Vanaf september 2022 krijgen internationale kenniswerkers en internationale studenten in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen extra (overheids)hulp voor zaken die zij moeten regelen om hier langere tijd te wonen en te werken. Zo wordt de regio aantrekkelijker voor hen om te (blijven) wonen en werken we aan een sterkere economie. De Radboud Universiteit gaat samen met gemeente Nijmegen het informatiepunt op de campus bemensen en inrichten dat  internationale kenniswerkers en talenten welkom gaat heten en wegwijs gaat maken over o.a. wonen, werken, leren en leven in de regio.

 

Lifeport Welcome Center

Het Lifeport Welcome Center voor expats en internationale studenten – genoemd naar Lifeport: het innovatienetwerk rond Arnhem, Nijmegen en Wageningen – wordt gehuisvest op locatie Huize Heyendael op de Radboud-campus in Nijmegen. Het center wordt één centraal punt waar internationale kenniswerkers, studenten en hun familieleden terecht kunnen voor overheidsdienstverlening, private dienstverlening (zoals een welkomstprogramma en ‘family support’ programma) en sociale activiteiten. Zij ontvangen hier informatie over zorgverzekeringen, bankrekeningen en een welkomstpakket.

Op termijn kunnen ook diensten worden aangeboden zoals ondersteuning bij het vinden van huisvesting, belastingadvies, verzekeringen en diverse trainingen. Het Lifeport Welcome Center start voor in eerste instantie 2 jaar.

Daniël Wigboldus, voorzitter van college van bestuur Radboud Universiteit en lid The Economic Board: “Als universiteit vinden we het belangrijk om samen met gemeente Nijmegen, de provincie, de HAN en alle andere Lifeport- partners de handen ineen te slaan om het benodigde internationale talent naar de regio te halen én te behouden”.

Regionaal initiatief

Lifeport Welcome Center is een initiatief is van The Economic Board en provincie Gelderland vanuit de regionale wens meer internationaal talent aan te trekken én te behouden voor de regio. Het project wordt gefinancierd door Radboud Universiteit, Provincie Gelderland, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), The Economic Board en een aantal private partijen die tegen betaling dienstverlening aanbieden. Bovendien kunnen bedrijven en instellingen in de regio gebruik maken van de dienstverlening van het Welcome Center. Peter Kerris, gedeputeerde bij provincie Gelderland: “Met het Lifeport Welcome Center zetten we de deur open voor internationaal talent dat in Gelderland wil werken of studeren. We hebben alle talent nodig om de gaten op de arbeidsmarkt te dichten en onze maatschappelijke doelen voor wonen, energietransitie en de economie te halen”.

De provincie Gelderland heeft naast Lifeport Welcome Center ook het al bestaande Expat Center Foodvalley in Wageningen een subsidie gegund voor 2 jaar. Om op deze manier kennis te delen en gezamenlijke programma’s te ontwikkelen zodat de hele regio bediend wordt.

Vestigingsklimaat

Voor de regionale kenniseconomie is het erg belangrijk om talenten aan te trekken en vast te houden om zo het regionale innovatienetwerk Lifeport verder te versterken. Wethouder Monique Esselbrugge (gemeente Nijmegen): “Voor Nijmegen als kennisstad is het erg belangrijk om talenten aan te trekken en vast te houden. Voor veel specialistisch werk is al lange tijd onvoldoende personeel binnen onze landsgrenzen te vinden. Door deze specialisten vanuit het buitenland naar onze regio te halen én voor de regio te behouden, wordt onze stad én de hele regio nóg aantrekkelijker voor internationale bedrijven die personeel zoeken. Komst van nieuwe bedrijven zorgt daarmee ook weer voor nieuwe werkgelegenheid en een sterkere economie”.

Een centraal dienstverleningspunt waar internationale studenten en kenniswerkers en hun familieleden beter worden geholpen, zal daaraan een bijdrage leveren.