Hanneline Oosting- Adriaansens

Senior communicatieadviseur

Hanneline is als senior communicatieadviseur verantwoordelijk voor de stakeholdercommunicatie, tevens is zij het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

In het uitgebreide netwerk van The Economic Board houdt ze contact met de verschillende stakeholders om hen te informeren, betrekken bij en enthousiasmeren voor de activiteiten binnen Lifeport. Ook doet ze de verantwoordingscyclus van The Economic Board (jaarverslag, halfjaarlijkse monitor etc.).

“Meer dan 25 jaar heb ik mij met veel plezier ingezet voor de versterking van de vrijetijdssector in de regio Arnhem Nijmegen. Het initiëren van mooie projecten en de transformatie naar de innovatie van het toeristisch recreatief product in de regio Arnhem Nijmegen, hebben mij veel energie gegeven. Ik kijk er naar uit om vanuit mijn functie bij The Economic Board mij samen met enthousiaste en betrokken ondernemers, kennisinstellingen en ambtenaren en bestuurders te mogen inzetten voor de prachtige regio Arnhem-Nijmegen en Wageningen rondom de speerpunten Health, Hightech, Energy en Food”