Investeringsagenda

Onlangs sloten de provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio en The Economic Board een bestuursakkoord. De drie partijen spraken af de komende jaren nauw samen te werken aan de opgaven die voorliggen voor het ontwikkelen van de regio.

De samenwerking loopt via een gezamenlijke Investeringsagenda, die wordt besproken in het bestuurlijk Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen.