Marieke Butterhoff bouwt energiecluster in Lifeport uit met Smart Energy Hubs

In 2021 vorderde de realisatie van Connectr – Energy Innovation op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Het aankomende jaar staat er nog veel meer te gebeuren, belooft de nieuwe civic entrepreneur (CE) Marieke Butterhoff. Het energiecluster in de regio gaat inzetten op Met Smart Energy Hubs.

 

Vorig jaar ging in Arnhem de bouw van het Connectr Innovatielab van start. Een mooie mijlpaal voor alle partijen die hun steun uitspraken voor het project.  De Provincie bood 4,6 miljoen euro en de gemeente Arnhem 2 miljoen. De hallen van het innovatielab krijgen in juni een eerste bewoner met het Europese testlaadcentrum van ElaadNL. Het is de bedoeling dat steeds meer bedrijven, studenten en overheden hier de komende jaren gaan samenwerken om de energietransitie te versnellen.

Direct impact vanuit Connectr

Jeroen Herremans, in 2021 CE Energy bij The Economic Board, spreekt met trots over Connectr: “Bij mijn aantreden was het doel een innovatielab voor energie in de regio te realiseren. En dat we dan als board – gezamenlijk met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid – ervoor gezorgd hebben dat Connectr er kwam. Dat het op de agenda van iedereen kwam, dat iedereen het wilde én dat het dus ook gebeurde toont de kracht van keuzes maken en er samen voor staan.”

Herremans is blij met alle ontwikkelingen die plaatsgevonden: “Ik vind het mooi dat Connectr direct impact heeft gekregen. Een SPRONG-aanvraag, een REACT-aanvraag, een MOOI-aanvraag en een Horizon-aanvraag: in totaal is er al meer dan 20 miljoen euro ontwikkelgeld losgekomen van buiten de regio naar de regio om te werken aan die energietransitie. Dat vind ik gewoon fantastisch.”

Smart Energy Hubs

Marieke Butterhoff nam begin januari het stokje over van Herremans als CE. In deze rol werkt zij verder aan het uitbouwen en verstevigen van het energiecluster in de regio. Daarbij zet zij zich specifiek in voor de Smart Energy Hubs. Deze omschrijven we als slimme decentrale energiesystemen. Hier wordt lokaal duurzame energie geproduceerd, opgeslagen en toegepast. De uitdaging hierbij is om de vaak fluctuerende bronnen – zoals zon, wind en biomassa – en het gebruik van energie lokaal in evenwicht te brengen.

Butterhoff: “Er liggen in de Lifeport-regio volop kansen op bedrijventerreinen. Door naar bedrijventerreinen te kijken als Smart Energy Hubs, kan de druk op het elektriciteitsnet worden verlicht. Batterij- en waterstoftechnologie als decentrale opslagsystemen spelen hierin een grote rol. Technologie die in Oost-Nederland ontwikkeld wordt en straks ook in de regio kan worden toegepast.”

Versterking energiecluster

Op twee bedrijventerreinen in de regio wordt de Smart Energy Hub-aanpak als eerste verkend en opgepakt. Dit is bij Innofase in Duiven en TPN West/Engie in Nijmegen. De koppeling met emissieloos vervoer, zoals de scheepvaart en logistieke sector, ligt op deze locaties voor de hand.

Verder zal ook Connectr betrokken zijn bij ontwikkeling van de Smart Energy Hubs. Dat gebeurt aan de ene kant als partner in de ontwikkeling of uitvoering van projecten, maar ook kennisontwikkeling en -deling. Zo krijgt het energiecluster in Lifeport nog meer vorm.

Op de interactieve kaart ziet u welke organisaties in de regio gespecialiseerd zijn in het thema Energy. Deze partijen dragen bij aan de gezamenlijke ambitie om Lifeport in 2025 op de kaart te zetten als een Europese hotspot voor ontwikkeling van sleuteltechnologieën voor de energietransitie. Meer informatie over deze ambities leest u op onze pagina over Energy.

Energy