Het Lifeport Festival Circulair is een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor mkb, jong talent, onderwijs en overheid om circulaire kennis te delen en samenwerkingspartners op te doen, en ook deze editie was uitstekend georganiseerd. De belangstelling was zo groot dat de organisatie op het laatst nog deelsessies bijboekte. Ook The Economic Board was aanwezig, programmamanager Ruth Klein vertelt erover. 

“Er was duidelijk veel energie: het netwerk en de beweging groeien! Je merkt dat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en de transities die daarbij horen. Ook het mkb is er meer mee bezig.” 

Duurzame ontwikkelingen

Marije Klomp is programmadirecteur Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit, ze sprak over de campagne Je bent nodig. Het blijkt dat 86% van de studenten zegt maatschappelijke impact te willen maken. Ze gaf een paar voorbeelden van manieren waarop de RU werkt aan duurzame ontwikkelingen.

Zo ontstond het idee om energie en warmte die over zijn bij nieuwe gebouwen op de campus (zoals datacenters) via buizen naar de oudere en minder geïsoleerde gebouwen (zoals het Erasmusgebouw) te brengen. Een ander voorbeeld is het plan om AI in te zetten voor metingen met camera’s van wat er nog op de borden ligt in de Refter, die worden ingeleverd voor de afwas. Hiermee kun je de portionering afstemmen op de vraag.   

Klein woonde daarna de deelsessie bij met Merijn Neeleman, over de samenwerking in een circulaire community. Hij vertelde hoe Lifeport@ deze community opzet met bedrijven en onderwijsinstellingen om samen oplossingen te zoeken voor duurzaamheidsvraagstukken.

Het gezelschap ging in vier groepen uiteen om met elkaar een concrete uitdaging te bedenken en welke stakeholders daarbij betrokken zouden moeten worden.
“In mijn groepje was een marketing- en communicatiebureau, dat vertelde dat bedrijven helemaal nog niet bezig zijn met de milieu-impact en CO2-uitstoot van marketing en bijbehorende data-opslag. Ter illustratie: Blijkbaar kost een ChatGPT-opdracht net zoveel CO2-uitstoot als met de auto naar Milaan. Bedrijven willen hier misschien wel bewust mee omgaan, maar hebben geen idee. Het leek me dat hierover adviseren een uniek selling point kan zijn voor een marcom-bedrijf. Kun je je website bijvoorbeeld  veel lichter inrichten? In de Lifeport Campus Circulair-community kunnen studenten misschien uitzoeken hoeveel CO2 alles kost, van webshop tot facebookreclame. En hoe het dan lichter/met minder uitstoot kan. Of waar nog andere voordelen te behalen zijn.”   

Productpark 

Klein was ook namens The Economic Board met een kraampje op het Productpark, waar circulaire bedrijven zich presenteerden. Ze sprak daar met een aantal bedrijven over hun product. 

Zo maakt Synprodo (onderdeel van Isobouw) circulair en modulair piepschuim, dat in en uit elkaar geschoven kan worden. “Het mooie vond ik dat ik ter plekke verbindingen zag ontstaan, in dit geval bijvoorbeeld met Via-T. Toen ik met Synprodo sprak over het piepschuim en of het ook weer uit elkaar kan, vertelde hij over een probleem dat speelt. Namelijk dat er nog geen oplossing is voor gebruik bij bodemisolatie. Op de aarde komt piepschuim en daarop een laag beton, die in het schuim vreet en dat kun je dan niet meer uit elkaar halen. Hij vroeg zich af of dat niet andersom kon, piepschuim op betonplaat, want dan kun je het beter hergebruiken. Ik vertelde over Via-T en dat ze daar met studenten werken aan onderzoek en hij ging meteen in overleg met ze.”
synprodo.nl 

Klein sprak ook met Green Road Equipment, een bedrijf dat klassieke machines ombouwt naar elektrische machines, zoals walsen om wegen glad te strijken. Die bestaan nog niet in een elektrische variant, omdat er te weinig vraag naar is. In de bouw worden nog altijd dieselmachines gebruikt. Er is wel een groeiende vraag naar elektrisch vanwege het stikstofprobleem en de steeds hogere eisen bij aanbesteding. Daarom bouwt Green Road Equipment de apparaten om zoals je een oude oldtimer zou ombouwen. Soms met vaste batterij (als die een dag mee gaat), maar vaak met verwisselbare batterij, die je halverwege de dag kunt wisselen. De apparaten zijn ook te huur.
greenroadequipment.nl

Greentainer maakt frames voor bovenop containers, met daarin planten die in schapenwol groeien. Dus het geheel is licht en neemt goed water op. De frames zijn verplaatsbaar, ze kunnen bijvoorbeeld ook op tijdelijke schoolgebouwen. Het bedrijf is onder andere in overleg met gemeentes over bushokjes.
greentainer.nl 

BambooLogic was onlangs nog op het NOS journaal. Het principe: Boeren kunnen overstappen naar het verbouwen van grondstoffen voor biobased bouwmaterialen, zoals hennep, vlas en bamboe. Dat groeit hier allemaal prima. BambooLogic sluit hiervoor contracten af met boeren voor tientallen jaren  gegarandeerde afname. De eerste vijf jaar hebben boeren geen inkomsten omdat de planten moeten groeien, daarna kun je tot wel 100 jaar oogsten. Als oplossing voor die eerste vijf jaar ziet het bedrijf een oplossing in het verkopen van de CO2-rechten die de boeren hebben op hun grond, aan bijvoorbeeld overheden die de CO2-impact van een bouwproject hiermee afkopen. Dan heeft de boer eerste jaren ook inkomsten en de gemeente na aantal jaar biobased bouwmateriaal waarmee de CO2-impact van bouwprojecten afneemt.
bamboologic.eu/nl/ 

“Dit was nog maar  een greep uit het grote aanbod van mooie circulaire bedrijven. En elk jaar groeit deze beweging!” 

Cirkel-awards 

Aan het eind van de middag werden de winnaars bekend van de twee Cirkel-awards.
Lees het op LinkedIn