Elk kwartaal zetten we vijf mogelijkheden voor subsidies, financieringen, leningen of andere programma’s op een rij, omdat ze een belangrijke duw in de rug kunnen zijn voor start-ups en andere ambitieuze, innovatieve bedrijven. Steeds meer van die mogelijkheden hebben te maken met kunstmatige intelligentie. Daarom nu een extra AI-editie van het overzicht.

InnovatieLabs: AI-methoden en -tools ontwikkelen 

Het investeringsprogramma AiNed is van start gegaan met de call for proposal van InnovatieLabs. Daarbij nodigt AiNed innovatieve mkb’ers, start-ups en scale-ups uit om samen met grotere bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties AI-methoden en -tools te ontwikkelen. Daarmee kan de Nederlandse concurrentiepositie worden versterkt en wordt er bijgedragen aan een duurzame toekomst. Voor deze call is ongeveer 21 miljoen euro beschikbaar.

De InnovatieLabs-call 2024 richt zich op vier specifieke toepassingsgebieden: energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, mobiliteit, transport en logistiek en tot slot technische industrie. Op de website van AiNed staat meer informatie over de bijbehorende voorwaarden, de planning en hoe je mee kunt dingen. 

MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI) 

Werk je met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI)? Dan kun je een aanvraag indienen voor een R&D-Samenwerkingsproject op het thema AI. Zo stimuleert de overheid innovatie.
Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden op de website van RVO. 

MKB Datalab Oost 

Sinds medio 2023 kun je als mkb-ondernemer je eerste stappen zetten in het toepassen van AI met de hulp van het MKB Datalab Oost. Dit is een samenwerking tussen Radboud Universiteit en Twente Universiteit, waarbij studenten in de AI een opdracht uitvoeren voor je bedrijf, onder begeleiding van een docent.

Talentenpool creëren 

Investeringsprogramma AiNed komt met nog een call: Learning Communities 2024. Het doel daarvan is dat mkb-ondernemingen en maatschappelijke organisaties hun AI-kennis en kunde kunnen vergroten. Dat gebeurt op basis van case based leren. Voor deze call is 28,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, die in twee rondes wordt toegekend. Het doel is om een AI-talentenpool van werknemers en studenten te creëren en te behouden.

Zowel ondernemingen, maatschappelijke organisaties als kennisinstellingen (van MBO tot en met WO-niveau) kunnen deel uitmaken van een AiNed Learning Community. De call richt zich op dezelfde vier specifieke toepassingsgebieden als de InnovatieLabs call: energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, mobiliteit, transport en logistiek en tot slot technische industrie. Kijk op de websit evan AiNed voor meer informatie, onder meer over de planning en de aanmeldingsprocedure.

Ethische vraagstukken 

Dit kwartaal maakt AiNed ook meer bekend over de call ELSA Labs. Daarbij gaat het vooral over de ethische, juridische, maatschappelijke en economische vraagstukken rond AI. AiNed is van mening dat de ontwikkeling van de AI-technologie, de maatschappelijke inbedding en het verzilveren van economische kansen hand-in-hand moeten gaan. Het doel is om methoden, technieken en tools te realiseren die bijdragen aan AI in dienst van de mens en het algemeen belang.

Er is ongeveer 6,8 miljoen euro beschikbaar. Binnenkort wordt er meer bekend over deze call. Hier is de vooraankondiging te lezen.

Processen verbeteren 

Het Europese AI REDGIO 5.0 is er voor innovatieve mkb’ers uit de maakindustrie die hun processen willen transformeren. Zij kunnen financiële steun krijgen om baanbrekende projecten op het gebied van ‘AI at the Edge’ en Industrie 5.0 te realiseren.

Het overkoepelende doel is om oplossingen, producten of processen binnen de productiesector te verbeteren. Het streven is om maximaal tien onderzoeken van mkb-organisaties te ondersteunen. Op de site van AI redgio 5.0 staat meer informatie.

Grensverleggend onderzoek 

Op Europees niveau zijn er ook nog de NGF AiNed XS Europa subsidies. Die zijn bedoeld om veelbelovende ideeën en vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk te maken die gericht zijn op de uitdagingen in de nationale AI-onderzoeksagenda AIREA-NL. Ze moeten worden vormgegeven in samenwerking met ten minste één buitenlandse Europese partnerorganisatie. Het voorgestelde onderzoek moet grensverleggend zijn, waarbij het niet op voorhand vaststaat of de beoogde doelstelling gehaald wordt.

In totaal kan er maximaal 80.000 euro worden aangevraagd. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 12 maanden. Op nwo.nl staat meer informatie, onder andere over het aanmelden.