoegt.”

Meer weten over de Fast Switch?