Merijn Neeleman werkt bij Lifeport@ aan een regionaal samenwerkingsverband rond circulariteit. In deze Lifeport@ InnovationHub Circulair kunnen mkb, overheid en kennisinstellingen met hun studenten (ROC, Yuverta, HAN, Van Hall Larenstein en Radboud Universiteit) samen kennis ontwikkelen en experimenteren.
Neeleman vertelt over de opzet van deze organisatie en de stand van zaken.

portret Merijn Neeleman

“Het idee is dat deze stakeholders een community vormen om kennis te ontwikkelen en delen, zeg maar een collectieve R&D.”

Stroompjes samenvoegen

Het doel van de organisatie is om voor het mkb een context neer te zetten om samen beslissingen te maken. Dat betekent een gedeelde brede basis en een gemeenschappelijke taal.

“In het rijksbrede Programma Circulaire Economie en het Grondstoffenakkoord zijn de doelstellingen om in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 een volledig circulaire economie te hebben.
Wetgeving om een bredere verantwoordelijkheid bij producenten te leggen (zoals UPV) en volledige transparantie te bieden via rapportages (CSRD) gaan binnenkort ook voor het mkb gelden. Dat begint nu die druk te voelen om stappen te zetten, maar zoekt vaak nog naar een haalbare vorm en de juiste samenwerkingspartners hiervoor.
Daar willen wij een antwoord op formuleren. Dat je nu nog allemaal zoekende bent en een ander kant oploopt is helemaal niet erg, want als je ze met elkaar in contact brengt, als losse rivierloopjes samenvoegt, komen ze bij elkaar. En door samen te leren, werken en experimenteren bundelen we talent, kracht en kennis.”

Wat levert een samenwerking tussen mkb, onderwijs en overheid op?

Neeleman legt uit: “Je krijgt alle benodigde perspectieven bij elkaar.
Studenten leveren een frisse blik en vertegenwoordigen de kracht van de jongere generatie.
Mensen die al langer werken nemen praktijkervaring mee, en een duidelijk beeld van de behoefte in het werkveld.
De overheid neemt het sociale perspectief mee, de maatschappelijke waarde. Ondernemers vormen de keten, van opdrachtgevers, ontwerpers, en producenten tot reparatie, afvalverwerking en alle logistiek hiertussen.

Voor ondernemers is deze aanpak belangrijk om hun agenda te kunnen bepalen, ze krijgen overzicht door hier aan mee te doen. Ze krijgen ook oplossingen voor hun vraagstukken, en misschien het belangrijkste: actuele kennis, de kennis verandert razendsnel.
Studenten hebben behoefte aan contact met andere disciplines en opleidingen en ze willen een netwerk opbouwen met het werkveld. Ook zij hebben soms nog te weinig kennis van circulair werken, deze is nog beperkt in het curriculum, verandert te snel om het curriculum op aan te passen.
Docenten willen nieuwe vormen van onderwijs leren. In plaats van kennis overdragen, gaat het er tegenwoordig meer om het proces te dienen van mensen die met elkaar in gesprek zijn.”

“De organisatie wordt een fysieke plek waar je methodisch zorgt dat ondernemers, onderzoek en onderwijs samenwerken. En natuurlijk zijn de gemeentes ook betrokken om samen te innoveren.”

Onderdeel van het ecosysteem

Deze community is een onderdeel van het grotere regionale systeem rond circulariteit dat verder bestaat uit een onderzoeksprogramma met de hele onderwijswaaier en een triple helix-ecosysteem, dat de Circulaire Raad aan het opbouwen is.
Samen staan ze voor: innoveren, kennis opbouwen en talent behouden en aantrekken.

Neeleman: “Het vormen van een community zorgt ervoor dat de voordelen van samenwerken langduriger beklijven. Niet een opdracht en dan klaar. We willen mensen er langer aan verbinden, waardoor hun kennisniveau over circulariteit tijdens de opdracht groeit en in de volgende opdracht toegepast kan worden, en dan weer de volgende, etc.”

logo circulair

Welke vragen hebben bedrijven?

Neeleman is inmiddels begonnen met ondernemers te vragen: waar loop je tegenaan? Wat voor vragen zou je hier willen neerleggen? En daar is al van alles naar boven gekomen. Bijvoorbeeld een IT-bedrijf dat streeft naar een kleinere footprint van de dataopslag. Of een bedrijf dat een oplossing heeft om veel afval te voorkomen in het ziekenhuis, maar dat aanloopt tegen het systeem van verzekeren waar de oplossing niet in past.
Dit soort cases zullen de drijvende kracht worden bij het verder vormgeven van de samenwerking.

Contact

Heb je vragen of wil je deelnemen aan de community? Neem dan contact op met Merijn Neeleman via merijn.neeleman@lifeporthub.nl.