Health

De zorgsector kampt met grote uitdagingen, met het personeelstekort als belangrijkste hoofdpijndossier. Dat is nu al een groot probleem en mede door de vergrijzing neemt de zorgvraag de komende tijd alleen nog maar verder toe. Innovatie is broodnodig en de Lifeport-regio speelt daarin een leidende rol.

Als er niets gebeurt hebben we in 2040 te maken met een verdubbeling van de zorguitgaven en zijn er vijftig procent meer medewerkers nodig, zo berekende de Sociaal Economische Raad (SER) in 2020, op verzoek van het kabinet. In heel Nederland werkt op dit moment ongeveer 16 procent van de beroepsbevolking in de zorgsector. Volgens de SER moet dat aandeel stijgen naar ongeveer 25 procent in 2040 om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen.

Dat is volgens ons onhaalbaar, dus moet er iets veranderen. Door onder andere meer nadruk te leggen op preventie en digitale innovatie kan worden gewerkt aan een toekomstbestendige gezondheidszorg.

De regio Lifeport loopt hierin voorop en wil die positie verder versterken. Op dit moment werken zorginstellingen, bedrijven, overheden, wijkorganisaties en woningbouwcoöperaties al nauw met elkaar samen in verschillende projecten. Alleen op die manier kunnen innovaties snel impact hebben in de praktijk.

De Lifeport-regio is een echte zorgregio: 21,5 procent van de beroepsbevolking werkt in de health-sector. Er zijn grote zorginstellingen zoals het Radboudumc (Nijmegen), de Sint Maartens Kliniek (Berg en Dal) en Rijnstate (Arnhem, Elst en Zevenaar). Maar ook veel verborgen kampioenen: innovatieve bedrijven die behoren tot de internationale top in hun marktgebied.

Drie speerpunten

Binnen de sector van health en life sciences zijn er drie domeinen waarin we als regio op wereldwijde schaal toonaangevend zijn. Het zijn onze speerpunten.

1. Drug discovery and development: het ontwikkelen van (nieuwe) medicijnen en geneesmiddelen en alles wat bijdraagt aan innovaties op dat gebied. De regio kent een mooie mix van grote bedrijven en veelbelovende startups die zich hiermee bezig houden.

2. Digital health: de koppeling van digitale technologieën met de gezondheidszorg, zoals in gezondheidsapps, gezondheidsmonitors en het gebruik van robotica en kunstmatige intelligentie. Het Radboudumc wordt wereldwijd gezien als één van de koplopers op dit terrein.

3. Neurotech: technologische toepassingen die zich richten op het begrijpen en beïnvloeden van het zenuwstelsel, met name de hersenen. In het Nijmeegse Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag doet een grote groep wetenschappers hier onderzoek naar.

Snijvlak met food
Health en voeding hebben veel met elkaar te maken. Bij het voorkomen van ziekten speelt voeding bijvoorbeeld een grote rol. Door een nauwe samenwerking met de regio Foodvalley en de WUR in Wageningen zijn we betrokken bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedselveiligheid en voedselschaarste.

Snijvlak met hightech
Innovaties in de zorg zijn onmogelijk zonder chips en sensoren. De regio kent veel innovatieve bedrijven die actief zijn op het snijvlak van health en hightech. Met daarnaast ook toonaangevende multinationals als NXP, Ampleon en Nexperia heeft de regio een leidende functie in de chiptechnologie. Die aanwezige kennis is, zeker met het oog op de toekomst, zeer waardevol.

Medische innovaties

“We kunnen zorginnovaties hier snel naar de markt brengen”

De Lifeport-regio is een broeinest van medische innovatie, vooral in en rond Nijmegen. Kijkend naar de toekomst is dat ook broodnodig, vinden Jan van Dellen (directeur van The Economic Board), Martijn Kriens (programmamanager bij Briskr) en John van Sambeek (Strateeg Health & Hightech bij The Economic Board). Ze vertellen welke uitdagingen ze zien en hoe de regio daarop inspeelt.

Klik hier voor het artikel.

Briskr

Briskr ondersteunt ondernemers in health en hightech bij hun specifieke behoeften, zodat ze hun impact kunnen vergroten en voor verandering kunnen zorgen. Daarnaast wil Briskr laten zien hoe aantrekkelijk de regio met haar bloeiende innovatie-ecosysteem is.

4